Zondag 19 februari 2023

Zondag 19 februari 2023
9.30 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Zondag 19 februari zal Marianne Zandbergen onze gastvoorganger zijn en zij blikt vooruit:
Thema: Luctor et Emergo
Het is 70 jaar geleden dat de watersnoodramp huishield in Zeeland, Zuid- Holland en West-Brabant.
De klok kunnen we niet terugzetten.
Wel kunnen we leren van het verleden, zeker nu de ene na de andere crisis ons overkomt.
Ook kunnen we zelf iets doen, nl. leren varen op ons eigen kompas.
Als gereedschap kunnen we ANNA meenemen.
….en OMA kunnen we beter thuislaten.
Dan staan we sterker en kunnen we met Gods hulp een en ander weer te boven te komen.