Toespraken 2019

‘De mensenzoon’ – 24 november
Jezus is in Jeruzalem aangekomen, de plek waar hij moet zijn. De plaats waar het een en ander moet geschieden. Zo vertelt het verhaal. Dat moeten is altijd een lastig woord in de bijbel. Al snel hebben we de neiging daar een goddelijk moeten van te maken. Alsof het een onontkoombaar feit is dat Jezus ter dood wordt gebracht in Jeruzalem. En ook alsof oorlogen en geweld nu een keer onvermijdelijk zijn. Maar het moeten gaat niet over onontkoombaarheid, maar over het gevolg van bepaalde keuzes: als rijkdom niet gedeeld wordt, dan moeten er wel veel arme mensen zijn. Als de bezetter het volk in zijn macht wil houden, dan moet er wel onderdrukking plaatsvinden. Als Jezus werkelijk de weg van de Thora wil gaan dan moet hij wel lijden en sterven. Dat soort moeten is aan de orde in dit bijna surrealistisch verhaal dat Marcus Jezus laat vertellen.
Lees de volledige toespraak

‘Wat is liefhebben?’ – 13 oktober
De Deense publieke omroep heeft een tijd geleden een filmpje laten maken ten behoeve van een campagne waarin ze willen laten zien dat ze er voor iedereen zijn en dat ze mensen met elkaar willen verbinden. Het werd een soort experiment, u ziet er een foto van op de voorkant van uw boekje. U ziet op het beeld mensen in hokjes staan, hokjes die gemarkeerd worden door witte lijnen op de vloer. In de hokjes stonden mensen die vanuit de gangbare indeling bij elkaar zouden moeten horen.
De voetbalfans van 1 club, de verpleegkundigen, de studenten, de rechtsradicalen, de vluchtelingen, leden van een motorclub, en ga zo maar door.
Lees de volledige toespraak

‘Als jij bestaat’ – 8 september
Het is een goed om op gezette tijden nadrukkelijk stil te staan bij en te spreken over God. Wat zeggen we wanneer we het hier op deze plek over God hebben, over wat en wie gaat het dan? De spraakverwarring op dit gebied is immers enorm en voor je het weet tuimelen beelden en gedachten als een onontwarbare kluwen over elkaar heen. Of erger: voor je het weet valt het woord ‘waarheid’ en breekt de pleuris uit. Dat zien we wereldwijd groot en klein gebeuren en juist daarvan zeggen we hier: die god is het in elk geval niet.
Lees de volledige toespraak