Toespraken 2021

Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 4 april 2021 – Paaszondag gelezen: Lukas 23,56-24,8 en Deuteronomium 30,15-20
Pasen is een ingewikkeld feest. Ingewikkeld omdat het omgeven is met mysterie, wonderlijke zaken en theologische waarheden. Voor je het weet verzand je in gedachten of discussies over goddelijke voorbestemming, waarlijk lichaam en bloed, scheurend voorhangsels, lege graven, lijfelijke opstanding, engelen die zeggen dat het zo toch allemaal moest gebeuren en massieve waarheden uit onze christelijke traditie waar geen speld is tussen te krijgen.
Lees de volledige toespraak