Adressen

Privacybeleid e-mail
Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om op uw bericht te kunnen reageren. Daarna worden uw gegevens na zes maanden automatisch verwijderd.

Voorganger
Franck Ploum
Van Baerlestraat 42
3314 BJ Dordrecht
Tel. 06 48713792
mail@franckploum.nl

Voorzitter en Ouderling
Dirk Groenendijk
Steenbank 46
4301 ZR Zierikzee
Tel. 06 53790546
voorzitter@vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Scriba en Ouderling
Ben Hoexum
Verrenieuwstraat 44
4301 HZ Zierikzee
Tel. 0111-416817
scriba@vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Gasthuiskerk en Kerkcentrum
Havenplein 17
Tel. 0111-412073
Verhuur: Adri van der Schelde.
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878
administratie@hervormdzierikzee.nl

Kerkelijke ontvanger
Adri van der Schelde
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878
administratie@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
Adri van der Schelde
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel: 0111 – 413878
kerkbode@hervormdzierikzee.nl

De overige adressen zijn te vinden in GastVrij.


Diaconie IBAN: NL75 RABO 0375169873
Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters Buitengewone wijkgemeente:

  • IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
  • IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.