Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Vooruitblik
Vanaf komende zondag gaan we weer over op afwisselende aanvangstijden. De dienst van de 20e begint dus om 11.00 uur. Voorganger in deze dienst is mevr. Nel Verburg, en haar vooruitblik luidt als volgt: “Het thema van de dienst op 20 juni is: volhouden.” Lees meer..

In de dienst van 27 juni, die om 09.15 uur begint, begroeten wij onze eigen voorganger Franck Ploum. In de Vieringen-serie Psalmen zal het gaan over Psalm 71. Lees meer..

Na deze beide diensten schakelen we weer over op ons traditionele zomerrooster. Dat wil zeggen: om de week dienst. In de laatst uitgekomen GastVrij staan deze diensten aan gekondigd met een begintijd van 09.15 uur. Dit kan nog veranderen naar 09.30 uur. Mocht dit zo zijn, dan zal de kerkenraad u daar tijdig van op de hoogte brengen.

Tot slot, (een gedeelte uit) een artikel over de Zegenwens, uit Open Deur:

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken zetten we elkaar
in Gods ruimte en zeggen het goede, gebruiken zijn woorden, onveranderlijk en mooi.
Hij wist wat Hij wilde betekenen, voor nu en altijd.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken, schijnt zijn licht in onze duisternis,
Zoals de zon ons verlicht en weldadig verwarmt,
En wij vragen hem om ons genadig te zijn.

Wanneer de zegen over ons wordt uitgesproken koesteren wij zijn allesomvattende
vrede, sjaloom: geluk, welvaart, verbondenheid, solidariteit en vriendschap.
Dat het in alle aspecten van ons leven goed mag gaan.

Zo gebeurt God
In de ontmoeting met zijn mensen,
Die dankzeggen als antwoord op zijn zegen.

Een hartelijke groet aan alle lezers,
Dirk Groenendijk


Vooruitblik

Zondag 20 juni 2021

Zondag 20 juni 2021 11.00 – mw. Nel Verburg, Den Haag Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters “Het thema van de dienst op 20 juni is: volhouden.Hoe houden wij de moed…

Zondag 27 juni 2021

Zondag 27 juni 2021 09.15 – dhr. Franck Ploum Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters Vooruitblik 27 juni: In psalm 71 kijkt de mens terug op zijn of haar leven en…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0