Welkom


De Vrijzinnige Gemeente Zierikzee is als rechtspersoon bekend als “Wijkgemeente van Bijzondere Aard”.
Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we – met respect voor onze wortels en traditie – willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer


Overleden: Maatje Bergmans-van der Wielen is op 22 juli overleden in de leeftijd van 86 jaar. Tot aan haar opname vier jaar geleden in de “Cornelia” woonde ze met haar man Hans op Jannewekken 15. In de volgende kerkbode wordt een ‘In memoriam’ geplaatst.


Vooruitblik komende zondagen: Onze diensten/vieringen blijven vervallen tot september. Op 19 augustus besluiten we hoe we na de zomerperiode verder gaan. Tot die tijd hopen we dat de videoboodschappen van Franck ons kunnen blijven inspireren en verbinden. De komende 3 zondagen gaat het thema “Onze Vader” verder met de woorden ‘Uw wil geschiede’, ‘Geef ons dagelijks brood’ en ‘Vergeef ons onze schuld’.

GastVrij: Eind augustus/begin september verschijnt de volgende editie. Kopij kan tot en met 15 augustus worden ingeleverd op het e-mailadres: d.groenendijk@zeelandnet.nl of in de brievenbus van Dirk op Steenbank 46.

Tot slot: Het “Onze Vader” verbindt ons al twintig eeuwenlang met mensen uit alle tijden, uit plaatsen door heel de wereld en het wordt uitgesproken in 1662 talen en dialecten.

Een hartelijke groet aan alle lezers,

Ben Hoexum

Binnenkort:

Zondag 16 augustus 2020

Zondag 16 augustus 2020 vanaf 10.30 uur online: videoboodschap Franck Ploum en zang. Duur: ongeveer 20 minuten. Kijk op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 23 augustus 2020

Zondag 23 augustus 2020 vanaf 10.30 uur online: videoboodschap Franck Ploum en zang. Duur: ongeveer 20 minuten. Kijk op YouTube – Ekklesia Breda.

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre • CC BY-SA 4.0