Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Verlenging periode geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,
Ons besluit over het niet samen kunnen komen op zondag loopt t/m half januari, waarbij 16 januari sowieso al was ingeroosterd als ‘geen dienst’.
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond dienen wij een nieuw besluit te nemen.
Wij blijven de lijn volgen van wat geldt voor de culturele sector en dat betekent dat wij deze periode gaan verlengen t/m 23 januari.
Een herstart op 30 januari is afhankelijk van de persconferentie van 25 januari.

Op 16 januari is er een YouTube-programma vanaf 10.30 uur, thema: “Paulus in gevangenschap”. Voor zondag 23 januari wordt ook een programma voorbereid vanaf 10.30 uur en eveneens op 30 januari in het geval dat in de persconferentie van 25 januari geen verdere versoepelingen worden aangekondigd.
De op 30 januari na de dienst geplande lezing ‘Een bewoonbare aarde’ van Gerard Gerritse wordt voorlopig doorgeschoven naar 13 maart. In de hoop dat het dan wel kan.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba


Kerkbalans: Deze jaarlijkse actie wordt gehouden van 15 tot 29 januari 2022. Het thema is dit jaar ook weer : “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. U hebt deze week de envelop voor kerkbalans ontvangen, daarbij gevoegd de instructie op welke manier deze later weer zal worden opgehaald. De kerkrentmeesters rekenen op u!Privacy

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0