Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..

Terugblik 24 juli: “Een ongewoon gesprek met God” is de titel van een boek dat de Amerikaan Neale Donald Walsch jn 1992 schreef, een wereldbestseller. De overdenking gaat over een ongewoon gesprek dat Abraham met God voert. De rode draad in het verhaal uit Genesis 18 is gastvrijheid met daarin de Goddelijke overpeinzing ‘wat zal ik doen?
Lees verder..

Huwelijksviering 19 augustus: Op deze vrijdag om 14.00 uur wordt het huwelijk gevierd van Amber Hoorenman en Rik Cornelisse uit Kapelle. Rik is een kleinzoon van ons gemeentelid Ineke den Haan. Een bijzondere gebeurtenis, ook voor onze kleine gemeente. De laatste keer is al heel lang geleden. Wij ontvangen ze graag en voorganger Franck ziet ook uit naar deze bijzondere viering.

GastVrij: Voor de volgende editie kan kopij worden ingeleverd tot en met 20 augustus bij Dirk Groenendijk, d.groenendijk@zeelandnet.nl of in de brievenbus op Steenbank 46.

Een hartelijke groet aan alle lezers.

Ben Hoexum


Zondag 21 augustus 2022

Zondag 21 augustus 09.30 uur: de heer Franck Ploum Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds Vooruitblik “Brieven van Petrus”. Hoe blijf je staande in een vijandige wereld? Wat blijft erover van…


Privacy

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0