Welkom


De Vrijzinnige Gemeente Zierikzee is als rechtspersoon bekend als “Wijkgemeente van Bijzondere Aard”.
Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we – met respect voor onze wortels en traditie – willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer


Koninklijke onderscheiding
Verrassingen: Zoals reeds enkele maanden bekend heeft onze scriba Ben Hoexum een koninklijke onderscheiding ontvangen, o.a. voor het vele werk dat hij doet voor onze Vrijzinnige Gemeente. Door de coronamaatregelen werd Ben niet zoals gebruikelijk voor zijn onderscheiding naar het gemeentehuis gelokt, maar werd het lintje telefonisch toegekend. Inmiddels heeft Ben op 2 juli jl. toch een bezoekje van burgemeester Jack van der Hoek gehad en zijn onderscheiding ontvangen. Wij feliciteren hem en zijn vrouw Margriet als kerkelijke gemeente nogmaals met deze bijzondere gebeurtenis.
In de lange periode van coronamaatregelen, waarin geen bijeenkomsten van onze Vrijzinnige gemeente in de Gasthuiskerk zijn geweest, heeft de kerkenraad op suggestie van Corrie Goudswaard een attentie bezorgd bij ons vaste groepje zondagse kerkgangers als teken van saamhorigheid en aandacht. De kerkenraad heeft moeilijke besluiten moeten nemen inzake de kerkgang, zoals u reeds per mail en in GastVrij hebt kunnen vernemen.  We hopen op betere tijden en houden u op de hoogte.
Dirk Groenendijk


Vooruitblik komende zondagen: Onze diensten/vieringen blijven vervallen tot september. In augustus wordt besloten hoe we na de zomerperiode verder gaan. Tot die tijd hopen we dat de uitzendingen vanuit de Ekklesia in Breda ons kunnen blijven inspireren en verbinden, ook al is er fysieke afstand. Het lijkt erop dat de grootste crisis achter de rug is en we weer vooruit kunnen gaan kijken. Dat geeft perspectief!

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers,
Franck Ploum

Zondag 12 juli 2020

Zondag 12 juli 2020 vanaf 10.30 uur online: Franck Ploum. Themaprogramma. Duur: ongeveer 30 minuten. Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia…

Zondag 19 juli 2020

Zondag 19 juli 2020 vanaf 10.30 uur online: videoboodschap Franck Ploum. Duur: ongeveer 15 minuten. Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia…

Binnenkort:

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre • CC BY-SA 4.0