Welkom

Welkom

Van harte welkom op de website van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee. Een open gastvrije gemeente die zoekend en vragend in het leven staat en in de wereld van vandaag. Geloven, in de zin van vertrouwen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het gaat dan niet om
vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen. We willen de oude bronnen van onze traditie tot spreken brengen in de wereld van vandaag. Dat vraagt openheid en een nieuwsgierige levenshouding, zoeken naar wat of wie God in ons eigen leven kan betekenen.

Lees meer..


Zondag 24 september zal ons gemeentelid Lieke Bosveld de dienst leiden. Lieke blikt vooruit: “Woestijn”. Wij hebben hier geen woestijn, maar wellicht wel “woestijnervaringen”. Moeilijke tijden in ons leven. Lees verder..


Scheppingsperiode*
De maand september valt samen met de scheppingsperiode. De jaarlijkse tijd waarin door de Raad van Kerken aandacht wordt gevraagd voor onze houding en verhouding tot de schepping.
De vraag naar de plaats en de rol van de mens in het grote geheel van de schepping is voortdurend aan de orde in het bijbels verhaal. Bijvoorbeeld in de scheppingspsalmen. In bijna alle psalmen die de schepping bezingen en loven, wordt ook de verbinding met de mens binnen die schepping gelegd. Niet zelden in de vragende vorm: Wat is dan de mens, dat Gij aan haar denkt? Mens, wie ben je, dat je wordt geweten? Wat ben ik dan helemaal dat Gij mij wilde? Lees verder..

*) Deze meditatie is ook geplaatst in de Schouwen-Duivelandse kerkbode van 1 september 2023.


Na de dienst van zondag 10 september werd in het kerkcentrum een bijeenkomst gehouden. Een moment van ontmoeting, evaluatie en vooruitkijken. Er werden o.a. suggesties gedaan betreffende de inhoud van onze diensten , over het meeleven met elkaar enz. Een vervolg willen we organiseren in maart 2024.


De viering van 17 september is terug te luisteren via onze kerkomroep: doorscrollen op de pagina van de kerkomroep en de datum aanklikken.

Tot slot:
“Geloof ziet het onzichtbare,
Gelooft het ongelofelijke
En ontvangt het onmogelijke”

Corrie ten Boom

Een hartelijke groet aan alle lezers.

Dirk Groenendijk


Zondag 24 september ’23

Zondag 24 september 2023 11.00 uur: mw. Lieke Bosveld, Zierikzee Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds Zondag 24 september zal ons gemeentelid Lieke Bosveld de dienst leiden. Lieke blikt vooruit: “Woestijn”….


Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0