Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Verlenging periode zonder diensten/vieringen
De omstandigheden rondom het coronavirus zijn zodanig dat we het niet verantwoord vinden om op 25 april a.s. samen te komen in de kerk.
Wij hebben besloten de periode van geen diensten/vieringen te verlengen tot en met 2 mei. Deze zondag stond al ingeroosterd als een ‘geen dienst’-zondag.

Op de komende 2 zondagen kunnen we weer kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck:
– 18 april vanaf 10.30 uur: Thema “Jezus en Thomas”
– 25 april vanaf 10.30 uur: Thema “Emmaüs retour”
Op 2 mei hoopt de Ekklesia Breda weer te kunnen beginnen. We weten nu nog niet wat dit betekent voor de programmering van de YouTube-uitzendingen.

Het kijken en luisteren kan via onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl of via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten attendeerde onlangs op de Vrijzinnige Lezing: “Het onmogelijke creëert het mogelijke” door prof. Hans Alma. Zij deed hierin de oproep ‘Vrijzinnigen en religieus-humanisten moeten hun krachten bundelen om werkplaatsen te vormen waar de spiritualiteit van het mogelijke geoefend kan worden.’ Een gemeentelid luisterde geboeid naar deze lezing en deed de suggestie deze op de website te plaatsen. Ik heb de lezing ook gehoord en vond het eveneens boeiend. Het is op de website geplaatst (rechtsonder in de zijbalk).

Tot een volgend bericht met hopelijk meer perspectief!
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba.


Terugblik 10/11 april
Wij hebben kunnen kijken en luisteren naar het leerhuis en vesper in Eindhoven. Het thema is “Mystiek en verzet”. Het bekende verhaal van de profeet Elia en de afgod Baäl is zo herkenbaar in de actualiteit van vandaag en in alle eeuwen, die ertussen liggen. Het gedrag van Baäl, de god van bezitters en macht, wordt religieus gelegitimeerd en vertolkt door zijn 450 profeten. Lees meer..

Terugblik van Palmzondag tot Paaszondag: De “Stille Week”
Een week, die uitloopt op de stilte na het sterven, de stilte van het graf op “Stille Zaterdag”. Ook het “Hosanna” en het “Kruisigt hem” van Palmzondag eindigt in stilte en verdriet. Ons geweten wordt gewekt, ben ik heerser (koning op een paard) of ben ik dienaar (koning op een ezel)? Wij volgen op Witte Donderdag Jezus op zijn weg naar het einde, een bevrijdende weg die om durf vraagt om door de knieën te gaan om de voeten van een ander te wassen. Lees meer..

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers,

Ben Hoexum


Vooruitblik

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0