Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Vooruitblik 26 september: Herman, die na vele jaren vandaag voor het laatst bij ons voorgaat en hoopt daarbij oude bekenden te ontmoeten schrijft: “We live in the shelter of each other”, is een oud-Keltische wijsheid. Lees verder..

Vooruitblik 3 oktober:
Marianne schrijft: “Heeft u dat ook wel eens, dat u iets zeker wist en dat u achteraf toch fout zat?
U was dan door iets of iemand op het verkeerde been gezet.
Troost u, als dat geleid heeft tot pijnlijke situaties. Het overkomt ons allemaal.
Lees meer..

Tot slot:
Zondag 10 oktober a.s. hopen wij na de dienst onder het genot van koffie en broodjes informeel met elkaar in gesprek te gaan over de continuïteit van ons gemeente-zijn.

Hartelijke groet,
Noud Punt


Zondag 26 september 2021

Zondag 26 september 2021 11.00 – De heer Herman Meijburg Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds Vooruitblik: Herman, die na vele jaren vandaag voor het laatst bij ons voorgaat en hoopt…

Zondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021 09.30 uur mevrouw Marianne Zandbergen Thema: ………met Anna sta je sterker……. Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters Vooruitblik:Marianne schrijft: “Heeft u dat ook wel eens, dat u…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0