Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Terugblik 25 juli: Als ergens het belang van ‘Vasthouden en loslaten’ blijkt dan is het wel in het leven met coronamaatregelen. Afstand houden terwijl het verlangen naar nabij zijn zo groot is. Vasthouden aan regels vergt dan loslaten van gewoontes. Vasthouden in het algemeen kent allerlei vaste rituelen, denk maar eens aan je zitplaats in de kerk, in een vergadering of in de huiskamer van een verpleeghuis. Hoe is ons vasthouden aan normen en waarden? Lees verder..

GastVrij: Voor de nieuwe editie kan tot en met 7 augustus kopij worden ingeleverd bij d.groenendijk@zeelandnet.nl of in de bus op Steenbank 46.

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Ben Hoexum

Zondag 8 augustus 2021

Zondag 8 augustus 2021 09.30 – ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters Vooruitblik 8 augustus: Na drie vervallen afspraken in de periodes van geen diensten ziet Jan…

Zondag 22 augustus 2021

Zondag 22 augustus 2021 09.30 – dhr. Franck Ploum Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de GemeentewerkfondsThema: Psalm 145 vrij Vooruitblik 22 augustus: Aan de hand van de psalmen-vrij hertalingen van Huub Oosterhuis…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0