Welkom


De Vrijzinnige Gemeente Zierikzee is als rechtspersoon bekend als “Wijkgemeente van Bijzondere Aard”.
Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we – met respect voor onze wortels en traditie – willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer


Komende zondagen: Ter voorbereiding op het kijken en luisteren in onze huiskamers schrijft Franck het volgende:

7 maart: thema ‘Een nieuwe aarde – De aarde als economie’. “We moeten ons antropocentrisme overstijgen en het opnemen voor andere levensvormen, voor de aarde en de ecosystemen. Lees meer

14 maart: thema ‘Een nieuwe aarde – Van uitbuiten naar beheren’. Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Lees meer

21 maart: thema ‘Een nieuwe aarde – Een nieuwe lente? Of onheil voor de armsten?’. De profeet Amos leest het volk in niet mis te verstane worden de les. Lees meer

Alternatieve vooruitblik 21 maart: Bij het schrijven van deze kopij is het nog niet duidelijk of en zo ja wanneer wij weer samenkomen in de kerk. De kerkenraad wacht eerst de persconferentie van 8 maart en de daaropvolgende kerkelijke richtlijnen af. Met de toename van de besmettingen is er op dit moment nog veel onzekerheid. In de week van 8 maart zullen wij u nader informeren of het weer kan. Dus is 21 maart voorlopig een vraagteken. Lees meer

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Ben Hoexum, scriba


Vooruitblik

Zondag 7 maart 2021

Zondag 7 maart 2021Vanaf 10.30 uur online: de heer Franck PloumThema: “Een nieuwe aarde – De aarde als economie” “We moeten ons antropocentrisme overstijgen en het opnemen voor andere levensvormen,…

Zondag 14 maart

Zondag 14 maart 2021Vanaf 10.30 uur online: de heer Franck PloumThema: “Een nieuwe aarde – Van uitbuiten naar beheren” Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0