Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


In de dienst van zondag 2 april, aanvang 09.30 uur, verwelkomen wij Nel Verburg uit Den Haag als onze voorganger. Op deze Palmzondag constateert Nel:  Niets is wat het lijkt. Deze zesde zondag in de veertigdagentijd heeft twee gezichten. Lees verder..

Zowel in de dienst van Goede Vrijdag als op 1e Paasdag, gaat onze eigen voorganger, Franck Ploum voor. Hij blikt met ons vooruit: Een ingetogen en verstilde samenkomst. Het lijdensverhaal volgens Lukas zal klinken, gedempte tonen van het orgel, enkele kleine liederen zingen we verstild. Lees verder..

Op Paasmorgen wordt ons de keuze voorgelegd: kiezen we het leven of de dood (Deuteronomium). Het lijdensverhaal van Goede vrijdag heeft ons met de neus op de vaak dodelijke feiten gedrukt, maar wie daarin blijft hangen, wie zijn of haar leven daardoor laat bepalen zal niet werkelijk tot leven komen. Lees verder..

Sam’s kledinginzameling: Ook dit jaar kunt u alles weer inleveren bij Corrie Goudswaard, Sloestraat 48. Dit keer is de actie speciaal ten behoeve van betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië. Wat zamelt Sam’s kledingactie in? Dat is:
– In goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding.
– Ook schoenen en huishoudtextiel, zoals lakens en handdoeken die in goede staat verkeren.
Datum: maandag 27 maart bent u de hele dag welkom bij Corrie.


Tot slot: “Geloof” ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke!

Een hartelijke groet aan alle lezers.
Dirk Groenendijk


Zondag 2 april 2023

Zondag 2 april 2023 09.30 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters Op deze Palmzondag constateert Nel:  Niets is wat het lijkt. Deze zesde zondag in…

Goede Vrijdag 7 april 2023

Goede Vrijdag 7 april 2023 17.00 uur dhr. Franck Ploum Een ingetogen en verstilde samenkomst. Het lijdensverhaal volgens Lukas zal klinken, gedempte tonen van het orgel, enkele kleine liederen zingen…


Privacy

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0