Welkom

De Vrijzinnige Gemeente Zierikzee is als rechtspersoon bekend als “Wijkgemeente van Bijzondere Aard”.
Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we – met respect voor onze wortels en traditie – willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer


Gewone Wijkgemeente: Midden in de warme zomertijd is er het goede nieuws dat de tijd van de predikantsvacature snel voorbij is. Wij feliciteren de Gewone Wijkgemeente met de komst van ds. De Borst op 4 oktober a.s.


Aanvulling op mededelingen in GastVrij
Komende zondag 13 september bent u na een onderbreking van een half jaar weer van harte welkom in de Gasthuiskerk. In GastVrij is de besluitvorming toegelicht en hebben we aangegeven hoe we de dienst gaan inrichten.
In dit bericht gaat het om een aanvulling hierop. Lees meer

Voortgang YouTube – Hoe de uitzendingen van de Ekklesia in Breda voortgaan is nog niet helemaal duidelijk. De Ekklesia start immers zelf ook haar diensten weer op per september. Maar er is inmiddels wel een rijk archief opgebouwd dat beschikbaar blijft, ook voor ons.

Binnenkort

Zondag 11 oktober 2020

Spreken in gelijkenissen 1 Beeldende taal is fijn. Het helpt je om te begrijpen wat er gezegd wordt. Maar beeldende taal kan ook verwarrend zijn. Begrijpen we de beelden die…

Zondag 25 oktober 2020

Spreken in gelijkenissen 2 Geld is een groot thema in het leven van veel mensen. Zeker wanneer je geld tekort komt om de maand door te komen, kan het je…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre • CC BY-SA 4.0