Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


Terugblik:  Op 10 oktober werd in de dienst waarin Franck Ploum voorging, een muzikaal intermezzo verzorgd door de klarinetgroep “Kwartezz”. Na de viering werd een startprogramma  gehouden in het kerkcentrum, waarbij we vooruitkeken en er suggesties werden gedaan betreffende de diensten, liederen en eventuele andere activiteiten binnen onze Vrijzinnige Gemeente.
Een uitgebreid verslag hierover treft u aan in de komende editie van ons gemeenteblad GastVrij.


In de dienst van 24 oktober zal ds. Wim Jansen uit Veere bij ons voorgaan. Het thema is: “Als een mot in een kaarsvlam” en hij blikt vooruit: We vieren de liefde, of liever: de LIEFDE met allemaal hoofdletters. Lees verder..

Op zondag 31 oktober is onze eigen voorganger Franck weer in ons midden, de dienst begint dan om 09.30 uur. U bent vooraf, dus vanaf 09.00 uur welkom om een kopje koffie of thee te drinken. De dienst zal in het teken staan van de Broodverhalen. Lees verder..

Tot slot: Voor u gelezen: “Degene die valt en weer opstaat, is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.”

Een hartelijke groet aan alle lezers.
Dirk Groenendijk


Zondag 24 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021 11.00 uur ds. Wim Jansen, Veere Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds In de dienst van 24 oktober zal ds. Wim Jansen uit Veere bij ons voorgaan….

Zondag 31 oktober 2021

Zondag 31 oktober 2021 09.30 uur dhr. Franck Ploum Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds Vanaf 09.00 uur: koffie/thee Op zondag 31 oktober is onze eigen voorganger Franck weer in ons…


Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0