Welkom

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer..


In memoriam Jannie Snijders – Hendrikse
(28 januari 1936 – 22 april 2021)
Op 22 april jl overleed ons gemeentelid Jannie Snijders. Zij was trouw in het bezoeken van de kerkdiensten, en genoot altijd zeer van het koffiedrinken na de dienst, waar ze fijne gesprekken met andere kerkgangers had. Ook genoot ze altijd van de gezamenlijke maaltijden in Borrendamme, en ging ze graag naar de koffieuurtjes in Brugzicht. Lees meer..

Vooruitblik
Vanaf zondag 9 mei hopen wij onze kerkdiensten weer te hervatten, nu de meeste kerkgangers hun 1e of zelfs al de 2e injectie tegen corona ontvangen hebben. Dit geeft uiteraard geen garanties, dus blijven de adviezen om diensten in kleine groepen te vieren. En: met een waakzaam oog omdat er zeer zorgelijke ontwikkelingen zijn in de ziekenhuizen. Desondanks: allen van harte welkom komende zondag 9 mei!

GastVrij: De nieuwe editie van ons gemeenteblad verschijnt eind mei. U kunt nog kopij aanleveren t/m 8 mei via de mail of op Steenbank 46.

Tot slot, met zicht op een einde-corona lichtje aan de horizon:
“Het grote voordeel van een dal is dat er een weg omhoog is!”

Een hartelijke groet aan alle lezers,
Dirk Groenendijk


Vooruitblik

Zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei 2021 09.15 – Myrthe Leijdens uit Burgh Collecten:  1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters 9 Mei kunnen wij elkaar dus weer ontmoeten en is ds. Myrthe Leijdens onze voorganger. Myrthe…

Zondag 16 mei 2021

Zondag 16 mei 2021 09.15 – ds. Dinie Eerland- van Vliet, Zierikzee Collecten:  1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters Op zondag 16 mei begroeten wij als voorganger ons gemeentelid ds. Dinie Eerland- van…

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre . CC BY-SA 4.0