Welkom

Nieuwe website
Beste bezoekers van deze site, we heten u van harte welkom op onze geheel vernieuwde website. Misschien keek u al eerder en dacht u stilletjes: wel wat gedateerd, niet zo toegankelijk en niet zo’n mooie achtergrond. Nu is er een duidelijke en vlot leesbare indeling. Met de oude website hadden we al geoefend om meer informatie te plaatsen en om 2-wekelijks voor een update te kiezen in plaats van één keer per kwartaal zoals voorheen.
De nieuwe website heeft een eigen domein: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl
Plaats dit domein in de favorieten van uw browser, dan vindt u hem gemakkelijk terug.
Als u de oude website aanklikt, wordt u voorlopig nog omgeleid naar de nieuwe site.
Wij zijn wel een beetje trots dat we als kleine vergrijsde gemeente ons nu op deze wijze kunnen presenteren.
Wij hopen dat een goed toegankelijke website synoniem staat voor een goed toegankelijke gemeente.

Namens de kerkenraad, Ben Hoexum

Introductie
De Vrijzinnige Gemeente Zierikzee is als rechtspersoon bekend als “Wijkgemeente van Bijzondere Aard”.
Onze naam zegt het al: wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat betekent dat wij proberen op een eigentijdse manier te geloven, dat we – met respect voor onze wortels en traditie – willen zoeken naar nieuwe taal, nieuwe theologie, nieuwe muziek.

Zoeken is vooral: vragen stellen
Dat doen we in het besef dat het leven op heel veel vragen geen antwoord geeft, simpelweg omdat “het” leven niet bestaat: er is alleen jouw en mijn leven…
Daarom kunnen wij ook niet zoveel met vóórgeformuleerde antwoorden en belijdenissen.
Eigenlijk weten we over God maar één ding zeker: dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
..
En als dat toevallig tòch lukt, dan maar liever alleen in de eerste persoon enkelvoud: ik kan misschien wel iets zeggen over mijn God, maar niet over de jouwe, laat staan de onze.

Lees meer


GastVrij: Omdat het deze week erg druk is bij de drukker zal het waarschijnlijk niet lukken de nieuwe editie voor Pinksteren te verspreiden.


Vooruitblik 31 mei en 7 juni: Voorlopig gaan we nog door met het luisteren en kijken naar de YouTube-opnames van Franck. Bij de treurnis van het niet kunnen samen komen in de kerk vertrouwen we erop dat we op die momenten van huiskamer tot huiskamer in verbondenheid met elkaar inspiratie mogen ontvangen in deze bijzondere levenstijd.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers,

Ben Hoexum


Zierikzee, 19 mei – Eind vorige week hebben we uitgebreide richtlijnen ontvangen voor het houden van diensten. De kerkenraad heeft zich gerealiseerd dat met aanpassing van allerlei gebruiken een dienst op zich wel te verwezenlijken is, maar dat vooral de maatregelen, die gericht zijn op veiligheid, hygiëne en schoonmaak, veel van een ieder zullen vragen. Wij hebben daarbij ook gekeken naar de samenstelling en leeftijdsopbouw van onze kerkgangers. Wij vinden het beter vinden de ontwikkelingen rondom het virus af te wachten. In de loop van augustus willen wij alles opnieuw bekijken. Dat betekent dus dat de op 11 mei aangekondigde herstart van diensten op 28 juni niet doorgaat.
In GastVrij volgt een nadere toelichting.

Binnenkort:

Pinksterzondag 31 mei 2020

Pinksterzondag 31 mei 2020 vanaf 10.30 uur online: videoboodschap Franck Ploum. Duur: ongeveer 15 minuten. Voorlopig gaan we nog door met het luisteren en kijken naar de YouTube-opnames van Franck….

Zondag 7 juni 2020

Zondag 7 juni 2020 vanaf 10.30 uur online: Franck Ploum. Programma-thema. Duur: ongeveer 30 minuten. Voorlopig gaan we nog door met het luisteren en kijken naar de YouTube-opnames van Franck….

Foto boven: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Flip Delemarre • CC BY-SA 4.0