Inleiding

Onze geloofsbeleving kenmerkt zich door openheid naar andere opvattingen.
Die openheid is gebaseerd op de overtuiging dat andere religieuze bewegingen niet bedreigend zijn, maar dat we er wellicht iets van kunnen leren, omdat het ten diepste toch wel over hetzelfde zal gaan. Wij willen christen zijn / gelovig zijn om mens te worden.
Al zullen we dat niet altijd prompt toegeven, we realiseren ons natuurlijk heel goed dat het licht van God niet alleen in de vrijzinnigheid schijnt en dat onze vermeende waarheden net zo subjectief, ijl en wankel zijn als die van anderen.
Dè waarheid is immers altijd groter dan wat wij ervan ervaren.
Vrijheid van geloven, tolerantie, kritische openheid, dat zijn zo een paar woorden die vanouds hoog in het vrijzinnige vaandel staan.
Daarmee is het woord “vrijzinnig” nog lang niet toegelicht.
Dat kan ook bijna niet, want waarschijnlijk zijn er geen twee vrijzinnigen te bedenken die op dezelfde manier vrijzinnig zijn.
Vrijzinnigheid laat zich daarom misschien ook beter typeren als een levenshouding, dan als het instemmen met bepaalde geloofsovertuigingen.
Daar hoort ook een sfeer bij.
Wie er meer van wil weten kan die sfeer op zondagmorgen komen proeven, of contact opnemen met één van onze contactpersonen.
De diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17 te Zierikzee

Collage van het midden-XVIIde eeuwse interieur van de huidige protestantse Gasthuiskerk. Protestants sinds de Reformatie in de 16de eeuw, maar oorspronkelijk daterend uit de late Middeleeuwen als Rooms-Katholieke (ziekenhuis-) kapel.

Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de Gasthuiskerk in Zierikzee, klik op “De Gasthuiskerk te Zierikzee – de kerkgangers en hun kerk”. Auteur Dr. Huib Uil, Archivaris Gem. Schouwen-Duiveland.


Voor informatie betreffende Klaas Hendrikse, die van 1984 – 2018 als predikant aan de Vrijzinnige Gemeente was verbonden, zie pagina Ds. Klaas Hendrikse