Ds. Klaas Hendrikse

Klaas Hendrikse, geb. 1 sept. 1947, begon in 1984 als predikant in onze gemeente. Vanaf 1989 tot aan zijn emeritaat in 2012 was hij tevens predikant in Middelburg. In Zierikzee werd het toen 5/12 deel van de normale werktijd. Als emerituspredikant bleef hij van 2013 tot zijn overlijden op 26 jun. 2018 in een kleinere deeltijdfunctie werken.

Eerste boek – ‘Geloven in een God die niet bestaat’

In 2007 verschijnt zijn boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’. De uitgever schrijft op de achterkant: “Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat ‘bestaan’ allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: God bestáát niet, maar ‘trekt mee met mensen die onderweg zijn’. Zonder mensen is God nergens.
In een directe, persoonlijke stijl zoekt Hendrikse naar nieuwe wegen in het debat over Gods bestaan. Zijn boek zal voor velen vermoedelijk een opluchting betekenen, want geloven in een God die niet bestaat blijkt niet alleen echt te kunnen, maar bij nadere beschouwing zelfs het sterkst gefundeerde geloof te zijn. Harry Kuitert voorzag dit manifest van een voorwoord, waarin hij een lans breekt voor Hendrikse en de weg die deze is ingeslagen.”

Inderdaad, voor veel mensen betekent het boek een opluchting, maar het zorgt ook voor veel ophef en commotie in kerkelijk Nederland. Terwijl Klaas Hendrikse door het land trekt met lezingen in volle zalen en kerken beginnen de regionale classes en de landelijke synode van de PKN een tuchtprocedure. Voor deze besturen is het een obstakel dat de kerkenraden van Middelburg en Zierikzee achter Klaas Hendrikse blijven staan. Uiteindelijk wordt in 2010 de tuchtprocedure stopgezet. Binnen de PKN wordt de ruimte voor vrijzinnigheid herkend en erkend.

Tweede boek -‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon’

In 2011 verschijnt zijn tweede boek ‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon’.

De uitgever: “Na het uitkomen van zijn vorige boek, het succesvolle Geloven in een God die niet bestaat, werd hem veelvuldig de vraag gesteld: ‘En Jezus dan?’ Eigenlijk had Klaas Hendrikse geen zin om een boek over Jezus te schrijven: ‘Er is over hem al meer geschreven dan een mens in zijn leven kan lezen.’ Uiteindelijk ging hij overstag en aan de slag met de vraag: Hoe heeft het vroeger toch met mensen zó kunnen gaan dat het met Jezus kon gaan zoals het is gegaan, hoe is het gekomen dat het daarna is gegaan zoals het is gegaan, en hoe gaat het nu met ons? Dit boek is geschreven voor mensen die zichzelf niet als ongelovig beschouwen, die proberen hun weg te zoeken in de overtuiging dat er niet ‘niets’ is, en die eerder geneigd zijn om te geloven in ‘iets’ dan wat in kerken ‘God’ wordt genoemd. Zij zullen er, zo hoopt de auteur, door geholpen worden om hun eigen geloofsweg te gaan.”

Merkwaardig is het dat dit boek, dat het hart van het evangelie raakt, weinig beroering wekt in kerkelijk Nederland.

Tekst van de laatste overdenking van Klaas Hendrikse op 3 jun. 2018 over het thema ‘Hoop’.