Franck Ploum

Sinds januari 2019 ben ik de vaste voorganger van deze Gemeente. Daarnaast ben ik als voorganger verbonden aan de oecumenische Ekklesia Breda.

Mijn interesse en deskundigheid ligt op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Het Groot Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrecht, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen.

Als theoloog en journalist ben ik nieuwsgierig hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.

Persbericht over Zo staat geschrevenhonderd korte commentaren bij de bijbel