Kerkenraad en kerkrentmeesters

Samenstelling kerkenraad:
ouderling-voorzitter Dirk Groenendijk
ouderling-scriba Ben Hoexum
ouderling-kerkrentmeester Corrie Goudswaard-Kramp
ouderling-kerkrentmeester Noud Punt
diaken Wilma van Ouwerkerk
diaken Jan-Jaap Maarsen

Samenstelling wijkraad van kerkrentmeesters:
voorzitter: Kees Jobse
secretaris: Corrie Goudswaard-Kramp
penningmeester: Noud Punt

Samenstelling wijkraad van diakenen:
voorzitter: Wilma van Ouwerkerk
secretaris/penningmeester: Jan-Jaap Maarsen