Toespraken 2020


‘Bidden in het verborgene’ – 8 maart

‘Als God zou bestaan, zouden alle voetbalwedstrijden in gelijkspel moeten eindigen.’ Aldus Johan Cruijff over de veelheid schietgebeden en aanbiddingen voorafgaand aan voetbalwedstrijden. Behalve dat deze uitspraak iets zegt over de wijze waarop onze voetballegende aankeek tegen het al dan niet bestaan van God, zegt het ook iets over hoe hij tegen bidden aankeek: God wordt gevraagd om voor de overwinning te zorgen.’ Nu is daar natuurlijk ook wel reden voor, om daar zo naar te kijken als buitenstaander. Want hoe vaak wordt bidden inderdaad ingezet om iets van God gedaan te krijgen, om God goedgunstig te stemmen en te vragen om het een of ander voor de mens te regelen.
Lees de volledige toespraak

‘Een rede op een Berg’ – 23 februari
Het vijfde tot en met het zevende hoofdstuk van het Matteüs-evangelie bevat de zogenoemde Bergrede. Rede is eigenlijk niet het juiste woord. Jezus houdt geen toespraak. Nee hij geeft een leerhuis, hij onderwijst, hij geeft ‘onderricht’ zo staat er (Mt.5,2). Hij leert zijn volgelingen, zijn binnenkring met het oog op de grote menigte, met het oog op het volk dat lijdt, onderdrukt wordt, geen perspectief meer heeft. Daarom opent het leerhuis ook met het spreken over hen, over die menigte mensen: het zijn de armen, de bedroefden, de hongerigen. Maar het zijn ook de mensen die zachtmoedig zijn, erbarmend en zuiver van hart. Aan al deze mensen komt het koninkrijk toe, zegt Jezus.
Lees de volledige toespraak

‘Geest van nieuw begin’ – 12 januari
Hij was ongeveer dertig jaar toen Jezus gehoor gaf aan zijn roeping. Natuurlijk, we kennen de kindheidsverhalen en we kunnen ze plaatsen in de literaire verteltradities van eeuwen, maar het beetje dat we met enige mate van waarschijnlijkheid weten, is allemaal pas van na zijn dertigste. Van voor die tijd weten we helemaal niets, maar koesteren we de verhalen. Die dierbare verhalen die geheel passen in de levenskeuze die hij na zijn dertigste maakte: de keuze om in de traditie van de Tora, een tsadik – een rechtvaardige dienaar Gods – te zijn.
Lees de volledige toespraak

Zomerboodschappen over het “Onze Vader – Wat zeg je”
Zondag 19 juli – Op deze zondag starten de zomerboodschappen over het “Onze Vader”. Vandaag gaat het over ‘Die in de hemel is’. Hemel en aarde zijn zo met elkaar verbonden dat we kunnen zeggen: de hemel zit verborgen in de aarde. ‘Boven’ verlicht, verwarmt en bevrucht ‘beneden’. En dan kan er een ethisch kompas groeien van hopen en verlangen. Van afdalen van hoge tronen en aanraakbaar zijn. Van opstaan uit alles van de tegenstemmen, die gedachten tot zwijgen brengen zoals bijvoorbeeld ‘Afrika is ver weg’. Het bijbelse verhaal wil ons vertellen dat het nieuwe er al is, maar het moet wel opgedolven worden.
Lees de volledige serie