Overleden

Op de dag dat deze kopij wordt geschreven (zondag 3 jan.) komt het bericht binnen dat Irene Ernst-van Wingaarden, Dulve 35, is overleden op 31 december na een kort ziekbed. Irene is 75 jaar geworden. In de volgende kerkbode wordt een ‘In Memoriam’ geplaatst. 

Zondag 6 december 2020

Zondag 6 december 2020
9.15 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 6 december: tweede zondag van de advent. Het thema van de viering is ‘Ja, Hij zal komen’. We hebben al vaak advent en kerst gevierd en mooie liederen gezongen. Dit jaar zal het niet anders zijn, stiller en soberder, maar niet veranderd is ons verlangen naar een betere wereld. Een oud verlangen en het is vaak moeilijk om in zo’n wereld te blijven geloven. Dat was in vroeger tijden ook al zo. Toch klonk ook toen, door alle hopeloosheid heen, de boodschap dat het kán: een wereld waarin ‘elk zijn en haar naam in vrede draagt’. Die boodschap klinkt nog steeds. (Nel Verburg).