Zondag 20 september 2020

9.15 uur: mevrouw Lieke Bosveld, ZierikzeeCollecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 20 september: Het thema van deze dienst is “Eb en Vloed”. Lieke schrijft hierover: “Van de zee kennen we allemaal de eb- en vloedbeweging.
Maar ook in ons eigen leven kan het soms eb zijn, soms vloed. Is vloed overvloed of overstroomt de vloed ons zodat we erin omkomen? En wat betekent eb dan in ons leven? De bijbel heeft prachtige voorbeelden, zowel van eb als van vloed in een mensenleven. En leert ons hoe we daarin, samen en alleen ons pad kunnen vinden”.

Zondag 25 oktober 2020

9:15 uur: De heer F.J.M. Ploum
Collecten:
1Diaconie  2e Kerkrentmeesters

Spreken in gelijkenissen 2
Geld is een groot thema in het leven van veel mensen. Zeker wanneer je geld tekort komt om de maand door te komen, kan het je hele leven beheersen. Daarnaast zijn er ook mensen die juist bezorgd zijn om hun veelheid aan geld kwijt te raken. In de bijbel is er ook vaak sprake van geld. Mammon wordt het dan nogal eens genoemd. Ook daar vertelt Jezus een gelijkenis over, namelijk die van de onrechtvaardige rentmeester, in Lukas 16. Dit is geen gelijkenis zoals vele andere. Er zit geen moreel of ethisch element in dat oproept tot navolging. Integendeel, er is sprake van onrecht en fraude, duistere praktijken. Je zou het een anti-parabel kunnen noemen: zo moet het niet. Spannend verhaal dus!


Tenslotte een spreuk van Albert Eistein:

De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen.

Een hartelijke groet aan alle lezers,

Wim Welmer