Zondag 22 mei 2022

Zondag 22 mei 2022
11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vieringen 22 en 29 mei: In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor betalen.

Zondag 22 mei – Martin Luther King: We lezen teksten van de charismatische leider dominee Martin Luther King. Hij was tweede helft van de vorige eeuw voortrekker van de protestbeweging van zwarte Amerikanen tegen racisme, achterstelling en segregatie. Hij pleitte in navolging van zijn grote voorbeeld Gandhi in India voor vredelievend en geweldloos protest. Hoewel veel bereikt is, ook in de tijd van M.L. King al, gaat de strijd tot op vandaag door. De Black Lives Matter beweging is daar een voorbeeld van. Na de viering bent u van harte welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie

Zondag 1 mei 2022

Zondag 1 mei 2022
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Zondag 1 mei: Lieke kiest voor het thema ‘Van angst naar vertrouwen’ en schrijft hierover: “Hoeveel vertrouwen hebt u? In uzelf? In elkaar? In de toekomst? In het leven? En in God? ‘Godsvertrouwen’ een mooi woord, maar ook een ervaring in ons leven?”

Zondag 8 mei 2022

Zondag 8 mei 2022
11.00 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Zondag 8 mei: ‘Omkeren’ is het thema van zondag 1 mei. In de viering staat het verhaal over de leerlingen van Jezus die naar Emmaüs gingen centraal. Diep teleurgestelde mensen die zich afzonderden van de andere leerlingen. Tot zij een vreemdeling herkenden en begrepen dat zij terug moesten. Een verhaal dat ons laat zien dat we nooit alleen op weg zijn (Nel Verburg).”

Dit verhaal kent veel lagen. Waarschijnlijk worden er andere accenten gelegd dan in de viering van 24 april. Na de viering is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie

Zondag 10 april 2022

Zondag 10 april 2022
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Kerkrentmeesters 2e Bloemenfonds

Zondag 10 april 11.00 uur – Palmzondag
Op de drempel van de Stille Week wordt vanouds stilgestaan bij de aankomst van
Jezus in Jeruzalem. Een aankomst die beschreven wordt als een uitbundige en
feestelijke intocht waarbij mensen Jezus stonden te begroeten als bevrijder en
verlosser uit hun benarde situatie. Maar iedereen weet hoe het verhaal verder gaat,
de juichende massa maakt plaats voor een schreeuwende menigte, ‘halleluja’
wordt ‘kruisig hem’. Zoals eens de muziek op de zinkende Titanic moest blijven
spelen, zo is het ook feest op Palmzondag. Er wordt gevierd, maar het mes zit
reeds in de rug. Is dat eigen aan mensen: het naderende onheil niet te willen zien?
Wegkijken van wat komen gaat of reeds begonnen is en doen alsof er niets aan
de hand is? Blijven consumeren terwijl we zien hoe de aarde ten onder gaat?
Genoeg stof tot nadenken op de eerste dag van een bijzondere week.

Na de viering bent u van harte welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.


Liturgie Palmzondag 10 april ’22

Vrijdag 15 april 2022

Vrijdag 15 april 2022
19.45 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg

Jezus in de Hof van Olijven – Eugène Delacroix 1861

Vooruitblik 15 april: Marianne gaat ons voor in de Vesper op Goede Vrijdag.

Thema: ‘…in de aanloop naar het kruis….’. Marianne leidt dit thema in: “We leven in onzekere tijden. Eerst de coronacrisis en nu de oorlog in de Oekraïne. De toekomst kan mogelijk nog voor andere onaangename verrassingen zorgen. Maar was ons leven vroeger zo zorgeloos…

….of lukte het ons beter om ons lijden te negeren, door bijv. afleiding te zoeken? We gaan ons verdiepen in het lijden, hoe het ontstaat en hoe we het kunnen verminderen. Want lijden is onontkoombaar,…maar het kan ons dichter bij onszelf en elkaar brengen. Zo worden we innerlijk sterker en ervaren meer vreugde. Het is een korte viering, met teksten en orgelspel.”

Zondag 17 april 2022

Zondag 17 april 2022
9.30 uur: de heer Franck Ploum (uitzending radio Schouwen-Duiveland)
Collecten: 1ste Paascollecte 2de Kerkrentmeesters

Zondag 10 april 11.00 uur – Pasen
Geen opstaan zonder vallen. Na het lijden vieren we Pasen. Pasen is het feest van de opstanding, een dag van nieuw leven dat steeds weer voortkomt uit wat schijnbaar dood lijkt te zijn. Vanouds is Pasen dan ook een lentefeest: uit de dood gewaande takken en de koude dorre grond, komt onstuitbaar nieuw leven tevoorschijn. Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte kunnen de Joden dit lentefeest niet meer vieren zonder de bevrijding te gedenken, stil te staan hoe ze zelf als volk van dood naar leven trokken. Jezus-volgers zijn dit Pesachfeest blijven vieren en hebben er opstandingsverhalen aan gekoppeld: deze gekruisigde en vermoorde messias is sterker dan de dood, zijn geestkracht leeft voort in allen die zijn weg van bevrijding gaan. Pasen, verhalen over dood en opstanding, over vallen en opstaan, over wat dood maakt en wat tot leven strekt (Franck Ploum).”
Helena komt met Franck mee om te zingen. Vooraf vanaf 9.00 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Vooraf vanaf 9.00 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie Pasen 2022

Zondag 24 april 2022

Zondag 24 april 2022
11.00 uur: de heer Franck Ploum, viering met brood en wijn
Collecten:
1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Zondag 24 april
Franck neemt ons mee in het thema ‘Onderweg naar Emmaüs’ en schrijft: “Het oude verhaal van de twee op weg van Jeruzalem naar Emmaüs is een verhaal dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het is een verhaal met vele lagen en thema’s en ontvouwt zich als een leerhuis waarin de bevrijdende kracht van de Schrift ter sprake komt en waarin het breken en delen van brood tot inzicht leidt. Gevangen zijn in verdriet en teleurstelling. Ieder mens kent momenten waarin de pijn het wint van de hoop en het verdriet van de toekomst. Hoe vinden we dan de weg terug? Wie of wat geeft ons inzicht en uitzicht?”

Ook dan is er na de viering weer gelegenheid voor onderlinge ontmoeting met een kop koffie of thee in het kerkcentrum.

Liturgie – Emmausgangers

Zondag 27 maart 2022

Zondag 27 maart 2022
11.00 uur dr. Klaas Goverts, Dordrecht
“Collecten 1ste Kerkrentmeesters 2e Gemeentewerkfonds

Let u erop dat de zomertijd dan is ingegaan?