Zondag 26 september 2021

Zondag 26 september 2021
11.00 – De heer Herman Meijburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Herman, die na vele jaren vandaag voor het laatst bij ons voorgaat en hoopt daarbij oude bekenden te ontmoeten schrijft: “We live in the shelter of each other”, is een oud-Keltische wijsheid. Een verre vriendin eindigt al haar emails met deze tekst. Eerst vond ik die tekst wel mooi, maar het deed mij niet zoveel. Maar het is net als een druppel water die op den duur de steen uitholt. Zo is die oude gedachte bij mij gaan plakken en nu heb ik die Keltische wijsheid overgenomen. Er schuilt een grote waarheid in, die wij misschien wat al te gemakkelijk voor vanzelfsprekend houden. In mijn overweging nodig ik u uit om er eens een eigen voorstelling van te maken. Ik gebruik de metafoor van dat oude ouderwetse betonnen bushokje. U kent ze nog wel die bushokjes langs de weg bij de bushalte of op het perron bij het station. De meeste zijn nu weg en vervangen door een moderne uitvoering daarvan. De bushokjes van vroeger kon je negeren bij mooi weer, maar als het hard waaide of regende dan hielden ze je toch maar mooi uit de wind. Ook kon je even op het miezerig bankje zitten als je hard gerend had om de bus/trein te halen, of je kon een praatje maken met iemand die ook op de bus of trein stond te wachten. Die onooglijke bushokjes kwamen je soms mooi van pas. De vraag is voor a.s. zondag of u/jij je soms ook wel eens als zo’n bushokje voor een ander ervaart, of dat een ander voor u/jou een bushokje is. Iets om over na te denken! Gelukkig spreken we elkaar gauw”.

Zondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021
09.30 uur mevrouw Marianne Zandbergen
Thema: ………met Anna sta je sterker…….
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik:
Marianne schrijft: “Heeft u dat ook wel eens, dat u iets zeker wist en dat u achteraf toch fout zat?
U was dan door iets of iemand op het verkeerde been gezet.
Troost u, als dat geleid heeft tot pijnlijke situaties. Het overkomt ons allemaal.
Het is mede de oorzaak van conflicten en verstoorde relaties.
De redding komt als u gaat twijfelen.
Bent u zover, dan kunt u ‘Anna’ raadplegen.
Met de hulp van Anna kunnen we misverstanden op gaan lossen.
Zo kunnen we in het klein iets bijdragen aan een betere wereld.

Zondag 10 oktober 2021

Zondag 10 oktober 2021
11.00 uur – dhr. Franck Ploum
Thema: Startzondag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfondsfonds
Muzikale medewerking: klarinetgroep ‘Kwartezz’

Vooruitblik: Op deze zondag geven we officieel het startschot van het nieuwe seizoen. We staan stil bij de betekenis van ons gemeente-zijn en kijken vooruit: wat staat ons te doen? Hoe ziet de toekomst van de vrijzinnigheid eruit? Wat betekent het om in deze tijd een kleine gemeenschap te zijn die vasthoudt aan dat oude steeds weer actuele verhaal van de bijbel en alles wat daaruit aan cultuur, kunst en literatuur is voortgekomen? Na de viering is er een startprogramma tot plm. 13.00 uur waarin we samen vooruitkijken, plannen maken, een lied zingen (Franck Ploum).

Gesprek met gemeente 10 oktober: Graag herinneren wij u aan de oproep in de laatste GastVrij om met elkaar van gedachten te wisselen over ons gemeente-zijn. Na de viering kunnen wij elkaar ontmoeten met koffie, broodjes en een gesprek met elkaar. We willen ons bezinnen op de vraag hoe wij ons kleine gemeente-zijn kunnen continueren. Wat is daarvoor nodig? Wie kan er meedoen? Kunnen taken binnen de kerkenraad ook voor een deel buiten de kerkenraad worden gedaan? Van onze zes kerkenraadsleden zijn er drie 75+. Nu zegt leeftijd niet alles. Het is geen graadmeter voor vitaliteit. Iedereen is volop gemotiveerd. Toch is het wel een statistisch gegeven dat dit zomaar kan veranderen en het gevoel, dat het er toch wel iets meer op aankomt, leeft ook. Qua leeftijdsopbouw vertoont de gemeente eigenlijk hetzelfde beeld als de kerkenraad.  Daarom is het wijs om hierover samen na te denken.
En daarom bent u van harte welkom aanstaande zondag!

Zondag 12 september 2021

Zondag 12 september 2021
11.00 – dhr. Franck Ploum
Thema: Leven van een visioen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik 12 september ‘Leven van een visioen’: In tijden van onrust en onzekerheid zijn er veel onheilsprofeten die onzekerheid aanwakkeren. Maar er zijn ook altijd mensen die opstaan en pogingen doen om mensen weer grond onder de voeten te geven. Soms door ze de weg te wijzen naar toekomst en soms door mensen te wijzen op waar hun wortels liggen, waar ze vandaan komen. In de bijbel vinden we leiders die passen bij beide strategieën. Twee personen die vooral gepoogd hebben mensen terug te brengen bij hun wortels waren Ezra en Nehemia. Ze lanceerden een project, dat je kunt kenschetsen als de ‘Thora-republiek’, een gebied waarin geleefd wordt naar de leefregels van Mozes. Dat moest een einde maken aan alle verdeeldheid en het heersen van de ene groep joden over de andere groep joden. Wat kunnen we van dit verhaal leren? Is het nog actueel? Is het eigenlijk wel mogelijk, zo’n land waar alles ten goede keert? We lezen uit Nehemia 7 en 8.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum

Zondag 5 september 2021

Zondag 5 september 2021
09.30 – Drs. Nel Roggeband – Baaij, Tholen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik: Centraal staan 2 teksten over vrouwen. Een uit het Eerste of Oude Testament, Numeri 27 : 1 t/m 11 en een uit het Tweede of Nieuwe Testament, Marcus 7: 24 t/m 30. Het zijn twee teksten waarin vrouwen centraal staan. Voor mij als feministisch theologe en oudtestamentica belangrijke teksten, omdat ze laten zien dat Paulus met zijn stelling: “vrouwen moeten in de gemeente zwijgen” (1 Kor.14) eeuwenlang onterecht op Bijbelse gronden de positie van vrouwen in kerk of gemeente heeft ondergraven.

Zondag 8 augustus 2021

Zondag 8 augustus 2021
09.30 – ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 8 augustus: Na drie vervallen afspraken in de periodes van geen diensten ziet Jan Klijnsma ernaar uit om weer bij ons voor te gaan. Zijn thema is een tekst uit een liedje van Ramses Shaffy: “Mens, durf te leven. Kies je voor doodmakende krachten of voor levendmakende krachten. Houd je je aan allerlei geboden (meestal opgelegd door jezelf) of kies je voor creatieve vrijheid. Oftewel durf je los van de mening van anderen zelf te leven!”

Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli 2021
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 25 juli: ‘Vasthouden en loslaten’ is het thema op deze zondag. Lieke schrijft: “Wij mensen houden ons graag vast aan oude rituelen, mooie gewoontes en dierbare mensen. En als het moment komt dat wij meer en meer moeten gaan loslaten: onze baan, ons huis, onze gezondheid en uiteindelijk ons leven of dat van familie of vrienden, dan is dat vaak moeilijk.
Vasthouden is voor ons makkelijker dan loslaten. In allerlei opzichten.
De bijbel geeft ons prachtige voorbeelden van zowel het goede vasthouden als wel van het dierbare loslaten”.

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum

Zondag 13 juni 2021

Zondag 13 juni 2021
09.15 – mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten:
1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Marianne Zandbergen kiest als thema ‘ …worden als een kind…’. Korte inhoud: “Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld. Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen? In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen. Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?” (Marianne Zandbergen).