Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli 2021
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 25 juli: ‘Vasthouden en loslaten’ is het thema op deze zondag. Lieke schrijft: “Wij mensen houden ons graag vast aan oude rituelen, mooie gewoontes en dierbare mensen. En als het moment komt dat wij meer en meer moeten gaan loslaten: onze baan, ons huis, onze gezondheid en uiteindelijk ons leven of dat van familie of vrienden, dan is dat vaak moeilijk.
Vasthouden is voor ons makkelijker dan loslaten. In allerlei opzichten.
De bijbel geeft ons prachtige voorbeelden van zowel het goede vasthouden als wel van het dierbare loslaten”.

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum

Zondag 13 juni 2021

Zondag 13 juni 2021
09.15 – mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten:
1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Marianne Zandbergen kiest als thema ‘ …worden als een kind…’. Korte inhoud: “Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld. Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen? In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen. Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?” (Marianne Zandbergen).

Zondag 20 juni 2021

Zondag 20 juni 2021
11.00 – mw. Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

“Het thema van de dienst op 20 juni is: volhouden.
Hoe houden wij de moed er in, in ons leven dat zich vaak kenmerkt door een tekort aan optimisme en vertrouwen. Hoe houden wij de hoop levend in een wereld vol honger en geweld? Een pasklaar antwoord op die vraag is er niet, misschien wel een richting er naar toe”

Zondag 27 juni 2021

Zondag 27 juni 2021
09.15 – dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Vooruitblik 27 juni: In psalm 71 kijkt de mens terug op zijn of haar leven en overziet hoe het is gegaan. Er klinkt vermoeidheid en twijfel of het allemaal wel de moeite waard is geweest. Wat heeft dit leven met God onderweg opgeleverd? Wat is er van gebleven? Hoe is God ook tochtgenoot in dagen van ouderdom? De psalm beschrijft een menselijke levensweg en hoe God op die weg aanwezig of afwezig was of hoe God veranderd is gaande-de-weg.

Zondag 11 juli 2021

Zondag 11 juli 2021
09.30 – dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Vooruitblik 11 juli: Een geliefde psalm vol geborgenheid en intimiteit “uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend”. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat “geliefd en gekend zijn” je gaan en staan in het leven beïnvloedt. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?

Zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei 2021
09.15 – Myrthe Leijdens uit Burgh
Collecten:  1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

9 Mei kunnen wij elkaar dus weer ontmoeten en is ds. Myrthe Leijdens onze voorganger. Myrthe meldt dat zij het eervol vindt om dit feestje met ons te mogen vieren! Wij kennen haar nog uit haar periode te Burgh als vaste predikant, en ook was zij “achtervang” voor Klaas.
Haar vooruitblik op de dienst: “Uitgangspunt van deze viering is de beeldspraak van de wijnstok. We bekijken een voorbeeld in het Oude Testament, om daarna beter zicht te krijgen op de nieuwe toepassing in het Nieuwe Testament, als evangelist Johannes Jezus laat zeggen: “Ik ben de ware wijnstok.” De vrijheid waarmee de beeldspraak toen werd aangepast, nodigt ons uit om met eenzelfde vrijheid de beeldspraak aan te passen naar onze tijd”

Zondag 16 mei 2021

Zondag 16 mei 2021
09.15 – ds. Dinie Eerland- van Vliet, Zierikzee
Collecten:  1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Op zondag 16 mei begroeten wij als voorganger ons gemeentelid ds. Dinie Eerland- van Vliet.
Via het Anti Discriminatie Bureau Zeeland loopt het project “LHBTI Zeeland” Men richt zich o.a. op informatievoorziening bij religieuze instellingen.
Wereldwijd wordt op 17 mei de Internationale Dag gehouden tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie, en daarom vraagt ADB Zeeland om in kerken op zondag 16 mei een regenboogkaars te branden tijdens de kerkdienst. Wij doen graag mee aan deze actie om te laten zien dat onze Vrijzinnige Gemeente open staat voor álle gelovigen.