Zondag 23 oktober 2022

Zondag 23 oktober
11.00 uur: ds. Wim Jansen, Veere
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik: O GUT!
Ds. Wim Jansen schrijft: “Afgelopen zomer zwierven we een week door de Eifel, het Zwarte Woud en de Ardennen. En het was weer zover. Telkens als zich mooie landschappen en schitterende vergezichten voor mijn oog ontvouwden borrelde het als vanzelf in mij omhoog: God is groot! Het komt in mij op, vanuit een diepere laag. Ik kan het niet helpen. Maar je zou het bijna niet meer durven toelaten – zo’n goddelijke oprisping. Wie durft het woord ‘God’ nog onbekommerd in de mond te nemen? Je moet er van alles bij uitleggen en meestal je ervoor verontschuldigen. In de prachtige aflevering van Zomergasten (14 augustus 2022) vertelde Dichter des Vaderlands Lieke Marsman hoe een redacteur haar probeerde af te brengen van het onzalige plan om in een gedicht de uidrukking ‘O God!’ te gebruiken. Het was een hartenkreet vanuit haar diepste wezen, maar hij vond het absoluut not done: ‘Weet je wat? Laten we er dan ‘O gut’ van maken…’
Intussen is het wel heel goed te begrijpen waar die koudwatervrees voor het woord ‘God’ vandaan komt. Want hoe verschrikkelijk belast is dat woord! Het valt, bijvoorbeeld, te vrezen dat de 24-jarige Hadi Matar ook die woorden heeft uitgeroepen toen hij Salmon Rushdie neerstak: God is groot! Zoals die woorden al ontelbare malen werden uitgeschreeuwd bij een zoveelste daad van terreur. Zal ik voortaan ook maar zeggen: ‘Gut is groot’?”
Na de viering is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 25 september 2022

Zondag 25 september
11.00 uur: mw. Maja Nieuwenhuis – den Dulk, Schiedam
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Mens, waar ben je?
Voor de viering van 25 september heb ik mij laten inspireren door onze verhuizing.
Het oude huis, zoals we het nu noemen, hebben we kortgeleden na ruim 40 jaar verlaten.
Het wel en wee rondom de verhuizing bepaalde mij nog eens bij de eerste vraag uit de bijbel, de vraag “Mens waar ben je?” Want dat overstijgt de vraag naar een adres, het is een levensvraag, die ons allemaal ter harte kan gaan.
God en mens, op zoek naar elkaar………….

Na de dienst koffie/thee in het kerkcentrum.