Zondag 3 september ’23

Zondag 3 september 2023
09.30 uur: mevrouw Barbara Veenman, Capelle aan den IJssel
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Barbara Veenman komt voor het eerst naar ons als gastvoorganger. Naast remonstrants theologe is zij ook auteur van historische romans en verhalenbundels. Al twintig jaar weet zij met haar boeken lezers in het hart te raken. Zij leidt haar overdenking als volgt in: “We hebben ze allemaal weleens meegemaakt in ons leven, momenten waarop we het liefst de handen voor de ogen zouden willen slaan, of de vingers in de oren zouden willen stoppen, om – al was het maar voor even – niet langer met de situatie waarin we ons bevinden geconfronteerd te hoeven worden. Met gesloten ogen en oren stilletjes op een stoel blijven zitten tot de bui is overgedreven lijkt echter geen optie voor de man uit Nazareth te zijn.  Als Jezus tijdens één van zijn reizen een blindgeborene ontmoet, opent hij deze de ogen door diens oogleden te bestrijken met modder en speeksel. Het is een wonderlijk verhaal, dat op menigeen indruk zal hebben gemaakt… maar waarom komt er eigenlijk modder bij kijken om iemand weer op weg te helpen? En speeksel? Is het niet buitengewoon vernederend om iemand in te smeren met modder en speeksel?

We lezen vandaag delen uit het boek Genesis (2: 4b-8) en het Evangelie naar Johannes (9: 1-11).”

Zondag 20 augustus ’23

Zondag 20 augustus 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik: “Binnen en buiten”. In het evangelie van Matteüs – zo schrijft voorganger Franck Ploum – staat een wonderlijke tekst over wat van binnenkomt en onrein maakt en wat van buiten komt en niet onrein kan maken. Er is een discussie met enkele wettische leraren die vinden dat de Jezus’ volgelingen zich niet aan de reinheidsregels houden en daardoor onrein zouden zijn. Jezus betwist dit. Hoe gaan we om met tradities en gebruiken? Welke waarden hechten we daaraan? Met welke gebruiken verbinden wij ons echt van binnenuit en welke houden wij in stand vanuit gewoonte? We lezen Matteüs 15, 21-28.

Vanaf 9 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 6 augustus ’23

Zondag 6 augustus 2023
09.30 uur: Mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten: 1ste Diaconie 2de College van Kerkrentmeesters

Marianne blikt met ons vooruit:
Thema van de dienst is “…het is altijd anders dan je denkt….”
In onze huidige tijd en samenleving worden we dagelijks overspoeld door gedachten.
Een deel daarvan is negatief.
Dat is niet bevorderlijk voor onze gezondheid.
Zelf nadenken over alles wat er binnenkomt aan gedachten lost niet veel op.
Is er een manier om wijzer en gelukkiger te worden zonder al dat denken?
Prediker zag het somber in…… maar een andere Leermeester biedt meer perspectief.

Zondag 18 juni ’23

Zondag 18 juni 2023
11.00 uur: ds. Myrthe Leijdens, Burgh
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Er wordt wel gedacht en gezegd over gelovigen, dat zij bij ellende “goed af zijn”, want: “zij kunnen tenminste altijd nog troost uit hun geloof halen”. Is dat zo? En hoe zou dat in z’n werk kunnen gaan? Laten we ons daarop bezinnen, Psalm 102 lezend: “Gebed van een ongelukkige…” (Myrthe Leijdens).

Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar met koffie en thee.

Zondag 28 mei

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 28 mei: “Wie Pinksteren zegt, zegt geestkracht en inspiratie”, zo schrijft Franck. En verder: “Wat zou een leven zijn zonder inspiratie, zonder bezieling? Toch blijft voor veel mensen Pinksteren een ingewikkeld feest. Wellicht omdat in de traditie aan dit feest zoveel theologie en dogma is geplakt dat we de eenvoudige essentie ervan zijn kwijtgeraakt. Deze ochtend klinken verhalen die ons opnieuw terug willen brengen naar de bronnen van waaruit we leven en onze inspiratie putten. Bronnen vol levenskracht.”

Helena komt mee in de viering als soliste. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar in het kerkcentrum.

Zondag 14 mei ’23

Zondag 14 mei 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Deze zondag gaat onze eigen voorganger Franck voor de dienst die om half tien begint.

Hij blikt met ons vooruit: De aarde als economie. Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe bepaal je de waarde van een boom? Waarom is een woonwijk meer waard dan een bos? Allemaal vragen die voortkomen uit de wijze waarop wij naar onze leefomgeving kijken, namelijk met het oog van geld, bezet en economie. Maar zo kijken we niet alleen naar onze omgeving, zo kijken we (wellicht onbewust) ook naar elkaar. De aarde als economie is een levensvisie die uiteindelijk naar de afgrond voert, omdat met ogen van geld en gewin elke intrinsieke waarde van wat in de schepping aanwezig is verloren gaat. 

Voorafgaand aan deze dienst bent u vanaf 09.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee in het kerkcentrum.

Zondag 23 april 2023

Zondag 23 april 2023
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik 23 april: Opstandingsverhalen. Wonderlijke verhalen over een dode die niet dood is. Hoe leerlingen met de dramatische dood van Jezus in hun lijf geconfronteerd worden met een voelbare aanwezigheid van diezelfde Jezus. We lezen over Thomas die er veel vragen bij heeft en zich niet zomaar wil overgeven aan een dode die is opgestaan. Hoe staan wij in deze verhalen? Hebben ze nog zeggingskracht? Kunnen ze nog tot de verbeelding spreken? We lezen Johannes 20. Na de viering drinken we koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 2 april 2023

Zondag 2 april 2023
09.30 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Op deze Palmzondag constateert Nel:  Niets is wat het lijkt. Deze zesde zondag in de veertigdagentijd heeft twee gezichten. We horen het juichen als Jezus, koning op een ezel, Jeruzalem binnenrijdt. Maar …..we weten ook dat het vol verwachting zingen binnen afzienbare tijd zal omslaan in het schreeuwen om zijn dood………