Zondag 16 juni ’24

11.00 uur: mevrouw Irene Verberk, Giessenburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik 16 juni: Mevrouw Irene Verberk komt voor het eerst als gastvoorganger. Zij heeft een HBO-opleiding theologie gevolgd en is docent godsdienst aan een scholengemeenschap in Sleeuwijk en gaat al jarenlang voor in diensten bij de Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, de VVP en ook in afscheidsbijeenkomsten bij uitvaarten. Een gemeentelid gaf de tip dat zij graag bereid is naar Zierikzee te komen.

Na de viering zijn wij allen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum! (Ben Hoexum).

Zondag 12 mei ’24

09.30 uur: de heer Richard van der Keur, Rotterdam
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblikken 12 en 19 mei: De thema’s van de overdenkingen en korte toelichtingen hierop zijn niet ontvangen. Richard van der Keur is zondag voor de derde keer onze gastvoorganger. Beetje een verre ‘buurman’ als vaste voorganger van Vrijzinnig Tholen (tevens van Honselersdijk, Maasdijk en Hoeksche Waard). De diaconiecollecte is bestemd voor het hospice Kaaskenshuis. In deze kleinschalige, huiselijke woonomgeving zetten vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen zich in om ongeneeslijk zieken en hun naasten te ondersteunen. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte, ook voor de mantelzorgers. In het hospice zijn vier kamers voor bewoners met elk een eigen badkamer, uitzicht op de tuin en een eigen terras. Zoals elk jaar kan de diaconie zich goed vinden in het werk van het hospice.

Zondag 19 mei ’24

09.30 uur: ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik: Op Pinksterzondag 19 mei verwelkomen wij ds. Jan Klijnsma. Al jarenlang één van onze gastvoorgangers, vroeger meestal één keer per jaar, maar nu vanuit Brouwershaven vaker. Ooit heb ik een predikant horen zeggen ‘met Pinksteren viert de kerk haar verjaardag’.

Zondag 28 april ’24

09.30 uur: Dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: “Wij mensen kunnen bijna niet anders dan leven in de herhaling. Herhaling is neutraal. Herhaling is beaming wat zowat iedereen zegt en doet. Geen mening dan de mening van de massa. Kleine massa of grote massa – ’t maakt niets uit. Volgens S. Kierkegaard ben je dan eigenlijk niet iemand. Je leeft. Je hebt een plek op aarde tot aan je dood. That’s all!”

Zondag reflecteren wij over de woorden van Jakobus: “alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen”. M.a.w. “Wij moeten wat meer durven”, tevens de titel van een onlangs verschenen boek over de Nederlandse baptistenprof Jannes Reiling.

De dienst begint om half tien.

Zondag 26 mei ’24

09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik: Genezing op de Sabbat – Marcus 2,22- 3,6
De sabbat is een terugkomende discussie tussen Jezus en diverse andere groepen binnen het jodendom, zoals de farizeeën en schriftgeleerden. Strijdpunt is voortdurend de interpretatie van het sabbatsgebod. Waarvoor dient deze dag nu eigenlijk en wat is het fundament van deze afspraak? Sabbat, een dag waarop al wat leeft en bestaat op adem mag komen, of levensadem mag ontvangen! Hoe zit het met ons eigen ‘op adem komen’?

Vooraf ontmoeten we elkaar bij de koffie of thee en deze staat klaar vanaf 09.00 uur in het kerkcentrum.

Zondag 14 april ’24

11.00 uur: de heer Franck Ploum
Gastpianiste: Elena Yefanova
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 14 april: “Hoe nu verder? Wie denkt dat met Pasen het leven voorgoed de overwinningstrompet heeft laten schallen heeft het mis. Weten en horen dat leven sterker is dan de dood is nog geen garantie voor een vervuld en gelukkig leven. Laat staan dat het ons lukt om gericht te blijven op het koninkrijk van God. De schrijver van het Lukasevangelie heeft daarom allerlei uitspraken van Jezus bij elkaar gezet die de mensen kunnen bemoedigen op het moment dat Jezus er niet meer is. Opvallend in het stukje dat we lezen is de tegenstelling die Jezus creëert tussen de letter en de geest, maar ook tussen het belang van de mensenzoon en het belang van geestkracht. We lezen Lukas 12,1-12.

Na afloop van de viering bent u allen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 24 maart ’24

11.00 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik:

Thema: Vluchten kan niet meer….
Dat liedje, 50 jaar geleden gezongen door Jenny Arean en Frans Halsema, is nog steeds actueel. We vluchten te vaak in afleiding, werk of discipline. Want de wereld is een puinhoop met de ene crisis of oorlog na de andere. En we weten daar geen raad mee. Misschien wordt het tijd – voor ons – om stil te staan. Deze ochtend gaat het over ‘vasten’ als middel tot bezinning. U krijgt een handleiding mee, voor het geval u mee wilt doen.
We staan ook stil bij Palmpasen. Jezus werd daar nog geëerd, en het volk hing aan zijn lippen. Maar niet veel later belandde hij aan het kruis.
Hoe kon dat gebeuren? (Marianne Zandbergen).

Vrijdag 29 maart ’24

17.00 uur: de heer Franck Ploum

Vooruitblik 29 maart: Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus. We lezen uit het lijdensverhaal van Lukas en lezen daar onze eigen tijd en ons eigen leven tegenaan. Een ingetogen samenzijn rond tekst, actualisering en zang. (Franck Ploum).

Zondag 31 maart ’24

09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Paascollecte 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik: Na de ingetogenheid van Goede Vrijdag neemt op Paaszondag de uitbundigheid ons mee. Uiteindelijk is het leven sterk, is de drang van mensen tot overleven groot, kun je altijd meer dragen dan dat je van tevoren had gedacht. Pasen maakt geen einde aan de fysieke dood, we gaan allemaal een keer dood. Pasen is een visioen dat ons over dood en onvrijheid laat zien hoe een toekomst van leven en liefde waarheid kan worden. Leven sterker dan de dood zegt de bijbel dan. Met die gedachte worden we gevoed en gesterkt, dat het in ons waar mag worden. Genoeg redenen om nieuw licht te ontsteken en het leven te vieren.
Aan deze viering werkt ook zangeres Helena Biemond mee. (Franck Ploum).

Zondag 21 april ’24

11.00 uur: ds. Wim Jansen, Vlissingen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik 21 april: “Uit jezelf vandaan geroepen.”
Op 18 februari zou mijn dienst over dit thema gaan. Die hebt u nog van mij tegoed, want helaas moest ik mij afmelden vanwege pijn, ontstaan door een nieuwe kuur. Gelukkig was dat van korte duur en kan ik het op 21 april goedmaken wegens een plotselinge afzegging. Een groot probleem van deze tijd acht ik het doorgeslagen identiteitsdenken.  En daaruit voortvloeiende identiteitspolitiek, tribalisme geheten. Met andere woorden – en die zullen ons bekender in de oren klinken – het ‘eigen volk eerst’, ‘eigen kleur eerst’, ‘America first’.  Nationalisme, regionalisme, provincialisme. Het is de bron van alle oorlog en zeker ook van de huidige ellende in Oekraïne en Gaza. De oproep van deze zondag is: Kom uit je bubbel, doorbreek de grenzen van je ‘stam’. Laat je uit jezelf vandaan roepen. Gaandeweg mijn leven heb ik mij ook in dat proces begeven en alleen zo komt een mens telkens een lichtkring dieper in de liefde, de titel van mijn nieuwe boek, dat eind maart verscheen.

We lezen het prachtige verhaal van Ruth die uit haar land en volk en God treedt en zo de grenzen doorbreekt. We luisteren ook naar een mooi lied van Stef Bos dat daarover gaat en we lezen een tekst van hiphopartiest Typhoon. Ik denk dat het de bestemming is van ons leven: we worden uit onszelf vandaan geroepen. (Wim Jansen).

Ook na deze dienst is er weer gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie of thee in het kerkcentrum.