Hoopvol?

Een woord dat nogal eens klinkt als wens in de media rond de jaarwisseling. Het nieuwe jaar wordt om allerlei redenen met spanning tegemoet gezien. Hoe zal het gaan in de wereld? In ons eigen land? In mijn eigen leven? In onze gemeente? Bij het verschijnen van deze kerkbode loopt de actie Kerkbalans. Kunnen onze kerkrentmeesters ‘hoopvol’ zijn over een verlaging van het geraamde tekort à € 4.000,-? Kunnen wij zelf ‘hoopvol’ zijn in ons gemeente-zijn? In onze vieringen delen wij vaak het geloof en het verlangen naar een leven en een wereld, die anders kunnen zijn. Draag ik daaraan bij aan ‘die wereld andersom’? Is wat ik doe in lijn met wat ik verlang? Kan ik hierin ‘hoopvol’ zijn? Misschien kan een tekst van Václav Havel (Tsjechisch schrijver, dissident en politicus) ons hierbij helpen: “Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon”.

Ben Hoexum