In memoriam Gerard Gerritse

Op zaterdag 30 december namen we in de Gasthuiskerk afscheid van ons gemeentelid Gerard Gerritse, partner van Lieke Bosveld. Gerard overleed op 22 december in de leeftijd van 92 jaar.

Gerard werd op 5 juni 1931 geboren in Dordrecht, als oudste van een gezin met vijf kinderen. In 1955 ronde hij zijn opleiding tot architect in Delft af. Hij ontwikkelde zich tot een zeer gerespecteerd architect en stond aan de wieg van het bekende bureau EGM Architecten. Hij ontwerpt woningen, winkels en scholen. Ook was hij de ontwerper van het voormalige Refaja Ziekenhuis in Dordrecht. Met EGM ontwierp hij de basis voor het huidige UMC Utrecht, en het Erasmus MC in Rotterdam. Gerard werd in 1994 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ging in 1996 met pensioen.

Na zijn pensionering heeft hij zich verder verdiept in de natuur- en menswetenschappen. In 2000 begon hij met een studie Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afgesloten met een mastergraad in filosofie in 2006. In 2016 publiceerde hij ‘Heeft de mensheid een kans?’ Over de geschiedenis van het ontstaan van de mens, de huidige problematiek en hoe we ermee zouden moeten omgaan.

Gaandeweg werd Gerard meer en meer geraakt door de klimaatcrisis en zorg voor de aarde, de schepping en de verbondenheid van de ecosystemen, waar ook de mens een onderdeel van is. Hij zag hoe de aarde steeds meer gaat lijken op de duistere chaos in den beginne. Dat resulteerde in het boek ‘Een bewoonbare aarde’. ‘Er is een klimaatcrisis. En dat komt door ons’, zei hij dan, ‘dat doen wij’. En hij kon het dan niet laten om ons allen op te roepen om op een andere manier te gaan leven, bewuster te gaan leven, alert op ons verbruik, ons gebruik, ons misbruik van aardse goederen en grondstoffen. Maar hij was geen doemdenker. ‘Het is nog niet te laat’, voegde hij steevast aan zijn betogen toe. ‘Het kan nog gekeerd worden!’ Dat optimisme tekende Gerard. En dat maakte ook dat zijn stem gehoord werd. Het sluit ook sterk aan bij die bijbelse verhalen zoals dat scheppingsverhaal: het is nooit te laat voor ommekeer, voor nieuw begin. Schepping is bevrijding.

‘Het is nog niet te laat!’ Dat de profetische stem van Gerard mag blijven klinken in onze levens.

Franck Ploum