In memoriam Irene Ernst- van Wingaarden 16 juli 1945 – 31 dec. 2020

Dansen was haar leven’. De tekst op de rouwkaart waarmee de familie Ernst het overlijden van Irene bekend maakte als lieve en humoristische vrouw van Wim, sprankelende, warm betrokken moeder en schoonmoeder van Melissa, Leonie, Ali en John en lieve oma van Floris,  Irene, twee maanden na de bevrijding geboren in het zwaar verwoeste Rotterdam, kreeg van haar ouders de betekenisvolle naam: Zij die vrede brengt.  Na haar mulo en een blauwe maandag op kantoor is ze de opleiding voor schoonheidsspecialiste gaan volgen en vond bij de Bijenkorf haar plek. Wim kende ze toen al jaren. Hij logeerde regelmatig bij zijn tante én buurvrouw van Irene. Maar oog voor elkaar hadden ze toén nog niet. Dat kwam jaren later. Toen Wim werk vond; in Rotterdam sloeg de vonk over met een huwelijk in 1967 tot gevolg. In IJsselmonde werden hun dochters Melissa en Leonie geboren.
Verandering van baan bracht het gezin naar Schouwen-Duiveland. Naast het moederschap zette Irene; zich in om de wijk Plan West ook een groen en sociaal; gezicht te geven. Als vrijwilligster organiseerde ze kinderkledingbeurzen, was actief voor; D66 en begeleidde kinderen met een beperking naar Goes en kreeg de naam ‘bus-juf’. Irene was ook een levensgenieter, genoot van een glaasje in het zonnetje op een terras. Als echtpaar beleefden ze mooie jaren als huismeesters in Het Vrije.  En al die jaren lag Irene’s hart bij het volksdansen. Aan diverse vrouwengroepen gaf ze les en trad regelmatig met haar groepen op. Maar ook het zingen had haar hart. Als sopraan heeft ze in diverse koren gezongen o.a. in de cantorij van onze gemeente bij diensten waar haar geliefde ds. Klaas Hendrikse; voorging.  En een aantal jaren werd een jarige in de gemeente door Irene met een felicitatiekaart verrast. Vanwege gezondheidsredenen moest ze , met pijn, stoppen met volksdansen en later ook met zingen toen de Alzheimer haar in zijn greep kreeg. Na een kort ziekbed is zij thuis in alle rust overleden. Dat; Irene, zij die vrede brengt, nu vrede; ontvangen mag.

Annelies Breugem, haar zangmaatje. 

Vervallen van diensten/vieringen jan.’21

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen dat wij opnieuw een bericht moeten verzenden over het vervallen van onze diensten/vieringen.
De ontwikkelingen rondom het virus vervullen ons met grote zorg. Zonder twijfel betekent dit dat wij in lijn met de landelijke richtlijnen door zullen gaan met het afzien van samenkomen in de kerk.
Ons besluit van 17 december jl. had betrekking op de periode tot en met zondag 17 januari.
Nu hebben wij besloten dit voorlopig te verlengen tot en met zondag 7 februari. Tegen die tijd zullen wij een besluit nemen over de periode daarna omdat de landelijke maatregelen momenteel 9 februari als einddatum hebben.

Wij kunnen doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 17 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een bevrijdend loflied (Genesis 1)”.
Zondag 24 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een nieuwe hemel en aarde (de droom van Jesaja)”.
Zondag 31 januari
Vanaf 10.30 uur: de uitzending zal in het teken staan van het nieuwe boek van Franck ”Zo staat geschreven”, een soort online boekpresentatie. Zie ook blz. 13 van de laatste GastVrij.
Zondag 7 februari

Vanaf 10.30 uur: thema “Laudato Si (De droom van Franciscus)”.


Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en …. wat nu ook kan, en dat is nieuw …. het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl.

Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Vervallen van diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Het plan lag er om u op vrijdag 18 december een bericht te zenden over een aanmeldregeling voor de kerstviering op 25 december.
Helaas zien wij daarvan af.
De lockdown, die is ingegaan, heeft geleid tot het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).” De classispredikant van de PKN, onze regionale adviseur, adviseert zoveel mogelijk online te gaan.
De kerkenraad heeft gisteravond besloten om alle diensten/vieringen vanaf 20 december tot en met 10 januari niet door te laten gaan. 17 januari stond al gepland als een ‘geen dienst’-zondag. Het is een ingrijpend besluit omdat we in de afgelopen 3 maanden ervaren hebben hoe goed het was om na een periode van een half jaar weer opnieuw samen te kunnen komen, juist in deze coronatijd.
Echter, wij voelen onze verantwoordelijkheid om solidair te zijn met de samenleving, waarin alles erop gericht is om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo  weinig mogelijk in groepsverband te doen.

Wij zijn blij dat wij evenals in het voorjaar en in de zomer weer kunnen kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck. De Ekklesia Breda gaat dit weer mogelijk maken.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 20 december – 4e zondag van Advent
YouTube uitzending vanaf 10.30 te bekijken.
Kerstavond 24 december
YouTube uitzending vanaf 19.30 uur te bekijken.
Zondag 27 december
Geen uitzending.
Zondag 3 januari
YouTube uitzending vanaf 10.30 uur te bekijken.
Zondagen 10/17 januari

Zonder tegenbericht YouTube uitzending vanaf 10.30 uur te bekijken.

Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal. Het is heel jammer dat we opnieuw onze diensten/vieringen moeten onderbreken. Het zal voor iedereen een heel andere kerst zijn. Heel rustig en veel tijd voor bezinning. Na de kerstviering zouden wij de kerstbundel van de VVP uitreiken. Deze zal nu bij u thuis worden bezorgd. In deze bijzondere tijd, deze merkwaardige advents- en kersttijd, wensen wij u vrede en alle goeds!
En hopelijk zien wij elkaar weer op zondag 24 januari in de Gasthuiskerk!

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba

Aansluiting Kerkomroep

Kerkomroep
Inmiddels is de Vrijzinnige Wijkgemeente aangesloten bij de kerkomroep. Ga naar de website www.kerkomroep.nl, bij ‘Vind uw kerk’ vul je in Gasthuiskerk Zierikzee en daarna kan de keuze gemaakt worden uit de Gewone Wijkgemeente en de Vrijzinnige Wijkgemeente, vervolgens datum aanklikken. En dan zie je onze diensten van 8 en 29 november en 6 december. De dienst van 22 november is te vinden via de link bij de Terugblik van 22 november.

Gemeentenieuws

Wisseling in het team van de diaconie
Zoals bekend gaat Wim Welmer ons verlaten. Op 22 november zal hij na ruim 21 jaar voor het laatst dienst doen als diaken. Wij zijn heel blij dat we voor Wim een opvolger hebben gevonden. Jan-Jaap Maarsen is bereid om deze taak op zich te nemen. In de kerkenraadsvergadering van 10 november zal Jan-Jaap tot diaken worden benoemd en op 29 november zal de bevestiging plaatsvinden.
Sjalom Wim! Welkom Jan-Jaap!

Er is nog meer goed nieuws over de diaconie. Wilma van Ouwerkerk heeft na 10 maanden ernstige ziekte haar taak weer kunnen oppakken. Zij heeft een heftig en ingrijpend traject achter de rug. Zij heeft de nodige behandelingen gehad, staat nog onder controle en het ziet er nu goed uit. Binnenkort zullen we haar weer geregeld ‘s zondags zien. Ook welkom Wilma!

Rooster van diensten/vieringen
In GastVrij is het rooster vanaf 22 november tot en met 13 december onder voorbehoud van nadere afspraken geplaatst.
Het ziet er nu als volgt uit:
22 en 29 november 9.15 uur dhr. Franck Ploum, 6 december 9.15 uur mw. Nel Verburg, Den Haag en 13 december geen dienst.

Tot slot
Bij alle hiervoor genoemde plannen speelt op de achtergrond de gedachte dat door de ontwikkelingen met het coronavirus alles weer anders kan uitpakken.
Dat het ons allen goed mag gaan!

Namens de kerkenraad,
met hartelijke groet,

Ben Hoexum, scriba, tel. 416817

Gewone Wijkgemeente

Midden in de warme zomertijd is er het goede nieuws dat de tijd van de predikantsvacature snel voorbij is. Wij feliciteren de Gewone Wijkgemeente met de komst van ds. De Borst op 4 oktober a.s.

Komende zondag – 13 september

Aanvulling op mededelingen in GastVrij

Beste gemeenteleden,

Komende zondag bent u na een onderbreking van een half jaar weer van harte welkom in de Gasthuiskerk. In GastVrij is de besluitvorming toegelicht en hebben we aangegeven hoe we de dienst gaan inrichten.
In dit bericht gaat het om een aanvulling hierop.
Wat zijn onze regels? Deze:

* Zie pag. 7/8 GastVrij.
* Plus de volgende aanvullingen:
* De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
* In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
* Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
* De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
* De gebruikte stoelen en materialen worden gemerkt met een gele Post-it sticker, zodat alleen deze voor de dienst van de Gewone Wijkgemeente gereinigd hoeven te worden.
* De garderobe wordt niet gebruikt.
* De kerk rij-voor-rij verlaten.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het zal lukken.
Graag tot ziens a.s. zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Weer beginnen met diensten

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen.
Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden om nog even te wachten weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.
Met de Gewone Wijkgemeente is overleg gaande hoe we dit het beste kunnen organiseren.
De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur.
De GW heeft het mooie aanbod gedaan om met hun team na onze diensten de hygiëne en het ventileren  te verzorgen. Omdat hiervoor volgens de richtlijnen minimaal een half uur nodig is, betekent dit dat onze diensten om 9.15 uur beginnen.

Wij vinden het best spannend hoe het zal gaan. Voor ons als kleine groep is draagvlak van groot belang. Meerderen in de gemeente zien er naar uit om weer samen te komen. Echter, er is ook huivering en aarzeling, hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Wij horen graag wat u ervan vindt. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober twee maal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. 

In GastVrij volgt meer toelichting hoe wij de diensten gaan inrichten.
Wij heten u nu alvast van harte welkom voor onze dienst/viering op 13 september om 9.15 uur, voorganger Franck Ploum. Wij zien u graag komen!
 

Met vriendelijke groet, 

Ben Hoexum, scriba

We gaan weer van start

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen. Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.

De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur. Om voldoende tijd voor ventilatie en schoonmaak te hebben beginnen onze diensten voorlopig om 9.15 uur. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober tweemaal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie of vier keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. Wij hopen van harte dat velen van u de weg naar onze diensten weer zullen vinden.

Voortgang YouTube – Hoe de uitzendingen van de Ekklesia in Breda voortgaan is nog niet helemaal duidelijk. De Ekklesia start immers zelf ook haar diensten weer op per september. Maar er is inmiddels wel een rijk archief opgebouwd dat beschikbaar blijft, ook voor ons.

In memoriam Maatje Bergmans – van der Wielen

Nadat haar leefwereld de laatste jaren kleiner en kleiner werd, is Maatje op woensdag 22 juli jl. overleden. Lange tijd woonde ze samen met haar man Hans aan de Jannewekken, maar een paar jaar geleden werd ze vanwege Parkinson opgenomen in de ‘Cornelia’. Maatje was een zorgzame vrouw die aandacht had voor het wel en wee van veel mensen. Haar betrokkenheid bij hoe het met anderen ging was groot en ze leefde sterk mee bij het leed dat mensen overkwam. Familie speelde een belangrijke rol in haar leven. Zo zorgde ze jarenlang voor haar moeder. Toen de ziekte Parkinson zich bij haar openbaarde groeide de angst dat er een dag zou komen dat ze niet meer thuis kon wonen. De verhuizing naar de ‘Cornelia’ was dan ook een hele overgang voor haar. Toch lukte het haar om een weg te vinden. Hoewel haar gezondheid steeds minder werd, bleef ze geestelijk zeer vitaal. Ze genoot volop van de activiteiten die werden aangeboden. Ze deed aan zo veel dingen mee dat ze wel eens zei: ’Ik ben in mijn leven nog nooit zo veel op stap geweest als hier’. Elke dag kwam er bezoek en de zorg die ze nodig had ontving ze van liefdevolle mensen die alles in het werk stelden haar leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Haar leven is voorbij, maar wie zij was en wat zij voor mensen betekende zal in herinnering blijven en liefdevol worden bewaard.

Franck Ploum