Voorwoord Gastvrij juni, juli en augustus 2021

Beste gemeenteleden,

Moest ik u in de vorige editie van ons gemeenteblad nog melden dat ons land geregeerd werd door het coronavirus, nu, half mei, kan ik toch met groeiend vertrouwen melden dat onze regering het beleid zelf weer stukje bij beetje overneemt. De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, opnames in ziekenhuizen nemen af. De coronamaatregelen zijn per 19 mei versoepeld, er wordt steeds meer mogelijk, steeds meer terug naar “hoe het vroeger was“. Onze kerkdiensten zijn inmiddels ook weer hervat, zij het nog met enkele beperkende maatregelen. De leeftijd van onze vaste kerkgangers staat er garant voor, dat (bijna) iedereen de 2 prikken gehad heeft. We mogen dus uitgaan van veilige bijeenkomsten. Dat neemt niet weg dat de overheidsvoorschriften ook zo weer aangescherpt kunnen worden, en uiteraard volgen wij die regels dan weer op.
In het rooster vindt u de gegevens over de komende diensten. Verder weer de gebruikelijke informatie uit de gemeente en vooruitblikken van Franck.

De kerkenraad hoopt u allen in goede gezondheid te ontmoeten in onze diensten tijdens de zomerperiode. Vakanties naar verre streken zitten er vooralsnog niet in, maar ook in ons mooie Zeeland is het goed toeven.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een prachtige zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter

Mailbrief mei’21

Lieve mensen,

Zondag is het zo ver, er mag weer gevierd worden in de Gasthuiskerk. Eindelijk kunnen we elkaar als Gemeente weer ontmoeten. Velen van ons hebben hier naar uit gezien. Het wekelijkse of regelmatige moment van bij elkaar komen en inspiratie opdoen uit bijbelse of andere religieuze en spirituele bronnen is voor veel mensen nog steeds een moment van bezinning en stilstaan bij de eigen levensweg.  Maar dat niet alleen. Het is ook een moment van ontmoeting, elkaar zien, van voelen dat je niet alleen staat. Het ervaren van gemeente-zijn is voor veel mensen verbonden met samenkomen.

December 2020 ging de boel op slot en nu, ruim 5 maanden later gaat de deur weer open. Een belangrijk moment. Niet alleen omdat het eindelijk weer mag, maar ook omdat het een signaal is dat we langzaam uit de crisis kruipen, langzaam, maar toch. Hopelijk kunnen we vanaf deze zondag de gesloten kerkdeur achter ons laten en groeien richting steeds meer vrijheden en uiteindelijk ook weer samen zingen en maaltijd vieren.

Op Pinksterzondag 23 mei mag ik weer als jullie voorganger in jullie midden zijn. Een mooi moment: feest van geestkracht en veerkracht, ademtocht die leven geeft. Dat we het voluit mogen vieren.

Voor de komende twee zondagen wens ik iedereen, onder leiding van Myrthe Leijdens en Dinie Eerland-van Vliet, hele inspirerende en goede samenkomsten toe.

Franck Ploum

Zondag 9 mei: welkom met regels

Beste gemeenteleden,

De zorgen rondom het coronavirus zijn nog niet voorbij. Toch zijn wij blij met het lichtpuntje dat we elkaar zondag weer kunnen zien in onze vertrouwde Gasthuiskerk. In het bericht van 26 april jl. hebben we aangekondigd dat we de afstands- en hygiëneregels blijven hanteren. Kent u ze nog? Het is bijna 5 maanden geleden dat we voor het laatst in de kerk waren. Het lijkt ons daarom nuttig om de regels opnieuw op een rijtje te zetten:

 • In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
 • De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Bij binnenkomen en verlaten van de kerk gebruiken we een mondkapje.
 • Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
 • De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
 • Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten en de lege tussenruimte is 3 stoelen.
 • De lange rijen hebben grote tussenruimtes; zo veel mogelijk schuin achter elkaar zitten.
 • Bij plaats nemen wordt een ‘geeltje’ op de voorzijde van de stoel geplakt (de Gewone Wijkgemeente weet dan welke stoelen gereinigd moeten worden).
 • De lessenaar-microfoon kan gebruikt worden door één persoon, de ouderling van dienst en daarom zal de schriftlezing door de voorganger worden verzorgd.
 • Wij gebruiken geen liedboeken; de liederen zullen in de liturgie worden afgedrukt. Voorlopig zullen we nog niet allen samen zingen.
 • Wij zullen in mei en juni elke zondag onze 2 collectes bestemmen voor de diaconie en de kerkrentmeesters. Geen rondgang, maar een inzamelpunt bij de uitgang.
 • Voorlopig blijven de diensten/vieringen om 9.15 uur beginnen.

Het lijkt veel, maar door de ervaring in de nazomer en de herfst pakken we het vast wel goed op.

Wij verwelkomen u graag zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Vooruitblik

Vanaf zondag 9 mei hopen wij onze kerkdiensten weer te hervatten, nu de meeste kerkgangers hun 1e of zelfs al de 2e injectie tegen corona ontvangen hebben. Dit geeft uiteraard geen garanties, dus blijven de adviezen om diensten in kleine groepen te vieren. En: met een waakzaam oog omdat er zeer zorgelijke ontwikkelingen zijn in de ziekenhuizen. Desondanks: allen van harte welkom komende zondag!

In memoriam Jannie Snijders – Hendrikse

In memoriam Jannie Snijders – Hendrikse
(28 januari 1936 – 22 april 2021)
Op 22 april jl overleed ons gemeentelid Jannie Snijders. Zij was trouw in het bezoeken van de kerkdiensten, en genoot altijd zeer van het koffiedrinken na de dienst, waar ze fijne gesprekken met andere kerkgangers had. Ook genoot ze altijd van de gezamenlijke maaltijden in Borrendamme, en ging ze graag naar de koffieuurtjes in Brugzicht. Het leven was niet altijd makkelijk voor haar : de oorlog, watersnood, en in de laatste levensjaren van haar man Wannes werd zij geconfronteerd met zijn dementie, waarbij het vooral moeilijk was dat hij haar op het laatst niet meer herkende. De gezondheid van Jannie ging de laatste tijd snel achteruit. De crematie vond plaats op 29 april. Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Wij gaan weer beginnen

Beste gemeenteleden,

Na de vele berichten over het niet houden van diensten/vieringen zijn wij blij dat we nu weer kunnen beginnen. Onze eerste samenkomst zal zijn op 9 mei om 9.15 uur. Steeds meer mensen hebben hun eerste – of inmiddels ook de tweede – vaccinatie ontvangen. Dat biedt op zich geen garanties, maar het geeft wel een gevoel van meer veiligheid.
Minister Grapperhaus heeft in het overlegorgaan kerken en overheid (CIO) ook aangegeven het vieren in kleine groepen weer verantwoord te vinden. Wij blijven de afstands- en hygiëneregels hanteren en komen daar op terug kort voor 9 mei.

Op zondag 9 mei is Myrthe Leijdens onze gastvoorganger. Wij kennen haar uit de periode 2000 – 2008 toen zij gemeentepredikant was in Burgh en achtervang was voor Klaas. Zij heeft enkele uitvaartdiensten gedaan en Klaas en zij hebben een keer samen een thema gekozen, waarover ze allebei in Burgh en Zierikzee een overdenking hebben gehouden. Na haar vertrek is ze nog een enkele keer geweest. Na haar vervroegd emeritaat is zij vanuit Waddinxveen weer in Burgh komen wonen.

Op donderdag 22 april is overleden ons gemeentelid Jannie Snijders-Hendrikse, Keetenstraat 96. Zij is 85 jaar geworden. Haar afscheidsbijeenkomst is op donderdag 29 april in het crematorium te Goes.
Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om dit verlies te kunnen dragen.

Wij hopen dat het mogelijk blijft om elkaar weer in de kerk te kunnen begroeten op zondag 9 mei, want bij het schrijven van dit bericht is er in de ziekenhuizen een zeer zorgelijke ontwikkeling.
In het licht van de versoepelingen roept dit tegenstrijdige gevoelens op.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Verlenging periode zonder diensten/vieringen – 15 apr.’21

Beste gemeenteleden,

De omstandigheden rondom het coronavirus zijn zodanig dat we het niet verantwoord vinden om op 25 april a.s. samen te komen in de kerk.
Wij hebben besloten de periode van geen diensten/vieringen te verlengen tot en met 2 mei. Deze zondag stond al ingeroosterd als een ‘geen dienst’-zondag.

Op de komende 2 zondagen kunnen we weer kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck:
– 18 april vanaf 10.30 uur: Thema “Jezus en Thomas”
– 25 april vanaf 10.30 uur: Thema “Emmaüs retour”
Op 2 mei hoopt de Ekklesia Breda weer te kunnen beginnen. We weten nu nog niet wat dit betekent voor de programmering van de YouTube-uitzendingen.

Het kijken en luisteren kan via onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl of via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten attendeerde onlangs op de Vrijzinnige Lezing: “Het onmogelijke creëert het mogelijke” door prof. Hans Alma. Zij deed hierin de oproep ‘Vrijzinnigen en religieus-humanisten moeten hun krachten bundelen om werkplaatsen te vormen waar de spiritualiteit van het mogelijke geoefend kan worden.’ Een gemeentelid luisterde geboeid naar deze lezing en deed de suggestie deze op de website te plaatsen. Ik heb de lezing ook gehoord en vond het eveneens boeiend. Het is op de website geplaatst (rechtsonder in de zijbalk).

Tot een volgend bericht met hopelijk meer perspectief!
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

YouTube-uitzending zondag 11 april

Beste gemeenteleden,

Onze voorganger Franck Ploum gaat zaterdagavond voor in een leerhuis/vesperviering van SOVE (Stichting oecumenische vieringen Eindhoven)
Dat wordt live uitgezonden en is daarna ook terug te kijken op de YouTube pagina van SOVE.
In verband hiermee heeft de Ekklesia Breda besloten dit weekend geen onlineviering te maken. Dus vervalt de vorige week aangekondigde YouTube-opname met het thema
“Thomas – Mijn Heer en mijn God”, waar we naar zouden kunnen kijken en luisteren a.s. zondag vanaf 10.30 uur.

De Ekklesia zal voor zondagochtend verwijzen naar de viering in Eindhoven.
Wij kunnen dit volgen door te klikken op deze link.

Bovendien zal Bram Wolthoorn dit op onze eigen website plaatsen.
Wellicht is het mogelijk om al eerder dan 10.30 uur te kijken en te luisteren.
Houd onze website maar in de gaten!

Hartelijke groet,

Ben Hoexum

Paaszondag: de liturgie in boekje en in A4

Beste gemeenteleden,

Zoals vorige week dinsdag 25 maart doorgegeven, zendt radio Schouwen-Duiveland op Paaszondag de dienst van onze gemeente uit. Wij houden om 9.30 uur een viering zonder kerkgangers. Dan zijn alleen aanwezig: voorganger Franck Ploum, koster Giljam Bil, organiste Willie den Hollander, Annelies Breugem (zang) en enkele kerkenraadsleden.
Bijgaand vindt u de liturgie. In de vorm van een boekje en in A4-formaat. A4 is wellicht handiger als u het wilt printen.
In de liturgie wordt u uitgenodigd om ook thuis een ‘Paaskaars’ te ontsteken.
Wij hopen dat deze heel andere Paasviering ons van huiskamer tot huiskamer zal inspireren.

Het schema van de YouTube-opnames van Franck is als volgt:
Vandaag 2 april  vanaf 15.00 uur: Goede Vrijdag.
Zaterdag 3 april vanaf 20.00: Stille Zaterdag.
Zondag 11 april vanaf 10.30 uur: Thema: “Thomas – Mijn Heer en mijn God”.

Het kijken en luisteren kan via de homepage van onze website of via de homepagina van de Ekklesia of rechtstreeks op het YouTubekanaal.

Een hartelijke groet in verbondenheid,

Ben Hoexum

Goede Week en Pasen 2021

Wegtrekken uit ballingschap

De tijd waarin we leven wordt door velen ervaren als ballingschap. We worden beknot in onze vrijheden. De bewegingsruimte is beperkt en veel van wat afleiding geeft, ons inspireert of het alledaagse helpt overstijgen is gesloten of verzet tot nader order. Meer dan ooit zien we uit naar ruimte van leven, levenskansen en levenskwaliteit.

De Goede Week en Pasen gaan ook over ballingschap. Het hele Pascha of Pesachfeest is een feest van bevrijding uit ballingschap en slavernij. Het is een wegtrekken uit onvrijheid naar vrijheid. Nu is de onvrijheid en de ballingschap die herdacht wordt van een andere orde dan de onze. Wij worden niet onderdrukt door een vreemde mogendheid, wij worden niet als slaven naar de slachtbank geleid. We leven niet in een dictatuur. Maar het gevoel en de ervaring van beperking – zelfs als je achter alle regelgeving rond corona staat – kan de benauwenis van het angstland Egypte of Babylonië oproepen en op je netvlies plaatsen.

In de tijd van Jezus was er ook geen ballingschap, dat wil zeggen: het volk was niet weggevoerd en hoefde geen slavenarbeid te verrichten. Wel leefden ze als vreemden in eigen land. De Romeinse bezetter had alle onderworpen volken stevig in haar greep en de Pax Romana werd met harde hand afgedwongen. Jezus vierde te midden van die bezetting Pesach met zijn vrienden en volgelingen en hij deed dit in Jeruzalem: hart van de religieuze en wereldlijke macht. Hij riep mensen op om de eigen onvrijheden onder ogen te zien, om los te komen van collaboratie of doemdenken. Hij was luis in de pels van de machthebbers in tempel en paleis omdat hij mensen optilde, levensruimte bood, hen losmaakte van de wereld waarin ze moesten leven. Zo ontnam hij de machtigen de macht over mens en volk. Dat kon niet getolereerd worden.

En zo staan we op de drempel van de dagen die we gaan gedenken: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Zoals Jezus de verhalen van wegtrekken uit ballingschap actualiseerde voor mensen in zijn tijd, zo mogen ook wij de verhalen van toen spiegelen aan ons leven, ons samenleven, ons eigen meelopen of doemdenken, onze omstandigheden, onze vrijheid en onze (vaak zelf opgelegde) onvrijheid. We mogen ons uitgenodigd weten weg te trekken uit ballingschap en te kiezen voor het leven.

Ik wens iedereen goede dagen, een inspirerende Goede of Stille Week en een opstandig Pasen.,

Franck Ploum