Liefde in tijden van oorlog en ziekte

Gastspreker: ds. Wim Jansen
Plaats: Kerk in Burgh
Parkeergelegenheid: aan de Ring en/of achter de Burghse Schoole

Aanvang: 19.00 uur – 22.00 uur

Op dinsdagavond 13 februari, de vooravond van Aswoensdag,
in de christelijke traditie Vastenavond geheten, komt ds. Wim Jansen uit Vlissingen over de liefde vertellen. Dat past precies want dit jaar valt Aswoensdag samen met Valentijnsdag!
In de boeken van Jansen is de liefde, in al haar gestalten, steeds meer zijn hoofdthema geworden. De liefde is volgens hem het antwoord op de vraag naar de zin van het leven.
Alle filosofie, religie, geloof, gebed, stilte en meditatie stromen uit in de liefde,
zoals rivieren in de oceaan.
De liefde is, dwars door het lijden, de bestemming waar de evolutie op uit loopt.
De liefde is God. Het roept vele vragen op. Wat betekent ‘God’ dan nog?
Hoe zouden we anders kunnen denken over ‘God’ nu dat voor velen een leeg woord is geworden? GOD na God? Hoe kun je volhouden dat het om de liefde gaat in zo’n verschrikkelijke wereld als de onze? Hoe kan er liefde zijn in tijden van oorlog?
Wat blijft er over van de liefde in tijden van ongeneeslijke ziekte,
zoals Jansen daar zelf mee te maken heeft?
Wat blijft er over van de liefde voorbij de dood?
Een openhartig, bevlogen verhaal, gelardeerd met stiltes en mooie muziek,
over de liefde als het goddelijke vuur, waarvan wij allen de vonken zijn.

19.00 uur: inloop met koffie
19.30 uur – 20.30: lezing en muziek

We besluiten de avond met een hapje en een goed glas wijn/fris.
Fijn als u erbij bent!

Zie voor meer info zijn website: www.wimjansen.nu
Opgave voor deze avond bij: ds. Jitse Scheffer  – jitsescheffer.64@gmail.com
Entree: gratis
Na afloop : vrijwillige bijdrage  – naar draagkracht