Zondag 4 februari ’24

09.30 uur: Da. J. van den Beukel, Zonnemaire
Collecten: 1ste Diaconie 2de Wilde Ganzen

Komende zondag, 4 februari ontvangen wij Jeannette vd Beukel uit Zonnemaire als gastpredikant in onze dienst. We lezen teksten uit Job, Prediker en van Paulus en gaan met elkaar nadenken over wat in de diepste dieptepunten van je leven, in de leegte van het niet weten, geluk en vreugde kan brengen. Vaak zijn we geneigd het te zoeken in denken, begrijpen, redeneren, maar uiteindelijk is het misschien vooral wel de stilte waarin je Gods licht en liefde kunt ervaren.