Zondag 26 september 2021

Zondag 26 september 2021
11.00 – De heer Herman Meijburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Herman, die na vele jaren vandaag voor het laatst bij ons voorgaat en hoopt daarbij oude bekenden te ontmoeten schrijft: “We live in the shelter of each other”, is een oud-Keltische wijsheid. Een verre vriendin eindigt al haar emails met deze tekst. Eerst vond ik die tekst wel mooi, maar het deed mij niet zoveel. Maar het is net als een druppel water die op den duur de steen uitholt. Zo is die oude gedachte bij mij gaan plakken en nu heb ik die Keltische wijsheid overgenomen. Er schuilt een grote waarheid in, die wij misschien wat al te gemakkelijk voor vanzelfsprekend houden. In mijn overweging nodig ik u uit om er eens een eigen voorstelling van te maken. Ik gebruik de metafoor van dat oude ouderwetse betonnen bushokje. U kent ze nog wel die bushokjes langs de weg bij de bushalte of op het perron bij het station. De meeste zijn nu weg en vervangen door een moderne uitvoering daarvan. De bushokjes van vroeger kon je negeren bij mooi weer, maar als het hard waaide of regende dan hielden ze je toch maar mooi uit de wind. Ook kon je even op het miezerig bankje zitten als je hard gerend had om de bus/trein te halen, of je kon een praatje maken met iemand die ook op de bus of trein stond te wachten. Die onooglijke bushokjes kwamen je soms mooi van pas. De vraag is voor a.s. zondag of u/jij je soms ook wel eens als zo’n bushokje voor een ander ervaart, of dat een ander voor u/jou een bushokje is. Iets om over na te denken! Gelukkig spreken we elkaar gauw”.

Zondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021
09.30 uur mevrouw Marianne Zandbergen
Thema: ………met Anna sta je sterker…….
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik:
Marianne schrijft: “Heeft u dat ook wel eens, dat u iets zeker wist en dat u achteraf toch fout zat?
U was dan door iets of iemand op het verkeerde been gezet.
Troost u, als dat geleid heeft tot pijnlijke situaties. Het overkomt ons allemaal.
Het is mede de oorzaak van conflicten en verstoorde relaties.
De redding komt als u gaat twijfelen.
Bent u zover, dan kunt u ‘Anna’ raadplegen.
Met de hulp van Anna kunnen we misverstanden op gaan lossen.
Zo kunnen we in het klein iets bijdragen aan een betere wereld.

Zondag 12 september 2021

Zondag 12 september 2021
11.00 – dhr. Franck Ploum
Thema: Leven van een visioen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik 12 september ‘Leven van een visioen’: In tijden van onrust en onzekerheid zijn er veel onheilsprofeten die onzekerheid aanwakkeren. Maar er zijn ook altijd mensen die opstaan en pogingen doen om mensen weer grond onder de voeten te geven. Soms door ze de weg te wijzen naar toekomst en soms door mensen te wijzen op waar hun wortels liggen, waar ze vandaan komen. In de bijbel vinden we leiders die passen bij beide strategieën. Twee personen die vooral gepoogd hebben mensen terug te brengen bij hun wortels waren Ezra en Nehemia. Ze lanceerden een project, dat je kunt kenschetsen als de ‘Thora-republiek’, een gebied waarin geleefd wordt naar de leefregels van Mozes. Dat moest een einde maken aan alle verdeeldheid en het heersen van de ene groep joden over de andere groep joden. Wat kunnen we van dit verhaal leren? Is het nog actueel? Is het eigenlijk wel mogelijk, zo’n land waar alles ten goede keert? We lezen uit Nehemia 7 en 8.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum

Zondag 5 september 2021

Zondag 5 september 2021
09.30 – Drs. Nel Roggeband – Baaij, Tholen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik: Centraal staan 2 teksten over vrouwen. Een uit het Eerste of Oude Testament, Numeri 27 : 1 t/m 11 en een uit het Tweede of Nieuwe Testament, Marcus 7: 24 t/m 30. Het zijn twee teksten waarin vrouwen centraal staan. Voor mij als feministisch theologe en oudtestamentica belangrijke teksten, omdat ze laten zien dat Paulus met zijn stelling: “vrouwen moeten in de gemeente zwijgen” (1 Kor.14) eeuwenlang onterecht op Bijbelse gronden de positie van vrouwen in kerk of gemeente heeft ondergraven.

Zondag 22 augustus

Met een dienst rond Psalm 145 sloot Franck in de dienst van 22 augustus de
vieringenserie rond de psalmen af. De verwondering en lofzang nemen tegen het einde van het boek Psalmen de overhand.
We lazen Psalm 145 in een vertaling van Huub Oosterhuis, waarin God barmhartig en vriend is.

Klik hier voor de volledige toespraak van Frank Ploum.

Zondag 25 juli

Als ergens het belang van ‘Vasthouden en loslaten’ blijkt dan is het wel in het leven met coronamaatregelen. Afstand houden terwijl het verlangen naar nabij zijn zo groot is. Vasthouden aan regels vergt dan loslaten van gewoontes. Vasthouden in het algemeen kent allerlei vaste rituelen, denk maar eens aan je zitplaats in de kerk, in een vergadering of in de huiskamer van een verpleeghuis. Hoe is ons vasthouden aan normen en waarden? Durven wij op te komen voor onrecht en wat doen we als we getuige zijn van discriminatie? Vasthouden en loslaten spelen door heel ons leven heen. Alsof ze elkaar opvolgen. Je kind laten gaan, je huis verlaten als je elders een nieuwe baan hebt, je partner laten gaan door scheiding of dood, je vitaliteit is er niet meer en uiteindelijk is ons eigen leven er niet meer. Loslaten kan veel pijn doen. Loslaten kan ook positief zijn als je bij de overgang van het ene naar het andere verbetering ervaart en andermans gevoel over jou loslaten kan bevrijdend zijn.
De Bijbel staat vol met verhalen over vasthouden en loslaten. Israël trekt weg uit de slavernij van Egypte, verlangt echter terug naar de vleespotten, maar moet wel door om verder te gaan. Daniël staat aan het hof van Babel pal voor de eetgewoontes, die bij zijn geloof horen. De discipelen laten los om Jezus te volgen. Sprekend zijn de woorden van Jezus aan het kruis tegen zijn moeder Maria en zijn discipel Johannes: “Vrouw, zie uw zoon”. Tegen Johannes: ”Zie uw moeder”. Tegelijk vasthouden en loslaten. Verantwoordelijkheid en liefde gaan hand-in-hand. Partners willen graag samen oud worden in één huis. Een natuurlijk verlangen. Totdat het niet meer gaat. Of tot een overlijden. Onder de paraplu van liefde gaat vasthouden over in loslaten.

Zondag 8 augustus 2021

Zondag 8 augustus 2021
09.30 – ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 8 augustus: Na drie vervallen afspraken in de periodes van geen diensten ziet Jan Klijnsma ernaar uit om weer bij ons voor te gaan. Zijn thema is een tekst uit een liedje van Ramses Shaffy: “Mens, durf te leven. Kies je voor doodmakende krachten of voor levendmakende krachten. Houd je je aan allerlei geboden (meestal opgelegd door jezelf) of kies je voor creatieve vrijheid. Oftewel durf je los van de mening van anderen zelf te leven!”

Zondag 11 juli

De dienst stond in het teken van psalm 139, een bekende en door velen geliefde tekst. In de psalm zijn fundamentele vragen aan de orde: Wie ben ik ten diepste? Door wie of wat word ik gedragen? Deze diep menselijke vragen, die raken aan de basis van ons bestaan, zijn in een mensenleven met enige regelmaat aan de orde. De mate waarin we antwoord kunnen geven op de vragen is veelal verbonden met ons vroegste menszijn. De geborgenheid, het vertrouwen, de liefde die er was, of juist niet was, in onze eerste levensjaren werken een leven lang door. Om mens te worden hebben we anderen nodig. Bevestiging, liefde, aandacht zijn onmisbaar, zeker in de jongste levensfase, maar eigenlijk toch een leven lang. Mensen zijn nu eenmaal geen solitaire wezens, die geheel op zichzelf aangewezen hun leven kunnen inrichten en vormgeven, die alle levensvreugde uit zichzelf kunnen halen. Tegelijk zie je dat dit juist wel het adagium van onze tijd is.

Voor het bijbels verhaal gaat er aan die noodzakelijke intermenselijke bevestiging nog iets vooraf. Namelijk dat je je als mens gekend en gedragen, mag weten door God – Ik zal er Zijn. Er is ‘iemand’ (voor de psalmist is God altijd persoonlijk) die jouw leven draagt en die je ten diepste kent. Ja zelfs, nog voor je geboorte. Kunnen wij daar nog op vertrouwen? Bestaat God nog voor ons? Wie kijkt ziet dat er overal ‘god’ om ons heen is: de geldgod, de god van macht en kracht, de god van ik ben groter en de god van de schoonheid en de gezondheid zijn welig tierend om ons heen. Ze trekken aan ons: kom maar, offer aan mij, geef je leven aan mij, dan word je gelukkig, dan geef ik je fundament van bestaan.

Als er een God is, zegt het bijbels verhaal, dan zijn het niet deze, nee, dan is het die Ene: Ik zal er Zijn. Die mensen bevestigt in hun bestaan. Die mensen optilt uit de modder, die mensen fundament van bestaan geeft. Niet omdat ze presteren, hebben, uitblinken, maar omdat ze in al hun gebrokenheid zijn. En, zo zegt dat verhaal, die God vraagt er te zijn, voor elkaar en te dragen in liefde en solidariteit opdat niemand door het fundament van zijn of haar bestaan zakt. En ieder mens weet: ik mag er zijn, ik ben gewild, gekend.

Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli 2021
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 25 juli: ‘Vasthouden en loslaten’ is het thema op deze zondag. Lieke schrijft: “Wij mensen houden ons graag vast aan oude rituelen, mooie gewoontes en dierbare mensen. En als het moment komt dat wij meer en meer moeten gaan loslaten: onze baan, ons huis, onze gezondheid en uiteindelijk ons leven of dat van familie of vrienden, dan is dat vaak moeilijk.
Vasthouden is voor ons makkelijker dan loslaten. In allerlei opzichten.
De bijbel geeft ons prachtige voorbeelden van zowel het goede vasthouden als wel van het dierbare loslaten”.

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum