Zondag 26 juni 2022

Achterstelling, discriminatie en het veroordelen van mensen gebeurt niet zelden met de bijbel in de hand. Hoewel de bijbel meestal niets zegt over morele of ethische kwesties uit onze tijd, zijn er altijd mensen die in die bibliotheek van zo’n 70 boeken aanknopingspunten vinden ter veroordeling. En het is precies het feit dat die bijbel een bibliotheek is en geen kaft-tot-kaft doorgeschreven document, wat het zo ingewikkeld maakt om langs die bijbelse lat kwesties te meten. Dan wordt het al gauw waarheid en waarheid wordt al snel dogmatiek, niet zelden cocktails voor veroordeling, onderdrukking, geweld, oorlog. In de bijbel lezen we verhalen en boeken, die elkaar tegenspreken. Vandaag lezen we uit de brief van Jacobus, over geloven met de daad. Staat dit niet haaks op Paulus: rechtvaardiging (waarmaking) enkel door geloof en niet door werken van de Thora? Dat is het adagium geworden voor het protestantisme in de reformatie. Maar waarom zouden Paulus en Jakobus niet naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat de één de ander veroordeelt?
Jakobus wijst op Rachab, de hoer, gerechtvaardigd door haar werken toen zij de verkenners ontving en langs een andere weg liet gaan. Jakobus brengt een radicale, herkenbaar profetische boodschap. Hij spreekt de rijken aan, dus ons. Wij zijn allen rijken, vergeleken met de omstandigheden waarin wereldwijd talloos veel miljoenen moeten leven. In ons welvarend werelddeel slagen wij niet in het vinden van een eerlijke, rechtvaardige en humane  oplossing voor de toestroom van vreemdelingen, vluchtelingen. Ja uit Oekraïne: meer dan welkom, zij zijn als wij. Maar uit die andere oorlogsgebieden wereldwijd: geen denken aan. Ontmoedigen, demotiveren, opvangen in een overvol Ter Apel, op luchtbedjes. En hoewel mensen al drie jaar weten dat ze zeker mogen blijven op grond van het vluchtelingenverdrag wachten ze al jaren in het overvolle centrum af tot hun leven weer kan beginnen. Nog geen stap verder dan het hek van Ter Apel. Omkeer is dus geboden. Onze levens en omgang met elkaar veranderen.
Maar ook met jezelf. Bevrijding uit de dwang van innerlijke slavernij. De macht der gewoonte en doffe berusting zijn vaak sterker dan afdaling in jezelf, naar je diepste verlangen om moed op te brengen voor verandering. Dit is leren leven in vrijheid en dan hoor je misschien ook in de laatste woorden van de overdenking die stem, het spreken, van een andere mens die jou roept, die jou nodig heeft. Daartoe bewogen worden. Die mens herkennen als je naaste. En de naaste worden van die mens.

Zondag 19 juni 2022

Job verschijnt in een nachtelijke droom en gaat met ons het gesprek aan over de vraag ‘Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?’ Worsteling met angst en pijn is in de nacht vaak op het heftigste, dan is het moeilijk om je neer te leggen bij je bestemming, laat staan je lot lief te hebben. Boeddha zegt: ‘Geef mij te willen overeenkomstig uw wil, liefde voor wat je overkomt’. Ja, achteraf, kun je uit moeilijke omstandigheden soms iets halen wat goed is. Omgaan met leed vraagt aan de ene kant verzet tegen alle opzettelijk toegebracht leed en aan de andere kant overgave aan dat waar we niets aan kunnen doen. Zo lang wij niet durven leven met wat wij niet begrijpen dan kunnen er in ons leven ook nooit geen wonderen gebeuren. Wonderen kunnen niet gebeuren in een vastgeroest wereldbeeld. Job vraagt ons om te leren terugkijken. Wat heeft het ons gebracht? Zou jij de mens geworden zijn zoals je bedoeld bent zonder angsten? Zou je vrijheid kennen zonder te weten wat gevangen betekent? Kostbaarheid kennen zonder verlies van dierbaren? Kwetsbaarheid als je niet eens gebutst bent in relaties of zelf anderen pijn gedaan hebt?
Nog éénmaal Boeddha: ‘Tegenslag is een zegen in vermomming’.

Zondag 10 juli 2022

Zondag 10 juli 2022
09.30 uur: de heer Franck Ploum, viering met brood en wijn
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 10 juli: De brieven van Johannes ademen de sfeer van het Johannesevangelie. Er klinken termen als: licht, woord, liefde, waarheid. Of ze echt van dezelfde auteur zijn is de vraag. Belangrijker is echter de inhoud. Een inhoud die niet zo zeer iets nieuws vertelt, maar die alles nog een keer op een rijtje zet. Dat is kennelijk nodig nu het leven van Jezus verder weg raakt en nieuwe generaties het gedachtegoed voort moeten zetten. Het gedachtegoed dat soms ook gekaapt wordt door nieuwe stromen met hun eigen invalshoek. Vasthouden aan de kern lijken de brieven te zeggen: liefde als geleefde solidariteit. Voor de viering is er vanaf 9.00 uur koffie en thee in het kerkcentrum (Franck Ploum).

Zondag 19 juni 2022

Zondag 19 juni 2022
11.00 uur: ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik 19 juni: Het thema van de overdenking is ‘Nachtelijk gesprek met God’.
Na de viering is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie

Zondag 26 juni 2022

Zondag 26 juni 2022
09.30 uur: de heer Franck Ploum, viering met brood en wijn
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik 26 juni: De brief van Jacobus staat bekend om de verbinding tussen wat je zegt te geloven en wat je in je leven doet. Waarin wordt geloven nu het meest zichtbaar: in je belijden of in je daden? Geheel in de lijn met profeten als Amos en Micha trekt de schrijver van leer tegen de rijken met hun patserig gedrag, de oligarchen met hun jachten en villa’s, zij die zich aan de armen niets gelegen laten liggen, sterker nog: aan de hele samenleving niet, want als ze belasting kunnen ontduiken dan doen ze het. Zoals Rutger Bregman in Davos bij de bijeenkomst van de allerrijksten die met helikopters aan kwamen vliegen om te praten over de armoede in de wereld, zei: “het probleem is makkelijk op te lossen, je hoeft er niet lang over te praten. Jullie moeten belasting gaan betalen, dan is er geld genoeg voor iedereen!” De Jacobusbrief, een brief over je verantwoordelijkheid nemen. We lezen uit de brief en delen brood en wijn, maaltijd van solidariteit!

Ook na deze viering welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum

Zondag 22 mei 2022

Wij lazen teksten van de charismatische leider dominee Martin Luther King. Hij was tweede helft van de vorige eeuw voortrekker van de protestbeweging van zwarte Amerikanen tegen racisme, achterstelling en segregatie. Hij pleitte in navolging van zijn grote voorbeeld Gandhi in India voor vredelievend en geweldloos protest. Hoewel veel bereikt is, ook in de tijd van Martin Luther King al, gaat de strijd tot op vandaag door. De Black Lives Matter beweging is daar een voorbeeld van. Want op papier is veel gelijkwaardig, maar nog steeds zijn er zaken als etnisch profileren, selectie op achternaam, belastingcontrole en fraudecontrole op basis van afkomst of land van herkomst.

Pinksterzondag 5 juni 2022

Zondag 5 juni 2022
09.30 uur: Ds. Wim Jansen, Veere
Collecten: 1ste Diaconie: Voedselbank Zierikzee 2de Onderhoudsfonds
Thema: Pinksteren – feest van vrouwelijk vuur

Vooruitblik: Ds. Wim Jansen schrijft:
“Pinksteren is het minst bekende en minst aansprekende van de christelijke feesten. Er zal waarschijnlijk nooit een ‘The Pentecost’ plaatsvinden in de lijn van de ‘The Passion’. En toch is juist Pinksteren het feest dat de wereld het hardst nodig heeft. Het feest dat de wereld kan verlossen van zijn harde mannelijkheid en macht. Een feest van vrouwelijk vuur.
Eerder dan het mannelijke is het vrouwelijke het oerbeeld van het goddelijke. Eerst waren er de godinnen, toen waren er de goden. In het feest van de Geest heeft het vrouwelijke de kans om stiekem binnen te sluipen in de heerschappij van de Vader en de Zoon en de macht over te nemen!
Trouwens, God weet volgens mij zelf niet of hij/zij een jongetje of een meisje is……. Een verademing in deze tijd van genderverwarring. We vieren Pinksteren vanuit het perspectief van de vrouw!”

Liturgie

Zondag 22 mei 2022

Zondag 22 mei 2022
11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vieringen 22 en 29 mei: In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor betalen.

Zondag 22 mei – Martin Luther King: We lezen teksten van de charismatische leider dominee Martin Luther King. Hij was tweede helft van de vorige eeuw voortrekker van de protestbeweging van zwarte Amerikanen tegen racisme, achterstelling en segregatie. Hij pleitte in navolging van zijn grote voorbeeld Gandhi in India voor vredelievend en geweldloos protest. Hoewel veel bereikt is, ook in de tijd van M.L. King al, gaat de strijd tot op vandaag door. De Black Lives Matter beweging is daar een voorbeeld van. Na de viering bent u van harte welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie

Zondag 29 mei 2022

Zondag 29 mei 2022
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vieringen 22 en 29 mei: In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor betalen.

Zondag 29 mei – Dorothé Sölle: In deze viering lezen we teksten van Dorothee Sölle. Zij voelde zich sterk verbonden met de positie van de vrouw en met Latijns-Amerika. Ook de zoektocht naar nieuwe taal speelt een rol in haar werk en leven. De teksten van Sölle ademen sterk de politieke theologie, maar naast maatschappelijk engagement is er ook altijd een ander element in haar theologie te ontdekken, de dimensie van de mystiek. ‘Zonder mystiek verzandt verzet in cynisme. Zonder mystiek houden we het verzet niet vol.’, aldus Sölle. Vooraf staan we vanaf 9.00 uur de koffie en thee klaar.

Liturgie ‘Op weg naar Pinksteren’