Zondag 10 december ’23

09.30 uur: Gedachtenisviering: de heer Franck Ploum
Viering met Brood & Wijn
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

In de dienst van 3 december werd de 1e Adventskaars aangestoken, een teken van hoop, een licht, op weg naar Kerstmis.
In de dienst van 10 december gaat Franck voor, de aanvang is half tien, en er is vanaf negen uur gelegenheid koffie of thee te drinken in het kerkcentrum. Franck blikt met ons vooruit:

2e Advent
De geboorte van Johannes

Als enige evangelist vinden we bij Lukas de aankondiging en geboorteverhalen van Johannes en Jezus. Het zijn verhalen die we door en door kennen en die ons het vertrouwde gevoel van de decembermaand geven: licht dat door de duisternis breekt. Daar is niets mis mee, maar het moet niet bij sfeer en geborgenheid voor onszelf blijven. Uiteindelijk wil dat licht ook in ons doorbreken en opnieuw geboren worden. Dan wordt het een belofte die werkelijkheid kan worden. We lezen uit Lukas 1.

Zondag 17 december ’23

11.00 uur: Ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeente werkfonds

Zondag 17 december is Jan Klijnsma uit Brouwershaven onze voorganger. Deze dienst begint om elf uur, en ook dan is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie of thee in het kerkcentrum, maar dan na de dienst.

Voortbestaan gemeente

In de gemeentebijeenkomst op 10 september heeft de kerkenraad met de gemeente gedeeld dat we samen al langer weten wij dat onze gemeente kwetsbaar is in zowel menselijk als in financieel opzicht. Indien de prognoses van een meerjarenraming uitkomen is over 8 jaar de geldbodem bereikt. En hoe gaat het met ons zelf in de tussentijd? Leeftijdsopbouw, afnemende vitaliteit en overlijden zullen/kunnen invloed hebben op het ledenaantal, samenstelling kerkenraad en het kerkbezoek. De kerkenraad wil scenario’s uitwerken hoe en op welke wijze wij zo lang mogelijk nog een gemeente kunnen zijn.
Deze scenario’s zullen aan de gemeente worden voorgelegd. Wij nodigen u nu alvast uit voor een gesprek hierover op zondag 10 maart 2024 na de viering van 11.00 uur. In deze scenario’s zullen worden meegenomen: een meerjarenprognose, de leeftijdsopbouw van de gemeente, onze bestuurscapaciteit en -kwaliteit, beschikbaarheid organisten, kerkbezoek, wel of geen samenwerking met andere gemeente(n) en eventueel de vorming van een huisgemeente, een optie waarin de kerkgang in stand kan blijven, maar wel met organisatorische consequenties.
Diep in ons hart zouden we deze problematiek liever niet willen bespreken, maar we kunnen niet wegkijken van wat er in de komende jaren op ons afkomt. En wie weet zien we gebeuren dat de vaker gehanteerde slogan ‘waar een kleine gemeente groot in kan zijn’ ons aanmoedigt tot vertrouwen en inspiratie binnen onze kleine geloofsgemeenschap.

Ben Hoexum, scriba

Zondag 26 november ’23

9.30 uur: dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Leo Tolstoj (1828-1910) oppert dat er 5 leefregels zijn die door alle mensen, welke geloofsovertuiging zij ook hebben, kunnen worden nageleefd, zijnde:

  • Niet boos worden en geen boosheid uitlokken.
  • Blijf trouw aan je eerste (ge)liefde.
  • Nooit een eed zweren en niet oordelen of veroordelen.
  • Nooit geweld met geweld beantwoorden.
  • Nationalisme, en de idee dat jij alleen het juiste geloof hebt, brengen tweedracht, dus geen wij-zij denken.

Ik bezocht volkeren in Oost en West, Noord en Zuid en kan niet anders dan Tolstoj hierin beamen. Praxis voor ons in Zierikzee?  Lezen en reflecteren wij met onder meer Baruch Spinoza’s “I judge no one – A political life of Jesus” op 1 Johannes 4: 17 tot 21 (Chris Vonck).

Zondag 3 december ’23

9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik: Het thema is ‘eerste advent’. In deze donkere dagen, in een wereld die snakt naar vrede en licht steken wij een kaars aan, teken van hoop. En zo verbinden wij ons met alle mensen op aarde, hoe verschillend wij ook zijn, die uitzien naar licht en naar vrede (Lieke Bosveld).

Zondag 12 november ’23

11:00 uur: Gedachtenisviering: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik: Eén keer per jaar nadrukkelijk stilstaan bij hen die ons ontvallen zijn. Onze doden van kort en lang geleden. In het bijzonder noemen we de namen van de gemeenteleden die in het voorbij jaar gestorven zijn en van wie wij afscheid hebben moeten nemen. Een gedachtenisviering waarin verdriet, herinnering en liefdevolle verbinding de ruimte krijgt. Bij dit alles lezen we het verhaal over een jongen uit Naïn (Lukas 7, 11-23) en naast gemeentezang is er prachtige muziek van het Schouws Koperensemble.

Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting in het kerkcentrum!

Zondag 19 november ’23

11:00 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Nel Verburg kiest als thema: ”Gezegend zijn de verliezers.” Zij schrijft hierover: “In de viering staan we stil bij een gedeelte uit een toespraak van Jezus, de ‘zaligsprekingen’ genoemd. In deze toespraak worden de rollen omgekeerd en de vraag is dan ook wat we verstaan onder ‘winnaars’ en ‘verliezers’.”

Na de viering is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum!

Toegang kerk in verband met de start van het stookseizoen

Beste gemeenteleden,

Met de koudere buitentemperaturen is het stookseizoen weer aangebroken. Hoewel de gasprijzen niet meer zo hoog zijn als vorig jaar, zijn de kosten nog steeds aanzienlijk. Om de warmte zoveel als mogelijk in de kerk te houden zal voor het in- en uitgaan van de kerk tijdens het stookseizoen alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de ingang aan de zijde van Omoda. De ingang bij het orgel blijft dan gesloten en is alleen in noodsituaties te gebruiken. Dit geldt ook voor de toegangsdeur naar het kerkcentrum in het zijpad. Zoals zondag jl. afgekondigd gaat dit deurbeleid in op a.s. zondag 29 oktober, de dag waarop ook de wintertijd ingaat.

Het zal weer even wennen zijn om één in- en uitgang te gebruiken en voor hen, die via het parkeerterrein naar de kerk gaan zal het een langere looproute zijn.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 29 oktober ’23


09.30 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Zondag 29 oktober is mevrouw Nel Verburg onze voorganger, inmiddels een vertrouwd en graag geziene en gehoorde gastvoorganger.

Nel blikt met ons vooruit:
Het thema van de viering zal zijn: Moeheid.
Misschien een thema waarvoor we niet direct warmlopen. Het is echter wel iets dat we allemaal kennen en het is ook niet iets van alleen onze tijd. Ook in de bijbel gaat het al over moe zijn. Agur, iemand die in het boek Spreuken aan het woord komt, koppelt moeheid aan het niet (meer) in verbinding staan met de Eeuwige en in het verlengde daarvan met anderen en onszelf.  Boeiend onderwerp, en we heten Nel en U dan ook van harte welkom.