Zondag 21 mei ’23

“Hemelvaart en toekomst” is het thema voor de overdenking. Vanouds een zondag waar we een beetje verlegen mee zijn. Een gevoel van verlatenheid, niet voor niets wordt deze zondag ‘Wezenzondag’ genoemd. Geen ouders meer, dat vraagt een nieuwe oriëntatie van kinderen. Jezus, de mensenzoon en zoon van God genoemd, keert terug naar zijn vader. Blijven zijn leerlingen met niets achter? Hemelvaart is afscheid nemen en weer thuiskomen. De boodschap en het leven van Jezus houden hun betekenis, al wordt dat in de leegte niet direct ervaren. Er ligt een belofte, maar dat vraagt geduld van tien dagen naar Pinksteren. Geduld is één van de vruchten van de Geest. Lukt het ons om geduldig te zijn in tijden van leegte en verlatenheid? Durven wij erop hopen dat na kwijtraken van wat ons vertrouwd is, steunt, bemoedigt en van waaraan wij gehecht zijn, er iets nieuws kan groeien? De bijbelse verhalen getuigen ervan dat het kan. De Geest kent vele vruchten, zoals liefde, vreugde en vrede. De stem van Jezus kan verder gaan als de stem in je hart. Op naar Pinksteren!

Zondag 28 mei

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 28 mei: “Wie Pinksteren zegt, zegt geestkracht en inspiratie”, zo schrijft Franck. En verder: “Wat zou een leven zijn zonder inspiratie, zonder bezieling? Toch blijft voor veel mensen Pinksteren een ingewikkeld feest. Wellicht omdat in de traditie aan dit feest zoveel theologie en dogma is geplakt dat we de eenvoudige essentie ervan zijn kwijtgeraakt. Deze ochtend klinken verhalen die ons opnieuw terug willen brengen naar de bronnen van waaruit we leven en onze inspiratie putten. Bronnen vol levenskracht.”

Helena komt mee in de viering als soliste. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar in het kerkcentrum.

Zondag 14 mei ’23

Het thema “De aarde als economie” bepaalt ons erbij dat ons leven doortrokken is van deze levensvisie. Wij zijn ermee geboren en vele geslachten voor ons. Al heel lang weten wij dat de aarde aan ons is toevertrouwd om te beheren en te bewaren, een indringend aspect uit het scheppingsverhaal. En ook al decennialang weten we dat het niet goed gaat, maar de laatste jaren dringt de ernst steeds meer door. Zouden we nog iets kunnen – en willen – leren van de oude inheemse volken, die dichter bij de natuur leven? Kan de gedachte ‘de aarde als onze moeder’ ons hierbij helpen? Een mooi gesprek kan dit zijn op moederdag met een breed perspectief: van liefde ouders-kinderen tot liefde wereldwijd tussen mensen en volken, met oog voor wat de aarde biedt en met oog voor wat verloren kan gaan als bezit- en machtsdrang het laatste woord zou hebben.

Zondag 14 mei ’23

Zondag 14 mei 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Deze zondag gaat onze eigen voorganger Franck voor de dienst die om half tien begint.

Hij blikt met ons vooruit: De aarde als economie. Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe bepaal je de waarde van een boom? Waarom is een woonwijk meer waard dan een bos? Allemaal vragen die voortkomen uit de wijze waarop wij naar onze leefomgeving kijken, namelijk met het oog van geld, bezet en economie. Maar zo kijken we niet alleen naar onze omgeving, zo kijken we (wellicht onbewust) ook naar elkaar. De aarde als economie is een levensvisie die uiteindelijk naar de afgrond voert, omdat met ogen van geld en gewin elke intrinsieke waarde van wat in de schepping aanwezig is verloren gaat. 

Voorafgaand aan deze dienst bent u vanaf 09.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee in het kerkcentrum.

Opstaan uit de doden? Klein leerhuis op zondag 23 april

Na de viering van 23 april verzorgt Franck Ploum nog een klein leerhuis over opstanding en opstandingsverhalen. We kennen ze uit diverse evangelieverhalen (niet alle overigens!), maar vinden ze daar ook hun oorsprong? Waar gaan ze over en wat willen ze ons vertellen? Ze sluiten in elk geval aan bij een oermenselijk verlangen naar oneindigheid, wedergeboorte, eeuwigheid, maar hebben ze ook binnen de evangelieverhalen nog een specifiek eigen betekenis? 

Iedereen van harte welkom in het kerkcentrum, na de viering en de koffie (tot 13.30 uur).

Zondag 7 mei ’23

Maja Nieuwenhuis uit Schiedam ging voor in deze dienst. De overdenking was n.a.v. een boek dat Maja gelezen had, “Het Zoutpad” van de schrijfster Raynor Winn, die met haar man Moth talloze moeilijkheden in haar leven had en na rijp beraad een zeer lange wandeling maakte langs de Zuidwest kust van Engeland waarbij onderweg vele moeilijkheden in hun leven zich “oplosten”.

Ook liet zij ons een prachtig pelgrimslied horen in het Zuid-Afrikaans, gezongen door Amanda Strydom. Maja sloot de dienst af met het Onze Vader, vertaald uit het Aramees (zie hieronder) en een Pelgrims zegenbede van het eiland Ajona.

O Geboortegever! Vader-Moeder van de kosmos,
Bundel Uw licht in ons – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu -.
Uw enige verlangen handelt dan samen het onze, zoals in alle licht, zo ook in alle vormen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten die ons binden los,
zoals wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden, loslaten.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, 
maar bevrijd ons van wat ons terug houdt.
Uit U wordt de alwerkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Waarlijk – dat er kracht zij in deze woorden
mogen zij de basis vormen waaruit al mijn daden ontstaan.

Zeg amen voor alle mensen van goede wil
Zeg amen voor alle moslimmensen die U aanspreken met de Barmhartige
Zeg amen voor alle joodse mensen die uw naam niet ijdel gebruiken
Zeg amen voor alle christenmensen die in Jezus van Nazareth hun Messias zien

Zeg amen dat het zo mogen zijn

Amen

Goede Vrijdag 7 april 2023

Goede Vrijdag 7 april 2023
17.00 uur dhr. Franck Ploum

Een ingetogen en verstilde samenkomst. Het lijdensverhaal volgens Lukas zal klinken, gedempte tonen van het orgel, enkele kleine liederen zingen we verstild. Zo kan het drama dat we op deze dag gedenken tot ons doordringen en kunnen we herkennen waar het gebeurt, tot op vandaag.