Zondag 28 april ’24

09.30 uur: Dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: “Wij mensen kunnen bijna niet anders dan leven in de herhaling. Herhaling is neutraal. Herhaling is beaming wat zowat iedereen zegt en doet. Geen mening dan de mening van de massa. Kleine massa of grote massa – ’t maakt niets uit. Volgens S. Kierkegaard ben je dan eigenlijk niet iemand. Je leeft. Je hebt een plek op aarde tot aan je dood. That’s all!”

Zondag reflecteren wij over de woorden van Jakobus: “alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen”. M.a.w. “Wij moeten wat meer durven”, tevens de titel van een onlangs verschenen boek over de Nederlandse baptistenprof Jannes Reiling.

De dienst begint om half tien.