Zondag 26 mei ’24

09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik: Genezing op de Sabbat – Marcus 2,22- 3,6
De sabbat is een terugkomende discussie tussen Jezus en diverse andere groepen binnen het jodendom, zoals de farizeeën en schriftgeleerden. Strijdpunt is voortdurend de interpretatie van het sabbatsgebod. Waarvoor dient deze dag nu eigenlijk en wat is het fundament van deze afspraak? Sabbat, een dag waarop al wat leeft en bestaat op adem mag komen, of levensadem mag ontvangen! Hoe zit het met ons eigen ‘op adem komen’?

Vooraf ontmoeten we elkaar bij de koffie of thee en deze staat klaar vanaf 09.00 uur in het kerkcentrum.