Zondag 14 april ’24

11.00 uur: de heer Franck Ploum
Gastpianiste: Elena Yefanova
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 14 april: “Hoe nu verder? Wie denkt dat met Pasen het leven voorgoed de overwinningstrompet heeft laten schallen heeft het mis. Weten en horen dat leven sterker is dan de dood is nog geen garantie voor een vervuld en gelukkig leven. Laat staan dat het ons lukt om gericht te blijven op het koninkrijk van God. De schrijver van het Lukasevangelie heeft daarom allerlei uitspraken van Jezus bij elkaar gezet die de mensen kunnen bemoedigen op het moment dat Jezus er niet meer is. Opvallend in het stukje dat we lezen is de tegenstelling die Jezus creëert tussen de letter en de geest, maar ook tussen het belang van de mensenzoon en het belang van geestkracht. We lezen Lukas 12,1-12.

Na afloop van de viering bent u allen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.