Zondag 23 juni ’24

11.15 uur: de heer Franck Ploum – met medewerking van het Ekklesiakoor uit Breda
Collecten: 1ste Diaconie 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik: Het thema voor de viering is ‘Arm en rijk’ – Lukas 18 : 18 – 30. Franck schrijft: “Een centraal thema bij Lukas is de tegenstelling tussen arm en rijk. De rijken moeten het nogal eens ontzien bij Lukas en ook in andere Bijbelboeken. Toch kun je niet stellen dat de bijbel per definitie tegen bezit is. De bijbelse klacht gaat over wat je bezit ten koste van een ander. Dat je niet akker aan akker rijgt en bezit laat cumuleren. Het koninkrijk van God gaat over andere en nieuwe verhoudingen, waarin met name zij die aan de goede kant van de samenleving staan een grote verantwoordelijkheid dragen. Na de viering bent u allen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum”.

Ekklesiakoor Breda te gast: Op zondag 23 juni is het koor van de Ekklesia Breda te gast in onze viering onder leiding van dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova. Het is een meerstemmig koor dat verbonden is aan de vieringen van de Ekklesia Breda. Het is een oecumenisch koor en richt zich op Nederlandstalige liturgische muziek. Het repertoire omvat vooral liederen van priester/dichter Huub Oosterhuis, maar daarnaast ook met teksten van Franck Ploum op muziek gezet door onder andere Arjan van Baest, Felicity Goodwin, Henri Heuvelmans en Tom Löwenthal. Doelstelling van het koor is het zingen van en met heel de gemeente. Een liturgische viering is geen concert. Het koor heeft een heel dienende rol; namelijk zorgen dat de gemeenschap kan zingen. Wij herinneren ons het koor uit de coronatijd, toen wij naar YouTube-uitzendingen van Franck konden luisteren en kijken.

De dienst van 23 juni begint een kwartiertje later: 11.15 uur.