Zondag 25 februari ’24

11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Hoe lees je oude geschriften? Oude verhalen roepen makkelijk verwarring op. Wanneer we ze lezen met de ogen van vandaag dan is er vaak weinig van te begrijpen. Wanneer we ze beoordelen met de kennis van nu dan blijft er niets van over. Door oude verhalen, zoals uit de bijbel, vervolgens een waarheidsstempel te geven wordt het helemaal ingewikkeld. Je komt in een spanningsveld terecht van aan de ene kant je eigen leven en aan de andere kant een werkelijkheid die niet de jouwe is. Belangrijk is dat we de bijbelse verhalen niet als in steen gegoten waarheden lezen, maar ze proberen te duiden in hun tijd en vervolgens hertalen naar onze tijd. Die discussie is niet alleen van nu, die voerde Jezus ook al met de schriftgeleerden van de tempel in de eerste eeuw. We lezen uit Lukas 11.

Na de viering is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.