1. Corona. 2. Begintijd viering 1ste kerstdag

Beste gemeenteleden,

De laatste tijd nemen de berichten over corona steeds weer toe. Onze gemeente is in dat opzicht kwetsbaar. Ook een herhalingsprik geeft geen garantie van voldoende bescherming. Volgens de statistieken is de bescherming 77%.

Wij doen daarom een oproep aan u allen om voorzichtig te zijn in onze samenkomsten.

Concreet houdt dit in dat wij:

* Geen handen schudden bij de uitgang.
* Afzien van koffiedrinken vanaf 9 uur a.s. zondag.
* Adviseren om evenals in de tijd van de maatregelen een tussenruimte te nemen van 2 à 3 zitplaatsen.

Op de eerste kerstdag is er voordat de viering om 9.30 uur begint samenzang. Als we om 9.20 uur aanwezig zijn kunnen we iets eerder beginnen en hoeven we ons niet te ‘haasten’ naar de eindtijd.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba