Zondag 12 februari 2023

In de dienst van 12 februari namen we afscheid van Noud Punt, die 10 jaar lang
een zeer gewaardeerd lid van de kerkenraad was. Als dank bood ondergetekende hem namens onze gemeente een boekenbon aan.
Daarna werd Marcel Schiettekatte door Franck als zijn opvolger bevestigd. We zijn zeer verheugd dat Marcel de taak van ouderling-kerkvoogd op zich wil nemen en heten hem dan ook van harte welkom in de kerkenraad.
Na koffie en thee in het kerkcentrum was het woord aan ons gemeentelid Gerard Gerritse, die aan de hand van een aantal zeer duidelijke overzichten een interessante uitleg gaf over de klimaatcrisis en de daarbij te verwachten ontwikkelingen voor de nabije toekomst.