Bericht van de diaconie over de aardbeving

Beste gemeenteleden,

In onze laatste Gastvrij stond dat we de collecte van a.s. zondag wilden bestemmen voor Kerk in Actie: Nederland speelt sirkelslag.

We willen deze collecte echter uitstellen tot april vanwege de aardbevingsramp in Syrië en Turkije.

Op 6 februari werden Syrië en Turkije getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dekzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

De collecte van 12 februari a.s. willen we dus houden voor de noodhulp die Kerk in Aktie biedt in Syrië.

Steun dit belangrijke, levensreddende werk met een bijdrage bij de collecte in de kerk of rechtstreeks op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  ‘Noodhulp’.

Via het rekeningnummer van de diaconie kan natuurlijk ook: NL75 RABO 0375 1698 73. Wij zorgen er dan voor dat uw gift doorgestuurd wordt.

Hartelijk dank!

Diaconie Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië.