Voortbestaan gemeente

In de gemeentebijeenkomst op 10 september heeft de kerkenraad met de gemeente gedeeld dat we samen al langer weten wij dat onze gemeente kwetsbaar is in zowel menselijk als in financieel opzicht. Indien de prognoses van een meerjarenraming uitkomen is over 8 jaar de geldbodem bereikt. En hoe gaat het met ons zelf in de tussentijd? Leeftijdsopbouw, afnemende vitaliteit en overlijden zullen/kunnen invloed hebben op het ledenaantal, samenstelling kerkenraad en het kerkbezoek. De kerkenraad wil scenario’s uitwerken hoe en op welke wijze wij zo lang mogelijk nog een gemeente kunnen zijn.
Deze scenario’s zullen aan de gemeente worden voorgelegd. Wij nodigen u nu alvast uit voor een gesprek hierover op zondag 10 maart 2024 na de viering van 11.00 uur. In deze scenario’s zullen worden meegenomen: een meerjarenprognose, de leeftijdsopbouw van de gemeente, onze bestuurscapaciteit en -kwaliteit, beschikbaarheid organisten, kerkbezoek, wel of geen samenwerking met andere gemeente(n) en eventueel de vorming van een huisgemeente, een optie waarin de kerkgang in stand kan blijven, maar wel met organisatorische consequenties.
Diep in ons hart zouden we deze problematiek liever niet willen bespreken, maar we kunnen niet wegkijken van wat er in de komende jaren op ons afkomt. En wie weet zien we gebeuren dat de vaker gehanteerde slogan ‘waar een kleine gemeente groot in kan zijn’ ons aanmoedigt tot vertrouwen en inspiratie binnen onze kleine geloofsgemeenschap.

Ben Hoexum, scriba