Zondag 26 november ’23

9.30 uur: dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Leo Tolstoj (1828-1910) oppert dat er 5 leefregels zijn die door alle mensen, welke geloofsovertuiging zij ook hebben, kunnen worden nageleefd, zijnde:

  • Niet boos worden en geen boosheid uitlokken.
  • Blijf trouw aan je eerste (ge)liefde.
  • Nooit een eed zweren en niet oordelen of veroordelen.
  • Nooit geweld met geweld beantwoorden.
  • Nationalisme, en de idee dat jij alleen het juiste geloof hebt, brengen tweedracht, dus geen wij-zij denken.

Ik bezocht volkeren in Oost en West, Noord en Zuid en kan niet anders dan Tolstoj hierin beamen. Praxis voor ons in Zierikzee?  Lezen en reflecteren wij met onder meer Baruch Spinoza’s “I judge no one – A political life of Jesus” op 1 Johannes 4: 17 tot 21 (Chris Vonck).