Zondag 17 december ’23

11.00 uur: Ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeente werkfonds

Zondag 17 december is Jan Klijnsma uit Brouwershaven onze voorganger. Deze dienst begint om elf uur, en ook dan is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie of thee in het kerkcentrum, maar dan na de dienst.