Vervallen van diensten/vieringen jan.’21

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen dat wij opnieuw een bericht moeten verzenden over het vervallen van onze diensten/vieringen.
De ontwikkelingen rondom het virus vervullen ons met grote zorg. Zonder twijfel betekent dit dat wij in lijn met de landelijke richtlijnen door zullen gaan met het afzien van samenkomen in de kerk.
Ons besluit van 17 december jl. had betrekking op de periode tot en met zondag 17 januari.
Nu hebben wij besloten dit voorlopig te verlengen tot en met zondag 7 februari. Tegen die tijd zullen wij een besluit nemen over de periode daarna omdat de landelijke maatregelen momenteel 9 februari als einddatum hebben.

Wij kunnen doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 17 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een bevrijdend loflied (Genesis 1)”.
Zondag 24 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een nieuwe hemel en aarde (de droom van Jesaja)”.
Zondag 31 januari
Vanaf 10.30 uur: de uitzending zal in het teken staan van het nieuwe boek van Franck ”Zo staat geschreven”, een soort online boekpresentatie. Zie ook blz. 13 van de laatste GastVrij.
Zondag 7 februari

Vanaf 10.30 uur: thema “Laudato Si (De droom van Franciscus)”.


Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en …. wat nu ook kan, en dat is nieuw …. het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl.

Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba