In memoriam Irene Ernst- van Wingaarden 16 juli 1945 – 31 dec. 2020

Dansen was haar leven’. De tekst op de rouwkaart waarmee de familie Ernst het overlijden van Irene bekend maakte als lieve en humoristische vrouw van Wim, sprankelende, warm betrokken moeder en schoonmoeder van Melissa, Leonie, Ali en John en lieve oma van Floris,  Irene, twee maanden na de bevrijding geboren in het zwaar verwoeste Rotterdam, kreeg van haar ouders de betekenisvolle naam: Zij die vrede brengt.  Na haar mulo en een blauwe maandag op kantoor is ze de opleiding voor schoonheidsspecialiste gaan volgen en vond bij de Bijenkorf haar plek. Wim kende ze toen al jaren. Hij logeerde regelmatig bij zijn tante én buurvrouw van Irene. Maar oog voor elkaar hadden ze toén nog niet. Dat kwam jaren later. Toen Wim werk vond; in Rotterdam sloeg de vonk over met een huwelijk in 1967 tot gevolg. In IJsselmonde werden hun dochters Melissa en Leonie geboren.
Verandering van baan bracht het gezin naar Schouwen-Duiveland. Naast het moederschap zette Irene; zich in om de wijk Plan West ook een groen en sociaal; gezicht te geven. Als vrijwilligster organiseerde ze kinderkledingbeurzen, was actief voor; D66 en begeleidde kinderen met een beperking naar Goes en kreeg de naam ‘bus-juf’. Irene was ook een levensgenieter, genoot van een glaasje in het zonnetje op een terras. Als echtpaar beleefden ze mooie jaren als huismeesters in Het Vrije.  En al die jaren lag Irene’s hart bij het volksdansen. Aan diverse vrouwengroepen gaf ze les en trad regelmatig met haar groepen op. Maar ook het zingen had haar hart. Als sopraan heeft ze in diverse koren gezongen o.a. in de cantorij van onze gemeente bij diensten waar haar geliefde ds. Klaas Hendrikse; voorging.  En een aantal jaren werd een jarige in de gemeente door Irene met een felicitatiekaart verrast. Vanwege gezondheidsredenen moest ze , met pijn, stoppen met volksdansen en later ook met zingen toen de Alzheimer haar in zijn greep kreeg. Na een kort ziekbed is zij thuis in alle rust overleden. Dat; Irene, zij die vrede brengt, nu vrede; ontvangen mag.

Annelies Breugem, haar zangmaatje. 

Vervallen van diensten/vieringen jan.’21

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen dat wij opnieuw een bericht moeten verzenden over het vervallen van onze diensten/vieringen.
De ontwikkelingen rondom het virus vervullen ons met grote zorg. Zonder twijfel betekent dit dat wij in lijn met de landelijke richtlijnen door zullen gaan met het afzien van samenkomen in de kerk.
Ons besluit van 17 december jl. had betrekking op de periode tot en met zondag 17 januari.
Nu hebben wij besloten dit voorlopig te verlengen tot en met zondag 7 februari. Tegen die tijd zullen wij een besluit nemen over de periode daarna omdat de landelijke maatregelen momenteel 9 februari als einddatum hebben.

Wij kunnen doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 17 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een bevrijdend loflied (Genesis 1)”.
Zondag 24 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een nieuwe hemel en aarde (de droom van Jesaja)”.
Zondag 31 januari
Vanaf 10.30 uur: de uitzending zal in het teken staan van het nieuwe boek van Franck ”Zo staat geschreven”, een soort online boekpresentatie. Zie ook blz. 13 van de laatste GastVrij.
Zondag 7 februari

Vanaf 10.30 uur: thema “Laudato Si (De droom van Franciscus)”.


Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en …. wat nu ook kan, en dat is nieuw …. het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl.

Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 3 januari 2021

Herodus en Jezus, twee tegenpolen. De keuze uit machtgestuurde of waardengestuurde toekomst. Een oud verhaal, waarin het accent ligt op politieke verhoudingen. Oud, maar ook nieuw. Overduidelijk speelt dit in onze jaren 2020 en 2021, waarden staan onder druk. De Trumps en Poetins hebben huisgehouden, hoe gaat het in Polen en Hongarije? En dichterbij, hoe gaat het in eigen land, van koning tot de geringste onderdaan? Meer dan we gewend zijn komen posities lijnrecht tegenover elkaar te staan. Verschuivingen dienen zich aan, politiek en maatschappelijk. Wat laat de coronacrisis ons zien? Is er geen sprake van het wegkapen van vaccins. Wie staat er achteraan? Geen land, geen unie, geen raad koopt alles op voor een eerlijke verdeling wereldwijd. Anderzijds, wat nemen we aan positiefs mee uit 2020? Ongekende krachten zijn in mensen naar boven gekomen. In zorg en aandacht voor elkaar. We zien positieve effecten op milieu en klimaat. Verwant aan de bijbelse boodschap: heb lief, doe recht, wees naaste van de minste. Het verlangen naar en werken aan een waardengestuurde toekomst kan niet beter bezongen worden dan met het slotlied: “Nu zijt wellekome”.

0.00 uur

De kerkklokken in Zierikzee luiden het nieuwe jaar in. Als teken van eenheid, hoop en nieuw begin. Drie nullen, van ‘niets’ naar alles dat komt wat nog onbekend is, van ‘leegte’ die zich wil laten vullen naar ‘rond’, naar de cirkelgang van de natuur, naar de terugkeer van elk seizoen, van de dorre winter naar de sprankelende lente, van donker naar licht, van de bizarre coronatijd naar omstandigheden, die beter te dragen zijn en waarin we de ervaringen van nu een creatieve plaats geven in ons leven en samenleving.

Laatste adventszondag en kerstviering

De voorbereiding voor de vierde zondag van advent wordt midden in de week daarvoor stil gelegd. Voorganger, zangeressen en organist hoeven er plotseling niet meer naar te kijken. Wij blijven thuis en kunnen luisteren naar woorden van hoop: de tekenen van de tijd aan de nacht voorbij. De vraag klinkt door ‘waar laat jij je door leiden?’ Door keiharde cijfers of door woorden van hoop en bemoediging? Hoe anders komen deze woorden in het coronajaar 2020 binnen. Er gaat een appèl van uit om ons in de duisternis niet te voegen naar de duisternis. Zo breken er lichtpuntjes door in het kerstverhaal ‘De oude kaars’, geschreven door Franck Ploum. Een verhaal van drie vrouwen, dat eigenlijk tekort wordt gedaan door het samen te vatten, maar toch: Marja, Hanna en Elisja. Coronaleed en vluchtelingenleed. Achter prikkeldraad en in een tent ziet Elisja door de gaten in het tentdoek de sterren schijnen. Marja brengt haar een oude vergeelde kaars, die ze van Hanna gekregen had. Decennialang had Hanna deze bewaard voor moeilijke tijden. En toch niet gebruikt tijdens de zware coronaziekte. De oude kaars flakkert en verlicht heel de tent alsof de hemel op aarde valt. Altijd heeft ze het licht in zich gedragen en nu wil ze het laten zien. In het gesprek van de drie vrouwen gaat het over niets hebben en toch alles kunnen delen, terwijl vaak bij alles hebben er niets wordt gedeeld. Een nieuw begin is altijd mogelijk. In de geboorte van elk kind begint God opnieuw met de aarde. Elisja heeft de sterren door de gaten in het tentdoek nooit eerder zo fel zien stralen als nu. In het kijken en luisteren naar dit verhaal ervaren wij het kleine en het subtiele van een kerst op afstand van elkaar. Zo anders als anders. Verbondenheid in licht dat door leed heen breekt.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Overleden

Op de dag dat deze kopij wordt geschreven (zondag 3 jan.) komt het bericht binnen dat Irene Ernst-van Wingaarden, Dulve 35, is overleden op 31 december na een kort ziekbed. Irene is 75 jaar geworden. In de volgende kerkbode wordt een ‘In Memoriam’ geplaatst.