Zondag 12 december 2021

Zondag 12 december 2021
9.30 uur: dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds
Uitzending Radio Schouwen-Duiveland

3e Advent – Messiasverwachting
De messiasverwachting speelt een belangrijke rol in het jodendom. Overal in de bijbel, en vooral bij de profeten wordt die verwachting uitgesproken en omkleed met beelden. In de eerste eeuw voor en eerste eeuw van onze jaartelling – en dus ook in de tijd van Jezus – speelde de verwachting van verlossing en bevrijding door de Messias een prominente rol. Er waren dan ook veel messiaanse bewegingen in die tijd, groepen die, al dan niet gewapend, de strijd aan wilden gaan met bezettende machten en zo de weg voor die terugkeer van de messias wilden bewerkstelligen en bespoedigen.
Door de jonge kerk en zeker ook door de latere christelijke kerken is die messiasverwachting exclusief gekoppeld aan Jezus. In de adventtijd staan we stil bij de betekenis van die Messiasfiguur. We lezen diverse teksten over de messiasverwachting.

Zondag 28 november 2021

In de dienst van 28 november werd de 1e adventskaars aangestoken door Bram. Gelukkig waren er in de persco van 26 november geen verdergaande beperkende maatregelen voor kerkdiensten opgelegd, zodat we op de inmiddels bekende wijze de dienst konden houden.

Zondag 21 maart

Zondag 21 maart – begin van de lente – kwam de profeet Amos aan het woord. Deze profeet neemt geen blad voor de mond als het gaat om ons gedrag en onze misdragingen. Hij houdt het volk een spiegel voor en laat hen stoppen met de beschuldigende vinger op te steken naar anderen. Deze oproep mogen wij ons aantrekken wanneer het gaat om onze omgang met de leefomgeving. Niet de anderen, maar wijzelf moeten beginnen met stappen zetten: anders gaan leven, consuminderen, met aandacht en vanuit verbondenheid met al wat leeft ons leven vorm en inhoud geven.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 14 maart

Op zondag 14 maart stond de uitzending in het teken van het klimaatalarm. Wereldwijd werd er met klokgelui en protest aandacht gevraagd voor de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving en voor de laksheid waarmee dit probleem wordt aangepakt. ‘Wat voor wereld willen we doorgeven aan de volgende generatie?’ Er klonken woorden uit Jesaja 41, over hoe God aan de kant staat van de armsten. Onder die armsten mogen we ook onze moeder aarde rekenen die wordt miskend en ten onder dreigt te gaan aan uitbuiting.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 7 maart 2021

In deze serie lag op zondag 7 maart de nadruk op onze omgang met elkaar en hoe we gevangen worden gehouden in een economisch systeem waarin alles gemeten wordt in geld en gewin. In een indringende toespraak nam bijbelwetenschapper Alex van Heusden ons mee in de tekst van Deuteronomium 15, waarin sprake is van de uitbanning van armoede onder de eigen bevolking en van een genadejaar waarin alle schulden worden kwijtgescholden. Er wordt een moreel appèl op ons gedaan. Er klinkt een oproep tot solidariteit. Het lot van behoeftige broeders en zusters moet ons zo ter harte gaan dat wij de bereidheid hebben in hen te investeren, ook wanneer we weten dat wij niets van het geleende geld terugzien. 

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Verlenging periode zonder diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De verlenging van de coronamaatregelen tot 15 maart a.s. brengen opnieuw geen verandering in de richtlijnen voor het houden van kerkelijke samenkomsten.
Dat betekent dat wij hebben besloten om ook op de zondagen 7 en 14 maart geen diensten/vieringen te houden. In de laatste GastVrij is hiermee in de bijdrage van Franck al rekening gehouden.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
De thema’s zijn een vervolg van de serie “Een nieuwe aarde”. Op 7 maart staat Psalm 104 centraal waarin de grootsheid van de schepping wordt bezongen en de mens haar plek krijgt in het geheel en op 14 maart gaat het over ‘De aarde als economie’. De serie in de periode van 21 februari t/m 21 maart is toegelicht in GastVrij.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en het is ook te zien op onze eigen website.
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

De verwachting is dat wij nog in een lange tijd van onzekerheid zullen leven. Wij hopen natuurlijk allen op perspectief in de loop van dit jaar.
Op deze lange route wensen we iedereen te midden van soms misschien wel moedeloosheid of wanhoop de inspirerende kracht toe die met de schepping is gegeven.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba