Zondag 28 november 2021

In de dienst van 28 november werd de 1e adventskaars aangestoken door Bram. Gelukkig waren er in de persco van 26 november geen verdergaande beperkende maatregelen voor kerkdiensten opgelegd, zodat we op de inmiddels bekende wijze de dienst konden houden.

Zondag 21 maart

Zondag 21 maart – begin van de lente – kwam de profeet Amos aan het woord. Deze profeet neemt geen blad voor de mond als het gaat om ons gedrag en onze misdragingen. Hij houdt het volk een spiegel voor en laat hen stoppen met de beschuldigende vinger op te steken naar anderen. Deze oproep mogen wij ons aantrekken wanneer het gaat om onze omgang met de leefomgeving. Niet de anderen, maar wijzelf moeten beginnen met stappen zetten: anders gaan leven, consuminderen, met aandacht en vanuit verbondenheid met al wat leeft ons leven vorm en inhoud geven.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 14 maart

Op zondag 14 maart stond de uitzending in het teken van het klimaatalarm. Wereldwijd werd er met klokgelui en protest aandacht gevraagd voor de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving en voor de laksheid waarmee dit probleem wordt aangepakt. ‘Wat voor wereld willen we doorgeven aan de volgende generatie?’ Er klonken woorden uit Jesaja 41, over hoe God aan de kant staat van de armsten. Onder die armsten mogen we ook onze moeder aarde rekenen die wordt miskend en ten onder dreigt te gaan aan uitbuiting.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 7 maart 2021

In deze serie lag op zondag 7 maart de nadruk op onze omgang met elkaar en hoe we gevangen worden gehouden in een economisch systeem waarin alles gemeten wordt in geld en gewin. In een indringende toespraak nam bijbelwetenschapper Alex van Heusden ons mee in de tekst van Deuteronomium 15, waarin sprake is van de uitbanning van armoede onder de eigen bevolking en van een genadejaar waarin alle schulden worden kwijtgescholden. Er wordt een moreel appèl op ons gedaan. Er klinkt een oproep tot solidariteit. Het lot van behoeftige broeders en zusters moet ons zo ter harte gaan dat wij de bereidheid hebben in hen te investeren, ook wanneer we weten dat wij niets van het geleende geld terugzien. 

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Verlenging periode zonder diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De verlenging van de coronamaatregelen tot 15 maart a.s. brengen opnieuw geen verandering in de richtlijnen voor het houden van kerkelijke samenkomsten.
Dat betekent dat wij hebben besloten om ook op de zondagen 7 en 14 maart geen diensten/vieringen te houden. In de laatste GastVrij is hiermee in de bijdrage van Franck al rekening gehouden.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
De thema’s zijn een vervolg van de serie “Een nieuwe aarde”. Op 7 maart staat Psalm 104 centraal waarin de grootsheid van de schepping wordt bezongen en de mens haar plek krijgt in het geheel en op 14 maart gaat het over ‘De aarde als economie’. De serie in de periode van 21 februari t/m 21 maart is toegelicht in GastVrij.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en het is ook te zien op onze eigen website.
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

De verwachting is dat wij nog in een lange tijd van onzekerheid zullen leven. Wij hopen natuurlijk allen op perspectief in de loop van dit jaar.
Op deze lange route wensen we iedereen te midden van soms misschien wel moedeloosheid of wanhoop de inspirerende kracht toe die met de schepping is gegeven.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 28 februari 2021

Psalm 104 legt zichzelf uit in een hertaling van Huub Oosterhuis. De lezing in 5 delen wordt afgewisseld en aangevuld met liederen en zeer aansprekende beelden. Andere woorden zijn in deze uitzending niet nodig.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 21 februari 2021

Een blik naar buiten. Deze zondag lijkt wel hartje zomer na de vorige zondag hartje winter. Ontzagwekkende natuur. Hoe naadloos past dat bij het thema van deze zondag: “Een nieuwe aarde – Ontzagwekkende schepping”. Psalm 8 is één van de ongeveer tien scheppingspsalmen. Natuur en ecologie in de bijbel, de mens heeft daarin een grote plaats, zo klinkt de lofzang uit Psalm 8. In deze opname horen we het lied “Die chaos schiep tot mensenland”, ons geliefd lied dat ons weer doet hunkeren naar samen zingen. Psalm 8 spreekt over heerlijkheid en verantwoordelijkheid van de mens. In de oude cultuur was er veel godendom. De goden maakten veel ruzie, de mens op aarde was geen thema, was bang en werd bedreigd. Het volk van Israël verlangt naar en gelooft in de ene God, de God van de Thora “Ik zal er zijn” en dan wordt de mens zichtbaar als onderdeel van de schepping, bezongen in de psalmen. De schoonheid van de lofzang schuurt ook. Is ‘heersen’ vaak niet toegepast – en nog steeds – als wij ‘overheersen’? Een soort vrijbrief om de aarde uit te buiten. Heersen heeft een andere uitleg nodig: beheren en behoeden. De aarde is ons in handen gegeven met een verantwoordelijkheid, waarbij prijs en waarde niet hetzelfde zijn. De prijs wordt betaald door mensen die lijden aan de verwoesting van leefbare gebieden. Waarde is niet wat levert het op in geld maar in levensadem. Wij kunnen niet zonder bomen en insecten, staan er niet boven, staan ernaast als vriend. Dat wil zeggen daar kunnen we voor kiezen. Of zijn we toch vijand geworden van onze schepping, die wij in ballingschap hebben gevoerd? Dat is de strijd van schoonheid en schuren in Psalm 8.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Verlenging periode zonder diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De verlenging van de coronamaatregelen tot 2 maart a.s. brengen geen verandering in de richtlijnen voor het houden van kerkelijke samenkomsten.Dat betekent dat wij hebben besloten om ook op de zondagen 14, 21 en 28 februari geen diensten/vieringen te houden.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
De thema’s zijn op dit moment nog niet bekend.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl) kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en – wat dus sinds enkele weken ook kan- het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Tot slot weer dezelfde woorden als in ons bericht van 15 januari jl.:Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

In Memoriam: Jannie Asma – Broere 7 mei 1928 – 25 januari 2021

In Memoriam: Jannie Asma – Broere 7 mei 1928 – 25 januari 2021. Op 25 januari jl. overleed Jannie Asma – Broere in de leeftijd van 92 jaar. Zij was sinds 2017 weduwe van Herman Asma. Ze werd geboren in Zierikzee en volgde, na de middelbare school, de school voor maatschappelijk werk in Rotterdam. Via de MULO, waar haar vader werkte, leerde ze Herman kennen. Vanuit Friesland kwam hij Engels doceren en hij kerkte evenals de familie Broere bij de vrijzinnigen. Ze trouwden in 1958, kregen dochter Marike en hun zonen Hans en Taco. Later werd ze oma van twee kleinzonen.
Ze was een opgewekte vrouw met humor en ze had een groot sociaal leven met veel vriendschappen. Maatschappelijk was ze betrokken als lid van de gemeentelijke Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw en als bestuurslid van de kegelclub. Ook kerkelijk was ze actief. Ze zat in de praatgroep van Klaas Hendrikse, was meerdere periodes lid van de kerkenraad en redactielid van GastVrij. Deze naam van ons informatieblad is door haar bedacht.
Toen ze 68 jaar was kreeg ze na een darmoperatie een stoma. Dat veranderde haar leven ingrijpend. Ze werd onzeker en ging nergens meer naar toe. Gelukkig had ze nog de caravan. Dat was haar tweede thuis, waarin ze zichzelf kon helpen als dat nodig was. Ze reisden veel.
In 2012 kwamen hun zoon Hans en hun schoondochter om het leven bij een auto-ongeval in Hongarije. Jannie verwerkte dit op haar manier: “Ik kan daar wel over blijven zeuren, maar dat helpt niet”.
In 2016 verhuisde het echtpaar Asma-Broere naar Borrendamme. Daar overleed haar man in 2017. Jannie kreeg Alzheimer. Puzzelen en lezen bleven over. Ze was tevreden in haar appartement met een open keuken: “net als in mijn caravan”. Ondanks dat het proces van Alzheimer doorzette kon ze nog lange tijd veel vertellen over haar leven. De laatste maanden nam de dementie de overhand en raakte ze in de war. Dat leidde 10 december jl. tot een val en ziekenhuisopname. Die klap kwam ze niet meer te boven. “Vanuit de mist van Alzheimer, is zij overgegaan naar het licht”, lezen we op de rouwkaart.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Dat de goede herinneringen aan hun moeder en oma de leegte mogen vullen.

In memoriam Irene Ernst- van Wingaarden 16 juli 1945 – 31 dec. 2020

Dansen was haar leven’. De tekst op de rouwkaart waarmee de familie Ernst het overlijden van Irene bekend maakte als lieve en humoristische vrouw van Wim, sprankelende, warm betrokken moeder en schoonmoeder van Melissa, Leonie, Ali en John en lieve oma van Floris,  Irene, twee maanden na de bevrijding geboren in het zwaar verwoeste Rotterdam, kreeg van haar ouders de betekenisvolle naam: Zij die vrede brengt.  Na haar mulo en een blauwe maandag op kantoor is ze de opleiding voor schoonheidsspecialiste gaan volgen en vond bij de Bijenkorf haar plek. Wim kende ze toen al jaren. Hij logeerde regelmatig bij zijn tante én buurvrouw van Irene. Maar oog voor elkaar hadden ze toén nog niet. Dat kwam jaren later. Toen Wim werk vond; in Rotterdam sloeg de vonk over met een huwelijk in 1967 tot gevolg. In IJsselmonde werden hun dochters Melissa en Leonie geboren.
Verandering van baan bracht het gezin naar Schouwen-Duiveland. Naast het moederschap zette Irene; zich in om de wijk Plan West ook een groen en sociaal; gezicht te geven. Als vrijwilligster organiseerde ze kinderkledingbeurzen, was actief voor; D66 en begeleidde kinderen met een beperking naar Goes en kreeg de naam ‘bus-juf’. Irene was ook een levensgenieter, genoot van een glaasje in het zonnetje op een terras. Als echtpaar beleefden ze mooie jaren als huismeesters in Het Vrije.  En al die jaren lag Irene’s hart bij het volksdansen. Aan diverse vrouwengroepen gaf ze les en trad regelmatig met haar groepen op. Maar ook het zingen had haar hart. Als sopraan heeft ze in diverse koren gezongen o.a. in de cantorij van onze gemeente bij diensten waar haar geliefde ds. Klaas Hendrikse; voorging.  En een aantal jaren werd een jarige in de gemeente door Irene met een felicitatiekaart verrast. Vanwege gezondheidsredenen moest ze , met pijn, stoppen met volksdansen en later ook met zingen toen de Alzheimer haar in zijn greep kreeg. Na een kort ziekbed is zij thuis in alle rust overleden. Dat; Irene, zij die vrede brengt, nu vrede; ontvangen mag.

Annelies Breugem, haar zangmaatje.