Verlenging periode zonder diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De verlenging van de coronamaatregelen tot 2 maart a.s. brengen geen verandering in de richtlijnen voor het houden van kerkelijke samenkomsten.Dat betekent dat wij hebben besloten om ook op de zondagen 14, 21 en 28 februari geen diensten/vieringen te houden.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
De thema’s zijn op dit moment nog niet bekend.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl) kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en – wat dus sinds enkele weken ook kan- het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Tot slot weer dezelfde woorden als in ons bericht van 15 januari jl.:Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

In Memoriam: Jannie Asma – Broere 7 mei 1928 – 25 januari 2021

In Memoriam: Jannie Asma – Broere 7 mei 1928 – 25 januari 2021. Op 25 januari jl. overleed Jannie Asma – Broere in de leeftijd van 92 jaar. Zij was sinds 2017 weduwe van Herman Asma. Ze werd geboren in Zierikzee en volgde, na de middelbare school, de school voor maatschappelijk werk in Rotterdam. Via de MULO, waar haar vader werkte, leerde ze Herman kennen. Vanuit Friesland kwam hij Engels doceren en hij kerkte evenals de familie Broere bij de vrijzinnigen. Ze trouwden in 1958, kregen dochter Marike en hun zonen Hans en Taco. Later werd ze oma van twee kleinzonen.
Ze was een opgewekte vrouw met humor en ze had een groot sociaal leven met veel vriendschappen. Maatschappelijk was ze betrokken als lid van de gemeentelijke Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw en als bestuurslid van de kegelclub. Ook kerkelijk was ze actief. Ze zat in de praatgroep van Klaas Hendrikse, was meerdere periodes lid van de kerkenraad en redactielid van GastVrij. Deze naam van ons informatieblad is door haar bedacht.
Toen ze 68 jaar was kreeg ze na een darmoperatie een stoma. Dat veranderde haar leven ingrijpend. Ze werd onzeker en ging nergens meer naar toe. Gelukkig had ze nog de caravan. Dat was haar tweede thuis, waarin ze zichzelf kon helpen als dat nodig was. Ze reisden veel.
In 2012 kwamen hun zoon Hans en hun schoondochter om het leven bij een auto-ongeval in Hongarije. Jannie verwerkte dit op haar manier: “Ik kan daar wel over blijven zeuren, maar dat helpt niet”.
In 2016 verhuisde het echtpaar Asma-Broere naar Borrendamme. Daar overleed haar man in 2017. Jannie kreeg Alzheimer. Puzzelen en lezen bleven over. Ze was tevreden in haar appartement met een open keuken: “net als in mijn caravan”. Ondanks dat het proces van Alzheimer doorzette kon ze nog lange tijd veel vertellen over haar leven. De laatste maanden nam de dementie de overhand en raakte ze in de war. Dat leidde 10 december jl. tot een val en ziekenhuisopname. Die klap kwam ze niet meer te boven. “Vanuit de mist van Alzheimer, is zij overgegaan naar het licht”, lezen we op de rouwkaart.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Dat de goede herinneringen aan hun moeder en oma de leegte mogen vullen.

In memoriam Irene Ernst- van Wingaarden 16 juli 1945 – 31 dec. 2020

Dansen was haar leven’. De tekst op de rouwkaart waarmee de familie Ernst het overlijden van Irene bekend maakte als lieve en humoristische vrouw van Wim, sprankelende, warm betrokken moeder en schoonmoeder van Melissa, Leonie, Ali en John en lieve oma van Floris,  Irene, twee maanden na de bevrijding geboren in het zwaar verwoeste Rotterdam, kreeg van haar ouders de betekenisvolle naam: Zij die vrede brengt.  Na haar mulo en een blauwe maandag op kantoor is ze de opleiding voor schoonheidsspecialiste gaan volgen en vond bij de Bijenkorf haar plek. Wim kende ze toen al jaren. Hij logeerde regelmatig bij zijn tante én buurvrouw van Irene. Maar oog voor elkaar hadden ze toén nog niet. Dat kwam jaren later. Toen Wim werk vond; in Rotterdam sloeg de vonk over met een huwelijk in 1967 tot gevolg. In IJsselmonde werden hun dochters Melissa en Leonie geboren.
Verandering van baan bracht het gezin naar Schouwen-Duiveland. Naast het moederschap zette Irene; zich in om de wijk Plan West ook een groen en sociaal; gezicht te geven. Als vrijwilligster organiseerde ze kinderkledingbeurzen, was actief voor; D66 en begeleidde kinderen met een beperking naar Goes en kreeg de naam ‘bus-juf’. Irene was ook een levensgenieter, genoot van een glaasje in het zonnetje op een terras. Als echtpaar beleefden ze mooie jaren als huismeesters in Het Vrije.  En al die jaren lag Irene’s hart bij het volksdansen. Aan diverse vrouwengroepen gaf ze les en trad regelmatig met haar groepen op. Maar ook het zingen had haar hart. Als sopraan heeft ze in diverse koren gezongen o.a. in de cantorij van onze gemeente bij diensten waar haar geliefde ds. Klaas Hendrikse; voorging.  En een aantal jaren werd een jarige in de gemeente door Irene met een felicitatiekaart verrast. Vanwege gezondheidsredenen moest ze , met pijn, stoppen met volksdansen en later ook met zingen toen de Alzheimer haar in zijn greep kreeg. Na een kort ziekbed is zij thuis in alle rust overleden. Dat; Irene, zij die vrede brengt, nu vrede; ontvangen mag.

Annelies Breugem, haar zangmaatje. 

Vervallen van diensten/vieringen jan.’21

Beste gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen dat wij opnieuw een bericht moeten verzenden over het vervallen van onze diensten/vieringen.
De ontwikkelingen rondom het virus vervullen ons met grote zorg. Zonder twijfel betekent dit dat wij in lijn met de landelijke richtlijnen door zullen gaan met het afzien van samenkomen in de kerk.
Ons besluit van 17 december jl. had betrekking op de periode tot en met zondag 17 januari.
Nu hebben wij besloten dit voorlopig te verlengen tot en met zondag 7 februari. Tegen die tijd zullen wij een besluit nemen over de periode daarna omdat de landelijke maatregelen momenteel 9 februari als einddatum hebben.

Wij kunnen doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 17 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een bevrijdend loflied (Genesis 1)”.
Zondag 24 januari
Vanaf 10.30 uur: thema “Een nieuwe hemel en aarde (de droom van Jesaja)”.
Zondag 31 januari
Vanaf 10.30 uur: de uitzending zal in het teken staan van het nieuwe boek van Franck ”Zo staat geschreven”, een soort online boekpresentatie. Zie ook blz. 13 van de laatste GastVrij.
Zondag 7 februari

Vanaf 10.30 uur: thema “Laudato Si (De droom van Franciscus)”.


Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en …. wat nu ook kan, en dat is nieuw …. het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl.

Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 3 januari 2021

Herodus en Jezus, twee tegenpolen. De keuze uit machtgestuurde of waardengestuurde toekomst. Een oud verhaal, waarin het accent ligt op politieke verhoudingen. Oud, maar ook nieuw. Overduidelijk speelt dit in onze jaren 2020 en 2021, waarden staan onder druk. De Trumps en Poetins hebben huisgehouden, hoe gaat het in Polen en Hongarije? En dichterbij, hoe gaat het in eigen land, van koning tot de geringste onderdaan? Meer dan we gewend zijn komen posities lijnrecht tegenover elkaar te staan. Verschuivingen dienen zich aan, politiek en maatschappelijk. Wat laat de coronacrisis ons zien? Is er geen sprake van het wegkapen van vaccins. Wie staat er achteraan? Geen land, geen unie, geen raad koopt alles op voor een eerlijke verdeling wereldwijd. Anderzijds, wat nemen we aan positiefs mee uit 2020? Ongekende krachten zijn in mensen naar boven gekomen. In zorg en aandacht voor elkaar. We zien positieve effecten op milieu en klimaat. Verwant aan de bijbelse boodschap: heb lief, doe recht, wees naaste van de minste. Het verlangen naar en werken aan een waardengestuurde toekomst kan niet beter bezongen worden dan met het slotlied: “Nu zijt wellekome”.

0.00 uur

De kerkklokken in Zierikzee luiden het nieuwe jaar in. Als teken van eenheid, hoop en nieuw begin. Drie nullen, van ‘niets’ naar alles dat komt wat nog onbekend is, van ‘leegte’ die zich wil laten vullen naar ‘rond’, naar de cirkelgang van de natuur, naar de terugkeer van elk seizoen, van de dorre winter naar de sprankelende lente, van donker naar licht, van de bizarre coronatijd naar omstandigheden, die beter te dragen zijn en waarin we de ervaringen van nu een creatieve plaats geven in ons leven en samenleving.