Verlenging periode zonder diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De verlenging van de coronamaatregelen tot 2 maart a.s. brengen geen verandering in de richtlijnen voor het houden van kerkelijke samenkomsten.Dat betekent dat wij hebben besloten om ook op de zondagen 14, 21 en 28 februari geen diensten/vieringen te houden.

Wij kunnen op deze zondagen vanaf 10.30 uur doorgaan met kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck.
De thema’s zijn op dit moment nog niet bekend.
Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl) kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal en – wat dus sinds enkele weken ook kan- het is ook te zien op onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
Onze webmaster Bram Wolthoorn zet het rond 10.30 uur op de homepage, als ware het een livestream. Aan het einde van de ochtend verplaatst Bram het filmpje naar de zijbalk.
Een tip van Bram: Geen video in beeld? Laad de webpagina opnieuw en klik vervolgens op het filmpje.

Tot slot weer dezelfde woorden als in ons bericht van 15 januari jl.:Wij leven in een tijd van onzekerheid. Wij snakken naar uitzicht op een perspectief. Wij kunnen nu van dag tot dag niet anders dan zo goed mogelijk met de ander en ons zelf om te gaan door de beperkingen te aanvaarden, daarin een naaste te zijn voor elkaar. 

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba