Zondag 21 februari 2021

Een blik naar buiten. Deze zondag lijkt wel hartje zomer na de vorige zondag hartje winter. Ontzagwekkende natuur. Hoe naadloos past dat bij het thema van deze zondag: “Een nieuwe aarde – Ontzagwekkende schepping”. Psalm 8 is één van de ongeveer tien scheppingspsalmen. Natuur en ecologie in de bijbel, de mens heeft daarin een grote plaats, zo klinkt de lofzang uit Psalm 8. In deze opname horen we het lied “Die chaos schiep tot mensenland”, ons geliefd lied dat ons weer doet hunkeren naar samen zingen. Psalm 8 spreekt over heerlijkheid en verantwoordelijkheid van de mens. In de oude cultuur was er veel godendom. De goden maakten veel ruzie, de mens op aarde was geen thema, was bang en werd bedreigd. Het volk van Israël verlangt naar en gelooft in de ene God, de God van de Thora “Ik zal er zijn” en dan wordt de mens zichtbaar als onderdeel van de schepping, bezongen in de psalmen. De schoonheid van de lofzang schuurt ook. Is ‘heersen’ vaak niet toegepast – en nog steeds – als wij ‘overheersen’? Een soort vrijbrief om de aarde uit te buiten. Heersen heeft een andere uitleg nodig: beheren en behoeden. De aarde is ons in handen gegeven met een verantwoordelijkheid, waarbij prijs en waarde niet hetzelfde zijn. De prijs wordt betaald door mensen die lijden aan de verwoesting van leefbare gebieden. Waarde is niet wat levert het op in geld maar in levensadem. Wij kunnen niet zonder bomen en insecten, staan er niet boven, staan ernaast als vriend. Dat wil zeggen daar kunnen we voor kiezen. Of zijn we toch vijand geworden van onze schepping, die wij in ballingschap hebben gevoerd? Dat is de strijd van schoonheid en schuren in Psalm 8.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.