Zondag 3 januari 2021

Herodus en Jezus, twee tegenpolen. De keuze uit machtgestuurde of waardengestuurde toekomst. Een oud verhaal, waarin het accent ligt op politieke verhoudingen. Oud, maar ook nieuw. Overduidelijk speelt dit in onze jaren 2020 en 2021, waarden staan onder druk. De Trumps en Poetins hebben huisgehouden, hoe gaat het in Polen en Hongarije? En dichterbij, hoe gaat het in eigen land, van koning tot de geringste onderdaan? Meer dan we gewend zijn komen posities lijnrecht tegenover elkaar te staan. Verschuivingen dienen zich aan, politiek en maatschappelijk. Wat laat de coronacrisis ons zien? Is er geen sprake van het wegkapen van vaccins. Wie staat er achteraan? Geen land, geen unie, geen raad koopt alles op voor een eerlijke verdeling wereldwijd. Anderzijds, wat nemen we aan positiefs mee uit 2020? Ongekende krachten zijn in mensen naar boven gekomen. In zorg en aandacht voor elkaar. We zien positieve effecten op milieu en klimaat. Verwant aan de bijbelse boodschap: heb lief, doe recht, wees naaste van de minste. Het verlangen naar en werken aan een waardengestuurde toekomst kan niet beter bezongen worden dan met het slotlied: “Nu zijt wellekome”.