Zondag 23 april 2023

Zondag 23 april 2023
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik 23 april: Opstandingsverhalen. Wonderlijke verhalen over een dode die niet dood is. Hoe leerlingen met de dramatische dood van Jezus in hun lijf geconfronteerd worden met een voelbare aanwezigheid van diezelfde Jezus. We lezen over Thomas die er veel vragen bij heeft en zich niet zomaar wil overgeven aan een dode die is opgestaan. Hoe staan wij in deze verhalen? Hebben ze nog zeggingskracht? Kunnen ze nog tot de verbeelding spreken? We lezen Johannes 20. Na de viering drinken we koffie en thee in het kerkcentrum.