Opstaan uit de doden? Klein leerhuis op zondag 23 april

Na de viering van 23 april verzorgt Franck Ploum nog een klein leerhuis over opstanding en opstandingsverhalen. We kennen ze uit diverse evangelieverhalen (niet alle overigens!), maar vinden ze daar ook hun oorsprong? Waar gaan ze over en wat willen ze ons vertellen? Ze sluiten in elk geval aan bij een oermenselijk verlangen naar oneindigheid, wedergeboorte, eeuwigheid, maar hebben ze ook binnen de evangelieverhalen nog een specifiek eigen betekenis? 

Iedereen van harte welkom in het kerkcentrum, na de viering en de koffie (tot 13.30 uur).