Opstaan uit de doden? Klein leerhuis op zondag 23 april

Na de viering van 23 april verzorgt Franck Ploum nog een klein leerhuis over opstanding en opstandingsverhalen. We kennen ze uit diverse evangelieverhalen (niet alle overigens!), maar vinden ze daar ook hun oorsprong? Waar gaan ze over en wat willen ze ons vertellen? Ze sluiten in elk geval aan bij een oermenselijk verlangen naar oneindigheid, wedergeboorte, eeuwigheid, maar hebben ze ook binnen de evangelieverhalen nog een specifiek eigen betekenis? 

Iedereen van harte welkom in het kerkcentrum, na de viering en de koffie (tot 13.30 uur).

Lezing op zondag 9 oktober

Op 19 maart 2020 zou ons gemeentelid Gerard Gerritse een lezing houden over zijn boek in wording “Een bewoonbare Aarde”. Het is niet doorgegaan, de coronapandemie was net begonnen en daarna zijn enkele nieuwe datum-afspraken om dezelfde reden weer vervallen. In de loop van 2020 is het boek verschenen met als ondertitel “De eenentwintigste eeuw”. Hieronder staat Gerard zijn oorspronkelijke vooruitblik op de lezing, maar door de ontwikkelingen in de laatste twee jaar is er veel veranderd. Gerard en de kerkenraad zullen daarom in september met elkaar in overleg gaan hoe daar op 9 oktober het beste vorm en inhoud aan kan worden gegeven.
De kerkenraad nodigt u daarom nu alvast uit naar deze lezing te komen aansluitend aan de viering van 11.00 uur. Over enkele weken komen wij er in een gemeentebericht nader op terug. Dat bericht zal ook op de website worden geplaatst.

Ben Hoexum

31 jan. ’20

Een groepje gemeenteleden is bijeen in het eerste leerhuis onder leiding van Franck Ploum. Interessant en leerzaam is het om te weten hoe de evangelieverhalen zijn ontstaan. Tegen welke achtergrond en in welke wereld? Frappant zijn de overeenkomsten tussen nu en 2000 jaar geleden. Ook bijzonder om te horen dat Marcus de enige van de vier evangelisten is die zijn evangelie (een Romeinse term) zelf ook zo noemt. Marcus schrijft een tegen-evangelie en noemt Jezus de zoon van God zoals de Romeinen de keizer als Gods zoon zien. Boeiend om op 3 april verder te gaan met de geschiedenis van het Jodendom en het Christendom.