31 jan. ’20

Een groepje gemeenteleden is bijeen in het eerste leerhuis onder leiding van Franck Ploum. Interessant en leerzaam is het om te weten hoe de evangelieverhalen zijn ontstaan. Tegen welke achtergrond en in welke wereld? Frappant zijn de overeenkomsten tussen nu en 2000 jaar geleden. Ook bijzonder om te horen dat Marcus de enige van de vier evangelisten is die zijn evangelie (een Romeinse term) zelf ook zo noemt. Marcus schrijft een tegen-evangelie en noemt Jezus de zoon van God zoals de Romeinen de keizer als Gods zoon zien. Boeiend om op 3 april verder te gaan met de geschiedenis van het Jodendom en het Christendom.