Lezing op zondag 9 oktober

Op 19 maart 2020 zou ons gemeentelid Gerard Gerritse een lezing houden over zijn boek in wording “Een bewoonbare Aarde”. Het is niet doorgegaan, de coronapandemie was net begonnen en daarna zijn enkele nieuwe datum-afspraken om dezelfde reden weer vervallen. In de loop van 2020 is het boek verschenen met als ondertitel “De eenentwintigste eeuw”. Hieronder staat Gerard zijn oorspronkelijke vooruitblik op de lezing, maar door de ontwikkelingen in de laatste twee jaar is er veel veranderd. Gerard en de kerkenraad zullen daarom in september met elkaar in overleg gaan hoe daar op 9 oktober het beste vorm en inhoud aan kan worden gegeven.
De kerkenraad nodigt u daarom nu alvast uit naar deze lezing te komen aansluitend aan de viering van 11.00 uur. Over enkele weken komen wij er in een gemeentebericht nader op terug. Dat bericht zal ook op de website worden geplaatst.

Ben Hoexum