Zondag 25 september 2022

Zondag 25 september
11.00 uur: mw. Maja Nieuwenhuis – den Dulk, Schiedam
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Vooruitblik: Mens, waar ben je?
Voor de viering van 25 september heb ik mij laten inspireren door onze verhuizing.
Het oude huis, zoals we het nu noemen, hebben we kortgeleden na ruim 40 jaar verlaten.
Het wel en wee rondom de verhuizing bepaalde mij nog eens bij de eerste vraag uit de bijbel, de vraag “Mens waar ben je?” Want dat overstijgt de vraag naar een adres, het is een levensvraag, die ons allemaal ter harte kan gaan.
God en mens, op zoek naar elkaar………….

Na de dienst koffie/thee in het kerkcentrum.