Zondag 20 augustus ’23

Zondag 20 augustus 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik: “Binnen en buiten”. In het evangelie van Matteüs – zo schrijft voorganger Franck Ploum – staat een wonderlijke tekst over wat van binnenkomt en onrein maakt en wat van buiten komt en niet onrein kan maken. Er is een discussie met enkele wettische leraren die vinden dat de Jezus’ volgelingen zich niet aan de reinheidsregels houden en daardoor onrein zouden zijn. Jezus betwist dit. Hoe gaan we om met tradities en gebruiken? Welke waarden hechten we daaraan? Met welke gebruiken verbinden wij ons echt van binnenuit en welke houden wij in stand vanuit gewoonte? We lezen Matteüs 15, 21-28.

Vanaf 9 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.