Oekraïne / Diaconiecollecte 6 maart

Beste gemeenteleden,
Morgen (zondag 6 maart) willen wij de diaconiecollecte bestemmen voor de nood in Oekraïne.
Misschien hebt u op eigen initiatief al een financiële bijdrage gegeven, maar als gemeente willen we ook de mogelijkheid bieden hiervoor te geven.
Bij afwezigheid in de dienst is uw gift welkom op de bankrekening van de diaconie
NL75 RABO 0375 1698 73 onder vermelding ‘Oekraïne’.

De geplande collecte voor het Hospice ‘Kaaskenshuis’ vervalt nu en schuift door naar 3 april. De bestemming op die zondag was tot nu toe nog een open doel.
Van de Ekklesia Breda ontving ik bijgaand lied, geschreven door onze voorganger Franck Ploum.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum