Diaconiecollecte Oekraïne / Temperatuurregeling Gasthuiskerk

Bericht over de collecte
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Tijdens de dienst van 6 maart j.l. hebben we in de kerk een collecte gehouden voor de mensen in Oekraïne.
Tevens hebben we een oproep gedaan aan de luisteraars voor een bijdrage.
De diaconie is verheugd over de ruime mate waarin u aan onze oproep heeft gehoor gegeven.
Tijdens de collecte in de dienst werd een bedrag opgehaald van € 161,-.XVeel mensen hebben ook overgemaakt naar de rekening tot een totaal bedrag van €460,- (stand van zaken 8 maart).
In totaal is er dus € 621,- ingezameld. (Hierin is uiteraard niet meegerekend de donaties, die rechtstreeks naar giro 555 zijn overgemaakt).

Hartelijk dank! 

N.B. het rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’ blijft voorlopig nog open staan voor eventuele extra giften of anderszins.
Via het nummer van de diaconie kan natuurlijk ook. Wij zorgen er dan voor dat uw gift doorgestuurd wordt.

Zo helpt uw bijdrage:
Voor € 35,- geeft u een voedselpakket voor 1 maand voor 2 personen (o.a. macaroni, rijst, suiker, olie, sardines).

Voor € 70,-  geeft u een warm overnachtingspakket met slaapzak, deken, slaapmat, voeding, hygiëne items (denk aan zeep en tandpasta).

De diaconie, met vriendelijke groet,
Wilma van Ouwerkerk en Jan-Jaap Maarsen

Temperatuur kerk
De kerkrentmeesters van de beide wijkgemeenten hebben besloten de minimum-temperatuur doordeweeks en de maximum-temperatuur tijdens de diensten iets te verlagen vanwege de hoge energierekening, die net verhoogd is tot € 1800,- per maand. Wij staan open voor reacties.

Namens de kerkrentmeesters, met vriendelijke groet,
Kees Jobse