Aanpassing coronarichtlijnen vanaf zondag 27 februari

Beste gemeenteleden, 

Aanstaande zondag zou voorgaan ds. Ivo de Jong uit Pernis. Per abuis had hij een dubbele afspraak gemaakt. De andere afspraak weegt zwaarder voor hem, dus op zoek gegaan naar vervanging. Dat is gelukkig snel opgelost: Lieke Bosveld neemt het over. 

Wij zijn blij dat wij nu versoepelingen van de coronarichtlijnen kunnen aankondigen. Deze gaan in op zondag 27 februari a.s.

Het dragen van mondkapjes vervalt, wij hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden en wij gaan de liedboeken weer gebruiken.

Wat voorlopig nog zo blijft is het gebruik van geen handen schudden.

Met de schriftlezing achter de liturgietafel willen wij doorgaan omdat dit praktisch en liturgisch een betere plek is.

De inrichting van de kerk en het ventileren is een kwestie van afstemming tussen de beide wijkgemeenten. Hoewel de 1,5 meter afstand dus vervalt is er voor onze kleine gemeente voldoende ruimte om voor enige afstand te kiezen. Dat is wellicht verstandig.

Als laatste en misschien ook wel de leukste: koffiedrinken kan ook weer beginnen, eveneens op 27 februari. Zie verder het schema in de GastVrij, die binnenkort verschijnt.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba