Herstart diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De landelijke versoepelingen rondom het coronavirus zijn zodanig dat wij a.s. zondag om 11.00 uur weer samen kunnen komen in de kerk. Wij doen dit met de intussen wel bekende richtlijnen. Een klein beetje nieuw is waarschijnlijk nog het ventileren voor de diensten van 11.00 uur, nog maar één maal toegepast in de dienst van 5 december.
De Gewone Wijkgemeente zal na haar diensten van 9.30 uur zorgen voor een goede ventilatie door het openzetten van de ingangsdeuren naar de Beuze, de deur naar de gang aan de westzijde en de keukendeuren. De deur schuin onder het orgel blijft gesloten.
Het ventileren zal een klein kwartier duren. Dat betekent een tocht- en koudestroom tot 10.50 of 10.55 uur.
Om hiervan geen last te ondervinden is het wellicht verstandig om niet eerder dan 10 à 5 minuten voor elf aanwezig te zijn.

Mocht u het nog niet aandurven om te komen: komende zondag zal de liturgie op de website worden geplaatst. Wie thuis meeluistert via de kerkomroep kan dan thuis de teksten en liederen uitprinten.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,


Ben Hoexum, scriba