Terugblik 3 – zondag 16 januari ’22

In de media is het één en al onrust, ontevredenheid en agressie rondom de persconferentie van 14 januari. Zitten wij, groepen en individuen, zo gevangen in kokers dat we het geheel niet meer kunnen overzien? Hierover mijmerend komt het thema ‘In gevangenschap’ op zondag 16 januari op een goed moment. In de YouTube-uitzending worden brieven gelezen van de gevangen Paulus aan Filemon, van Nelson Mandela en Vaclav Havel, beiden vanuit de gevangenis en later president in hun land. En er worden gedeelten gelezen uit een briefwisseling van een justitiepastor met een gevangene. De rode draad in deze vier lezingen is dat gevangenschap tot inzichten en tot loutering kan leiden, die heel wezenlijk zijn voor echt vrij mens zijn en een solidaire samenleving. Enkele fragmenten: Een slaaf als je eigen kind opnemen (Paulus aan Filemon), je zelf niet verliezen in onderlinge ruzies, maar staande blijven door innerlijke vrijheid onafhankelijk van omstandigheden, een solide basis in onszelf, keuzes in onze diepste fundamenten zijn niet te veranderen (Vaclac Havel), gelederen sluiten voor één doel, de wereld staat aan onze zijde, groeten aan levenden en doden, die durfden op te staan tegen onrecht, “wie door het wapen leeft, zal door het wapen sterven” (Nelson Mandela in 1976 na de Soweto-opstand). In de briefwisseling van de justitiepastor met een gevangene komt onder meer tot uiting de angst dat ondanks goede talenten na vrijlating het vallen in een diepe put wordt gevreesd. “Zou u mijn moeder willen bellen? Ik houd veel van haar, ik heb haar zeven jaar niet gesproken, ik durf niet meer”. De basis van liefde biedt een weg terug.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.