Zondag 4 december 2022

Zondag 4 december
11.00 uur: ds. Wim Jansen, Veere
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 4 december van ds. Wim Jansen:WAAROM ZIT JE ZO IN HET DONKER? In deze tijd zien we uit naar het licht en in de kerk zingen we de Adventsliederen over het licht. Niets mis mee, maar het roept wel een vraag op: Waarom zouden we? Want het is nauwelijks meer donker! Niet alleen is in ons land elk plekje gevuld met licht, maar ook alles wat schemert, alles wat ontdekt wil worden, wat zich tonen wil in zacht maanlicht, bijvoorbeeld een oude toren of een kasteel zetten we in een brulboei van licht: ZIE MIJ, ZIE MIJ!!! Zoals in augustus de Zwarte Pietendiscussie weer begint en de pepernoten in de etalage worden uitgestald, zo worden in oktober de bomen al vol lichtslangen gehangen. Het lijkt wel of mensen van nu bang zijn voor het donker. Net zo bang voor de duisternis als voor de stilte. Lichtvervuiling, het is de plaag van de verstedelijkte wereld waarin wij leven. Als we zingen over het licht moeten we eerst de duisternis maar weer leren kennen – en toelaten. Het heilzame van duisternis proeven. De waarde van de nacht. Daarover mediteren we in de Adventsdienst van 4 december. De organiste Willie den Hollander zal samen met Inge Klijnsma een bijdrage leveren met twee liederen uit de Messiah.