Zondag 18 december 2022

Zondag 18 december
09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Eindejaars collecte 2de College van Kerkrentmeesters

Vooruitblik voor 18 december:
Lieke schrijft: Het thema van deze 4e adventszondag is: Verwachting.
Is het mogelijk om in deze tijd verwachting te voelen, vreugdevolle verwachting van het naderend kerstfeest, de geboorte van Jezus?

Of zitten onze persoonlijke omstandigheden, de onrust in de wereld en de onheilsvoorspellers betreffende het klimaat ons zo dwars dat we moeite hebben het (advents-)licht in ons brandend te houden?
Wat betekent verwachting voor ons in deze maand, in deze tijd?

Op deze zondag wordt ook de Eindejaarscollecte gehouden. De kerkrentmeesters hebben helaas te kampen met een verlies, maar hebben dermate vertrouwen in ons, gemeenteleden, dat men hoopt “het gat” gedeeltelijk te kunnen dichten.
Van harte aanbevolen dus!