Zondag 3 maart ’24

09.30 uur: Dhr. Richard van der Keur, Rotterdam
Collecten: 1ste Diaconie / Kerk in actie / Bangladesh 2de College van kerkrentmeesters

Zondag 3 maart ontvangen we voor een tweede keer dhr. Richard van der Keur uit Rotterdam. Allen welkom in de dienst die om half tien begint.