Zondag 10 maart ’24

11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2deGemeente werkfonds

Jezus en Jeruzalem. Dat is het thema van de dienst waarin onze eigen voorganger Franck Ploum voorgaat.

Jeruzalem speelt een belangrijke rol in de verhalen over Jezus. In het evangelie volgens Lukas beslaat de reis naar Jeruzalem en het verblijf aldaar maar liefst 3 hoofdstukken. Waarom heeft deze stad zo’n centrale rol? Wat is de rol van de tempel en wat zijn de gevolgen van de vernietiging daarvan in het jaar 70? En wellicht nog wel de belangrijkste vraag, is die naar Jeruzalem vandaag: stad van vrede (zoals de psalmen zeggen) of juist brandpunt van steeds weer oorlog en geweld?

Na deze dienst drinken we koffie/thee in het kerkcentrum en aansluitend wordt een bijeenkomst gehouden, waarin verschillende aspecten van de toekomst van onze Vrijzinnige Gemeente aan bod zullen komen. Voor meer informatie kunt u de tekst lezen in de pas verschenen  gemeentegids GastVrij.